22 Ιαν 2011

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

ΟΔΟ ΛΕΩΝΙΔΑ ΣΑΜΠΑΝΗ (Π33) ΑΡ. 6 ΤΚ: 13677 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΕ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το 11ο άρθρο του καταστατικού, το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Κατοίκων του Ολυμπιακού Χωριού που εδρεύει στην

ΟΔΟ ΛΕΩΝΙΔΑ ΣΑΜΠΑΝΗ ΑΡ. 6 ΤΚ: 13677 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ, προσκαλεί όλα τα τακτικά μέλη να λάβουν μέρος στις εργασίες της ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ, που θα διεξαχθεί στις 30/1/11 , ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30 π.μ στο Κλειστό Γήπεδο Καλαθοσφαίρισης

Κατά την συνέλευση αυτή θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα, που είναι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.

3. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ / ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

4. ΛΗΞΗ ΓΣ 2011

Σημείωση:

Αν δεν υπάρξει απαρτία, τα παραπάνω θέματα θα συζητηθούν την επόμενη εβδομάδα KYΡIAKH 6/2/11 στον ίδιο τόπο και ώρα .Αν και κατά την δεύτερη συνέλευση δεν σχηματισθεί απαρτία η διαδικασία θα επαναληφθεί την μεθεπόμενη εβδομάδα KΥΡΙΑΚΗ 13/2/11 στον ίδιο τόπο και ώρα με την παρουσία οσωνδήποτε οικονομικά τακτοποιημένων μελών και αν παρευρίσκονται, σύμφωνα με το καταστατικό.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ Ο.Χ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΕΥΑ ΓΚΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ