28 Ιουν 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Κατοίκων Ολυμπιακού Χωριού να προσέλθουν την Πέμπτη 28/6/2012 και ώρα 7:00 μ.μ. στα γραφεία του Συλλόγου Λεωνίδα Σαμπάνη 6 προκειμένου να παραστούν στην 3η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: 1) Ενημερώσεις για τις δράσεις του Συλλόγου από την προηγούμενη τακτική συνεδρίαση. 2) Έγκριση Προγράμματος Δράσης του Συλλόγου 3) Συγκρότηση ομάδων εργασίας του Συλλόγου 4) Έκθεση οικονομικής κατάστασης του Συλλόγου Φάκελος με τις ανάλογες εισηγήσεις θα υπάρχει στα Γραφεία του Συλλόγου από την Τετάρτη 27/6/2012 και ώρα 7:00 μμ, ξεχωριστός για κάθε μέλος του Δ.Σ. και κοινός για όποιον από τους προσκεκλημένους επιθυμεί να ενημερωθεί. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της συζήτησης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, προτείνεται η συνέχιση της συζήτησης, σε έκτακτη συνεδρίαση, την Παρασκευή 29/6/2012 και ώρα 7:00 στα γραφεία του Συλλόγου . ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1) Μέλη του Δ.Σ. Σ.Κ.Ο.Χ. 2) Μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής Σ.Κ.Ο.Χ. 3) Μέλη ομάδων εργασίας και υπεύθυνους διαχειριστές δράσεων Σ.Κ.Ο.Χ. 4) Αναπληρωματικά Μέλη Δ.Σ. Σ.Κ.Ο.Χ. 5) Απερχόμενοι Πρόεδροι Δ.Σ. Σ.Κ.Ο.Χ. 6) Μέλη απερχόμενου Δ.Σ. Σ.Κ.Ο.Χ. 7) Μέλη απερχόμενων Ομάδων Εργασίας Σ.Κ.Ο.Χ. 8) Δ.Σ. αθλητικών συλλόγων Ολυμπιακού Χωριού 9) Δ.Σ. Συλλόγων Γονέων Ολυμπιακού Χωριού 10) Δ.Σ. και εκπροσώπους άλλων μαζικών φορέων και συλλογικοτήτων Ολυμπιακού Χωριού 11) Εκπροσώπους Τοπικού Τύπου 12) Ενδιαφερόμενους κατοίκους Ολυμπιακού Χωριού που καλούνται να παραστούν. Ο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ