27 Αυγ 2014

Αυξήθηκε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου

Κατά τά άλλα μάς παραμυθιάζουν ότι έχουμε πλεόνασμα. Πλέον δέν γίνονται πιστευτοί από κανέναν.  
    Σε 1.731,6 εκατ. ευρώ (2.326,8 εκατ. δολάρια) ανήλθε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Ιούνιο του 2014 έναντι 1.612,8 εκατ. ευρώ (2.103,0 εκατ. δολάρια) τον ίδιο μήνα πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση 7,4% (σε ευρώ). 
      Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή κατέγραψε αύξηση κατά 400,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 32,6%. 
      Η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 4.188,7 εκατ. ευρώ (5.676,6 εκατ. δολάρια) κατά τον μήνα Ιούνιο 2014, έναντι 3.820,0 εκατ. ευρώ (5.023,0 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του 2013 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 9,7%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή σημείωσε αύξηση κατά 389,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 14,9%. 
       Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών κατά τον μήνα Ιούνιο 2014 ανήλθε στο ποσό των 2.457,1 εκατ. ευρώ (3.349,8 εκατ. δολάρια) έναντι 2.207,2 εκατ. ευρώ (2.920,0 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του 2013 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 11,3%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή σημείωσε μείωση κατά 11,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,8%. 
        Η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2014 ανήλθε στο ποσό των 23.741,2 εκατ. ευρώ (32.438,3 εκατ. δολάρια) έναντι 23.451,1 εκατ. ευρώ (30.718,6 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2013, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 1,2%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή εμφάνισε αύξηση κατά 1.320,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 8,9%. 
       Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου- Ιουνίου 2014 ανήλθε στο ποσό των 13.127,2 εκατ. ευρώ (18.042,0 εκατ. δολάρια), έναντι 13.766,7 εκατ. ευρώ (18.130,5 εκατ. δολάρια) το ίδιο διάστημα του 2013, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 4,6%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 336,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,0%. 
      Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2014 ανήλθε σε 10.614,0 εκατ. ευρώ (14.396,3 εκατ. δολάρια) έναντι 9.684,4 εκατ. ευρώ (12.588,1 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2013, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 9,6%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή κατέγραψε αύξηση κατά 1.657,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 25,3%.