5 Ιουν 2015

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΤΟΪ

Μετά από δύο έκτακτα διευρυμένα Διοικητικά Συμβούλια της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρίας Αχαρνών (Ι.Λ.Ε.Α.) στις 27/05/2015 και στις 02/06/2015 με μοναδικό θέμα τη συμμετοχή μας στη Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά με το σχέδιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) για την αξιοποίηση των πρώην Βασιλικών Κτημάτων Τατοΐου, αποφασίστηκε πως τα σημεία της ΚΥΑ, που πρέπει να επανεξεταστούν από τους αρμόδιους φορείς και μελετητές του Υπουργείου Περιβάλλοντος είναι τα εξής: 
     1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ: Η μετονομασία του πρώην Βασιλικού Κτήματος Τατοΐου σε Μητροπολιτικό Πάρκο Τατοΐου, επηρεάζει αρνητικά την ιστορικότητα της περιοχής και καταστρατηγεί- αναιρεί τον χαρακτηρισμό των εκεί ευρισκομένων εγκαταστάσεων και αντικειμένων (ανάκτορα και λοιποί βοηθητικοί χώροι, οχήματα κλπ) ως νεωτέρων μνημείων από το Υπουργείο Πολιτισμού. 
     2. ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Θεωρούμε πως το συγκεκριμένο σχέδιο ΚΥΑ, το οποίο έχει κατατεθεί για Δημόσια Διαβούλευση, υποκρύπτει αλλαγές στην χρήση των κτηρίων αλλά και αλλαγές στην διαρρύθμιση του κτήματος, οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά την φυσική ομορφιά του κτήματος και γενικώτερα τον ιστορικό και οικολογικό χαρακτήρα του. Για το λόγο αυτό προτείνεται η επανεξέταση της μελέτης και η σχεδίασης προς την κατεύθυνση και με γνώμονα την πιο ήπια ανάπτυξη του κτήματοςΤατοΐου (π.χ. το σχεδιαζόμενο parking-γίγας στον κόμβο Τατοΐου και Ερυθραίας θα επιφέρει αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος και τσιμεντοποίηση). 
      3. ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ Π.Δ. - Κ.Υ.Α.: Επίσης παρατηρήθηκε ότι η ΚΥΑ εμπεριέχει μεταρρυθμιστικά σημεία, τα οποία δε συμφωνούν με το υφιστάμενο Προεδρικό Διάταγμα, κατ’ εφαρμογή του οποίου το σχέδιο αυτό συνετάγη. Παράδειγμα τέτοιου σημείου ασυμφωνίας αποτελεί η αναφορά στην ΚΥΑ η δυνατότητα επέκτασης έως 10% του φέροντος οργανισμού των υπαρχόντων ιστορικών κτηρίων, στοιχείο που αποκλείεται από το αντίστοιχο Προεδρικό Διάταγμα. 
       4. ΕΚΘΕΣΗ - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ - Κ.Α.Σ.: Θεωρούμε σκόπιμο να υπάρχει για την υπογραφή της συγκεκριμένης ΚΥΑ συνοδευτική έκθεση του αρμόδιου Δασαρχείου αλλά και του Υπουργείου Πολιτισμού. Το Δασαρχείο αλλά και το Υπουργείο Πολιτισμού είναι οι αρμόδιοι φορείς για τις χρήσεις, που αφορούν σε χαρακτηρισμένα νεώτερα μνημεία - ιστορικά κτήρια. Πιθανώς το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) να είναι αντίθετο σε ακραίες αλλαγές χρήσεις στα κτήρια του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου, για τον λόγο αυτό, κρίνεται απαραίτητη η εκ νέου μελέτη της επισκεψιμότητας του Κτήματος σε σχέση με τα «καταστήματα» που προβλέπεται να δημιουργηθούν. 
      5. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ: Επόμενο σημείο το οποίο κρίνεται απαραίτητο να επανεξεταστεί, είναι η πρόταση για δημιουργία ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων φαραωνικών διαστάσεων στον παλιό στρατώνα. Το περιβάλλον του κτήματος, το οποίο βρίσκεται μέσα σε ένα κηρυγμένο Εθνικό Δρυμό δεν προσφέρεται για να φιλοξενήσει μια τέτοια εγκατάσταση. Αντ’ αυτής εισηγούμαστετη δημιουργία μικρής ξενοδοχειακής μονάδας, ολίγων κλινών στην θέση του παλαιού ξενοδοχείου «Τατόιον», επομένως είμαστε αντίθετοι στη λειτουργία ταβέρνας όπως προβλέπει η ΚΥΑ στην θέση του «Τατόιον». 
       6. ΧΩΡΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ: Ακόμα η ΚΥΑ οφείλει να επανεξετάσει το χώρο έκθεσης – Μουσείο Βασιλικών Αυτοκινήτων και Αμαξών (που πρόσφατα κηρύχθηκαν νεώτερα μνημεία)ενδεχομένως στο χώρο του Βουστασίου αντί για συνεδριακό κέντρο. 
       7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ: Κατά την μελέτη και σύνταξη της ΚΥΑ θα πρέπει να ληφθεί πρόνοια για τη συλλογή των νερών της περιοχής «Κιθάρα», που προέρχονται από την Πάρνηθα και σήμερα χάνονται αναξιοποίητα. 
      8. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: Στις διατάξεις του τελικού κειμένου της ΚΥΑ θα πρέπει να περιλαμβάνεται ολοκληρωμένη πρόταση καθαρισμού του κτήματος από τη βιομάζα, ολοκληρωμένο σχέδιο πυροφύλαξης και πυρόσβεσης, καθώς επίσης και σχέδιο απομάκρυνσης των επισκεπτών σε περίπτωση πυρκαγιάς. Ιδιαιτέρως θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι τυχών παρατηρήσεις του δασαρχείου περί αναδασωτέων θυλάκων μέσα στο κτήμα που από το Σύνταγμα περιορίζουν δραστικά τις τυχόν προβλεπόμενες από την ΚΥΑ χρήσεις. 
        9. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ - ΜΕΛΕΤΗΣ: Προτείνεται επίσης η επιμήκυνση του χρονικού διαστήματος για περαιτέρω ενδελεχή μελέτη της ΚΥΑ και για διαβούλευση επ’ αυτής, χωρίς ταυτόχρονα να διακοπούν οι εργασίες συντήρησης των κτηρίων, διότι αυτά κινδυνεύουν να χαθούν ολοσχερώς και η αναστύλωση του αργότερα να αποτελεί μια πολυέξοδη διαδικασία. 
      10. ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΤΗΜΑΤΟΣ – ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ: Εννοείται πως παραμένει ο δημόσιος χαρακτήρας του κτήματος και η ελεύθερη πρόσβαση σ’ αυτό από τους πολίτες. Η ΚΥΑ πρέπει να προβλέπει τη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών με μέσα σταθερής τροχιάς, π.χ. σιδηροδρομική σύνδεση με το ΣΚΑ Αχαρνών. 
        Οι συνυπογράφοντες φορείς: 
      Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Αχαρνών (Ι.Λ.Ε.Α.) 
      Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος (Ε.Ο.Σ. Αχαρνών) 
    ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ - Κίνηση πολιτών για την ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών. 
      Φιλότεχνη Λέσχη Αχαρνών. 
      Όμιλος φίλων Δημοτικής Πινακοθήκης Αχαρνών – «Χρήστος Τσεβάς».   
      Οι συμμετέχοντες: Και στα δύο συμβούλια συμμετείχαν εποικοδομητικά πολλοί φορείς της περιοχής των Αχαρνών όπως: ο Δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός, ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Χάρης Δαμάσκος, ο πρώην Δήμαρχος Αχαρνών Σωτήρης Ντούρος, ο Γ. Γ. του Δήμου Αχαρνών Θανάσης Κατσιγιάννης, ο Γ.Γ. του Δήμου Φυλής Αργύρης Αργυρόπουλος,η Περιφερειακή Σύμβουλος Γιάννα Τσούπρα, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος, Μιχάλης Βρεττός, Παναγιώτης Γρηγοριάδης, ο ΕΟΣ Αχαρνών με τον Πρόεδρο Βασίλη Νίκα, ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αχαρνών με τον Πρόεδρο Αθανάσιο Σωτηρίου, η Διαδικτυακή ομάδα «Δημότες των Αχαρνών» με τους Παναγιώτη Κουτσολέλο, Φάνη Μπούκη και Δημήτρη Χατζηπέτρο, η Χριστίνα Δαμάσκου από το ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ, ο Θανάσης Κατάρας από τη Φιλότεχνη, η Πρόεδρος Ρένα Κουμπούρη και ο Κώστας Νιώρας από την Πινακοθήκη, ο εκπρόσωπος της Λαϊκής Συσπείρωσης Θάνος Τραβασάρος, ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ Αλέξανδρος Καμπάς,οι δημοσιογράφοι Κώστας Ζίγκηρης, Γιώργος Νιώρας, Κατερίνα Παπασταματίου, Εύη Τριανταφύλλου, ο Δασολόγος Γιάννης Στάμου, ο Μηχανικός Κώστας Στάμου, ο Ιστορικός Ερευνητής - Συγγραφέας Δημήτρης Γιώτας, η Ρούλα Γκίκα, ο Παναγιώτης Φράγκος, η Λούλα Τριάντη και πολλά μέλη της Κοινωνίας των Πολιτών και σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο της Ι.Λ.Ε.Α. Επίσης παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Κτήματος Τατοΐου Βασίλης Κουτσαβλής. .