Λαχειοφόρος για την ανέγερση του νέου Ιερού Ναού Αγ. Κυρίλλου & Μεθοδίου Ολυμπιακού Χωριού.

Λαχειοφόρος για την ανέγερση του νέου Ιερού Ναού Αγ. Κυρίλλου & Μεθοδίου Ολυμπιακού Χωριού.

19 Δεκ 2017

Ὁ Σουλτάνος στό βιλαέτι του

Κατ’ ἀρχάς νά διευκρινήσουμε ὅ,τι ὁ Ἐρντογάν, τό ἀξίωμα τοῦ Σουλτάνου τό ἔχει στό τσεπάκι.
Ὁ στόχος του εἶναι να γίνει Χαλίφης, δηλαδή ἡγεμόνας ὅλων τῶν μουσουλμάνων. Αὐτός ὁ τίτλος εἶναι κάτι σάν τόν Πάπα τῆς Ρώμης, ὁ ὁποῖος νομίζει ὅ,τι εἶναι ἀντιπρόσωπος τοῦ Θεοῦ, τρομάρα τους.
Ἐπίσης εἶναι γνωστό ὅ,τι πρίν ἀπό συναντήσεις ἡγετῶν κρατῶν, οἱ διπλωμάτες ἔχουν συμφωνήσει ὅλες τίς λεπτομέρειες τοῦ τί θά εἰπωθεῖ, τούς προορισμούς καί ὅλες τίς κινήσεις. Ἀπό ὅ,τι φάνηκε, ὁ προγραμματισμός ἦταν «στό πόδι». Γιατί ἦλθε ὁ Ἐρντογάν; Μᾶς τόν ἐπέβαλαν ξένα κέντρα, γιά λόγους τούς ὁποίους ἐμεῖς δέν γνωρίζουμε; Ἤ μήπως ἁπλώς τό ἀπαίτησε ὁ ἴδιος καί ἐμεῖς σάν προθυμα γιουσουφάκια ὑπακούσαμε. Ὅ,τι καί νά ἰσχύει ἀπό τά δύο, ἡ ἐπίσκεψη μόνον ζημιά ἀποφέρει. Ξέρουμε ὅ,τι ὁ γείτονας εἶναι κράτος-συμμορία, θρασύτατος, ἄρπαγας, κυνικός εἰσβολέας, μέ μόνη του ἔννοια νά προσαρτᾶ ξένα ἐδάφη. Ὅταν λοιπόν ἕναν τέτοιον ἄνθρωπο τόν φέρνεις σπίτι σου καί διεκδικεῖ πρῶτα μέρος ἀπό τόν κῆπο σου, μετά ἀπό τά ἔπιπλά σου, μετά τήν γυναῖκα σου καί στό τέλος ἐσένα τόν ἴδιο, ἡ ἰδανικότερη γιά ἐσένα κατάληξη εἶναι νά μήν πάρει τίποτα. Αὐτό εἶναι τό τέλειο ἀποτέλεσμα. Ὅμως κάτι θά καταφέρει. Ὅπως πράγματι διαπιστώσαμε, τά μόνα θέματα πού συζητήθηκαν, ἦταν ἀπαιτήσεις τῶν Τούρκων εἰς βάρος μας. Εἶναι δεδομένο ὅ,τι ἡ ἰσλαμική Τουρκία δέν καταλαβαίνει τήν διπλωματική ἁβρότητα καί ἀντιλαμβάνεται τίς ἑλληνικές καί κυπριακές ὑποχωρήσεις ὡς ἀδυναμία. Οἱ δικές μας θέσεις ἐκτός ἀπό μερικές ἐπιδερμικές ἀναφορές ἐξαφανίστηκαν. Ἡ Γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου καί τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ἡ εἰσβολή καί κατοχή στήν Κύπρο, τό ἔγκλημα πολέμου πού λέγεται ἔποικοι, οἱ συνεχεῖς παραβιάσεις στό Αἰγαῖο, οἱ πολύπλευρες καί ὠμές παρεμβάσεις στήν Θράκη κ.ἄ. Ἔχει τό θράσσος νά μιλάει γιά δικαιώματα, ὅταν οἱ μουσουλμάνοι τό 1920 ἦταν 86.000 καί τώρα 120.000 περίπου, ἐνῶ στήν Κωνσταντινούπολη οἱ Ἔλληνες, ἀπό 125.000, ἔμειναν  1500, μετά ἀπό ἄγριους διωγμούς. Ἡ δέ Ἁγία Σοφία ἀντί να λειτουργεῖ ὡς Ορθόδοξος ναός, βεβηλώνεται ἀπό τούς ἰσλαμιστές.
Ἀπό διεθνῶς ἀπομωνομένος, μᾶς ἦλθε μέ τήν ἀστροναύτισσα καί τοῦ δώσαμε βῆμα νά προβληθεῖ στήν Εὐρώπη. Ἐκτός αὐτοῦ, λέγε-λέγε κάτι μένει στό τέλος. Ὅσο δηλαδή καί ἄν εἶναι ἐμφανῶς παράλογος, κρατᾶ ζωντανές τίς διεκδικήσεις του εἰς βάρος μας. Ὁ ἐξευτελισμός τῆς χώρας μας φάνηκε καί μέ τούς 200 σωματοφύλακες τοῦ Τούρκου προέδρου πού ἔκαναν ἀπόβαση στήν Ἐλλάδα. Ἄν δέν μπορεῖς ὡς κράτος νά διασφαλίσεις τά αὐτονόητα, δέν ἐκχωρεῖς τό δικαίωμα αὐτό σε ἄλλους, ἰδιαίτερα στούς μπράβους τοῦ Ἐρντογάν, ὁρισμένοι ἀπό τούς ὁποίους καταζητοῦνται στίς ΗΠΑ γιά ἀγριότητες ἐναντίον διαδηλωτῶν.
Ἐπιτέλους πότε θά δοῦμε Ἐλεύθερη Πατρίδα;