Λαχειοφόρος για την ανέγερση του νέου Ιερού Ναού Αγ. Κυρίλλου & Μεθοδίου Ολυμπιακού Χωριού.

Λαχειοφόρος για την ανέγερση του νέου Ιερού Ναού Αγ. Κυρίλλου & Μεθοδίου Ολυμπιακού Χωριού.

12 Μαρ 2018

Βρισκόμαστε σέ πόλεμο;

Ἡ σύγχρονη μορφή συρράξεων ὀνομάζεται ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ.
Αὐτός μπορεῖ νά εἶναι οἰκονομικός, ἠλεκτρονικός (μέ χάκερς), προπαγάνδα, ἀποχαύνωση τοῦ λαοῦ μέ ἄρτο καί θεάματα (σήριαλ), μείωση τοῦ ἐθνικοῦ φρονήματος μέσω ἀντεθνικῆς παιδείας, ἐπίπλαστες ἀγαπολογίες καί «φιλανθρωπίες», τρομοκρατία, ἀπειλές, τραμπουκισμοί,  κ.ἄ. Μπορεῖ δέ νά περιλαμβάνει καί συμβατικές συγκρούσεις, μπορεῖ καί ὄχι. Ἔτσι εἶναι δυνατόν ὄχι μόνον νά κερδιθοῦν μάχες ἀλλά νά ἐξολοθρευθεῖ ἕνας λαός χωρίς νά πέσει οὔτε ντουφεκιά. Ἕνα πλεονέκτημα αὐτῆς τῆς μορφῆς πολέμου εἶναι ὅ,τι ὁ ἐχθρός μπορεῖ νά μήν φαίνεται καθόλου, ὁπότε δέν ἔχει καί εὐθύνη. Ὁ π. πρωθυπουργός Τουρκούτ Ὀζάλ εἶχε δηλώσει: «Δέν χρειάζεται νά πολεμήσουμε τούς Ἕλληνες, ἀρκεῖ νά τούς στείλουμε μερικά ἑκατομμύρια ἀπ’ ἐδῶ καί νά τελειώνουμε μέ αὐτούς».
Στήν Κύπρο οἱ ἀπειλές εἶναι ὠμές καί θρασεῖες. Δηλώνουν ὅ,τι δέν ἐπιτρέπουν καμμία ἔρευνα καί ἀπαιτοῦν πλήρη κυριαρχία τῆς νήσου. Στό Αἰγαῖο μέ ἀμέτρητες παραβιάσεις καί παραβάσεις θαλασσίου καί ἐναερίου ἑλληνικοῦ χώρου, θεωροῦν ὅ,τι τό κατέχουν τουλάχιστον μέχρι τόν 25ο μεσημβρινό. Διακηρύττουν ὅ,τι 18 νησιά εἶναι δικά τους καί θά τά πάρουν, ἐνῶ κάποιοι τά ἀνεβάζουν καί σέ 120. Ὁ ἐμβολισμός τοῦ ἑλληνικοῦ πλοίου, ἦταν βαριά ἐχθρική ἐνέργεια. Τήν Θράκη σέ ἕνα βαθμό τήν διοικεῖ τό προξενεῖο. Μέσω τῆς Ziraat Bank ἀγοράζουν τίς ἑλληνικές περιουσίες, κατευθύνουν μέ τήν κρατική ἀνοχή τούς μουσουλμάνους, ἐνῶ ἐμεῖς τούς ἐνισχύουμε παντοιοτρόπως, ὅπως νά τούς παραδίδουμε τούς Πομάκους καί τούς Ἀθιγγάνους. Στήν ΝΑ Βουλγαρία κατοικοῦν Τούρκοι καί εἶναι σέ ἐτοιμότητα νά μποῦν στήν Θράκη ὅταν χρειαστεῖ. Οἱ Τοῦρκοι ἄκουσον-ἄκουσον, δηλώνουν θρασύτατα ὅ,τι δέν θά δεχθοῦν ὄνομα γιά τά Σκόπια πού νά μήν περιλαμβάνει τόν προσδιορισμό « Μακεδονία» καί οἰκειοποιοῦνται καί κατευθύνουν τό κρατίδιο νά ἐναντιώνεται στήν Ἑλλάδα. Μέ τήν Ἀλβανία ἔχουν ἀδελφοποιηθεῖ πλήρως. Τήν ἔβαλαν νά ἀκυρώσει τήν συμφωνία γιά τήν ΑΟΖ, νά θέτει ἐπιτακτικά θέμα «τσάμικου»κ.ἄ. Οἱ δικοί μας αὐταπατῶνται ὅ,τι κλείνοντας αὐτά τά θέματα, καθάρισαν. Δέν καταλαβαίνουν ὅ,τι ὅταν θά ἔλθει ὁ συμβατικός πόλεμος, οἱ Ἀλβανοί θά λειτουργήσουν σάν 5η φάλαγγα ἐναντίον μας.
Ζοῦμε δηλαδή ἕναν ὁλοκληρωτικό, συντονισμένο πόλεμο. Πολλλοί ἀναρωτιοῦνται γιατί ἐνῶ παρόμοιες συνοριακές παραβιάσεις, λύνονταν σέ ἐπίπεδο στρατιωτῶν ἤ τό πολύ σέ ἀξιωματικῶν, τώρα ἡ Τουρκία ἀκολούθησε ἐχθρική τακτική. Μά ἀπλούστατα, ἐπειδή ἔχουμε πόλεμο, ἄλλαξαν καί οἱ συνθῆκες. Μέ τό τζίπ εἶναι ἀδύνατον νά μπῆκαν οἱ στρατιωτικοί μας σέ τουρκικό ἔδαφος. Εἶναι πασιφανές ὅ,τι οἱ Τοῦρκοι εἶχαν σχεδιάσει τό ἐπεισόδιο, ἔστησαν ἐνέδρα, εἰσέβαλαν σέ ἑλληνικό ἔδαφος (ἀκούγεται γιά 200 μέτρα), ἄρπαξαν καί ἀπήγαγαν τούς στρατιωτικούς καί πῆραν καί τό τζίπ μέ τόν ἀσύρματο καί τόν ὁπλισμό. Εἶναι σίγουρο δέ, ὅ,τι τούς κακομεταχειρίζονται πολύ ἄσχημα, καί ἡ ὑπόθεση θά τραβήξει πολλούς μῆνες.
Οἱ πολιτικοί μας τί ἔκαναν αὐτές τίς δεκαετίες; «Τῶν οἰκιῶν ὑμῶν ἐμπιπραμένων ὑμείς ἄδετε». Εἶχαν τήν ψευδαίσθηση ὅ,τι μέ κατευνασμό, παραχωρήσεις, ἀγαπολογίες, χορούς καί κουμπαριές δημιουργεῖται φιλία. Η ΥΠΟΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΜΩΣ ΑΠΟΘΡΑΣΥΝΕΙ ΤΟΝ ΑΝΑΙΔΗ. Αὐτά τά ἐκλαμβάνουν ὡς δειλία καί δέν σταματοῦν ποτέ, μέχρι νά τά πάρουν ὅλα. Ἔστω καί τώρα πρέπει νά κατανοήσουν ὅ,τι εἴμαστε σέ πόλεμο, νά μονιάσουν ὅλοι, γιά να γλυτώσουμε ὁλοκληρωτική καταστροφή.
Τά ἀραβικά κράτη κόβουν τά τουρκικά σήριαλ. Ἡ Αἴγυπτος ἐπέβαλε μποϋκοτάζ σέ ὅλα τά τουρκικά προϊόντα. Οἱ κάτοικοι τῆς Ὁρεστιάδος σταμάτησαν τά ταξίδια στήν Ἀδριανούπολη. Ἐμεῖς ὁ λαός πρέπει νά κηρύξουμε ἐμπάργκο καί μποϋκοτάζ σέ κάθε τί τουρκικό, μέχρι να ἐπιστρέψουν τά παιδιά μας πίσω.
Δημοσιεύθηκε στήν ἐφημερίδα "Ἀχαρναϊκή" τῆς 12ης Μαρτίου