22 Σεπ 2018

Ποιός θυμάται τις "Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.";

Η ΑΕ του #δημοσίου που έγινε γνωστή το 2016 γιατί προσέλαβε 213 υπαλλήλους επιπλέον των 330 που ήδη απασχολούσε. Δεν είχαν ούτε καρέκλα να καθήσουν. Προχτές τους εγκρίθηκαν μερικές χιλιάδες ώρες υπερωριών! @thema_radio