21 Μαΐ 2018

Ἡ Μακεδονία σέ κίνδυνο

Οἱ κύριοι Τσίπρας καί Κοτζιᾶς εἶναι πολύ αἰσιόδοξοι γιά λύση στό σκοπιανό ζήτημα.
Ἐμεῖς εἴμαστε ἐξαιρετικά ἀνήσυχοι. Ἄν αὐτοί δέν ἔβλεπαν λύση, τότε θά εἴμασταν εὐχαριστημένοι.
Ἐπικρατεῖ μιά ἀνεξήγητη παραλογία. Αὐτοί ἔχουν ἀνάγκη νά μποῦν στό ΝΑΤΟ καί στήν ΕΕ καί ἐνῶ θά ἔπρεπε νά μᾶς παρακαλοῦν καί νά μᾶς προσφέρουν, ἀντιθέτως ἐμᾶς, μᾶς ἔχει καταλάβει ἀδημονία, πίεση καί βιασύνη καί τούς ἐκλιπαροῦμε ὑποχωρώντας συνεχῶς.
Οἱ πιέσεις εἶναι ἐξωτερικές καί ἐσωτερικές. Οἱ ΗΠΑ λόγω τῆς ἀντιπαλότητός τους μέ τήν Ρωσία, θέλουν νά τήν ἀνασχέσουν μέ νατοϊκές χώρες. Ἡ Γερμανία εἶναι αὐτή πού βρίσκεται πίσω ἀπό τήν ἐπίλυση ἐδῶ καί τώρα τοῦ Σκοπιανοῦ, μέ ὁρίζοντα ὑποχρεωτικοῦ διαμελισμοῦ τῆς Ἑλλάδος τά ἑπόμενα 10 ἔτη. (dekeleianews.blogspot.gr  25/3/18). Ὁ Ἐρντογάν δήλωσε πώς ἡ Τουρκία δέν θά ἐπιτρέψει ἡ «Μακεδονία» νά ἀλλάξει ὄνομα(!) πραγματοποιώντας εὐθεία παρέμβαση στίς σχέσεις δύο ἄλλων χωρῶν, ἐνῷ ἀπείλησε ἐμμέσως τήν Ἑλλάδα, ὅτι ἡ χώρα του δέ θά ἀφήσει μόνα τους τά Σκόπια.
Ἐδῶ, πολιτικοί ἀπό ὄλο το φάσμα ἀναφέρονται περί «τριῶν Μακεδονιῶν», οἱ ὁποῖες δῆθεν ἀνήκουν κατά 51% στήν Ἑλλάδα, 37% στήν πρώην Γιουγκοσλαβία καί τό ὑπόλοιπο στή Βουλγαρία. Στίς …«3 Μακεδονίες» ἐπανῆλθε καί ὁ κ. Τσίπρας, λέγοντας ἐπί λέξη, ὅτι «κανένας ΔΕΝ διαθέτει τήν ἀποκλειστικότητα τῆς Μακεδονίας», συμφωνώντας ΑΠΟΛΥΤΑ μέ τόν Σκοπιανό πρωθυπουργό. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅ,τι ἡ περιοχή τῆς ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ βρισκόταν μέσα στά ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ὅρια, μέχρι και τόν περασμένο αἰώνα.(dekeleianews.blogspot.gr 11/3/18). Ἔντονη ἐπίσης εἶναι ἡ ἀπό τήν δεκαετία τοῦ 1920 ἰδεοληψία, περί παραχώρησης τῆς Μακεδονίας μας σέ ἕνα ἀνεξάρτητο κράτος. Ἡ σκοπιανή ἐφημερίδα «Nova Makedonija», ἀνέφερε ὅ,τι ὁ μισός ΣΥΡΙΖΑ μᾶς ἀποκαλοῦσε «Μακεδονία».
 Ἡ προδοτική ἄποψη περί σύνθετης ὀνομασίας μέ γεωγραφικό προσδιορισμό εἶναι μιά «καραμέλα» γελοῖα, ὅπως τά περί διζωνικῆς δικοινοτικῆς ὀμοσπονδίας στήν Κύπρο. Δίνοντας τό ὄνομα Μακεδονία, δίνεις τήν ἱστορία τῆς Μακεδονίας, δίνεις τά ἐδάφη τῆς Μακεδονίας. Ὅσον ἀφορᾶ τήν δικαιολογία, ὅ,τι 120 κράτη ἔχουν ἀναγνωρίσει τά Σκόπια σάν «Μακεδονία» ἀπαντοῦμε: Ὅταν κάποιος ἀμφισβητεῖ τήν ἰδιοκτησία σου στό σπίτι γελᾶς. Ἄν ἀκόμα καί οἱ 192 γείτονές σας τόν ὑποστηρίξουν θά θυμώσεις, ἀλλά δέν ἀλλάζουν τά πράγματα. Ἄν ὅμως ΕΣΥ δεχτεῖς τό παράλογο αἴτημα, τότε καί μόνον εἶσαι χαμένος.

Ὁ Παλαιολόγος θά μποροῦσε νά παραδώσει τήν Κωνσταντινούπολη καί νά βασιλεύσει στόν Μυστρά, ὅπως τοῦ πρότεινε ὁ Μωάμεθ ὁ πορθητής. Προτίμησε ὅμως νά πεθάνει ἀπαντῶντας ἠρωικά: «....Τὸ δὲ τὴν πόλιν σοι δοῦναι, οὔτ’ ἐμόν ἐστιν οὔτ’ ἄλλου τῶν κατοικούντων ἐν ταύτῃ· κοινῇ γὰρ γνώμῃ πάντες αὐτοπροαιρέτως ἀποθανοῦμεν καὶ οὐ φεισόμεθα τῆς ζωῆς ἡμῶν».

Ἡ ἱστορία κύριε Τσίπρα γράφεται μέ τά ΟΧΙ. Ὅταν δέ,ἑκατοντάδες χιλιάδες Ἕλληνες μιλᾶνε μέ μία φωνή, οἱ ὑπηρετοῦντες τόν λαό πρέπει ὄχι μόνο ν΄ ἀκούουν ἀλλά καί νά ὑπακούουν (Βασίλειος Μαρκεζίνης). Μέ ἀγάπη σέ συμβουλεύουμε νά διαβάσεις τά ἄρθρα τοῦ Ποινικοῦ Κώδικα 134 καί 138 περί ἐσχάτης προδοσίας.
Ὁ λαός δέν παραχωρεῖ κυριαρχία καί προσδοκᾶ μιά ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΤΡΙΔΑ.
Δημοσιεύθηκε στήν ἐφημερίδα «Ἀχαρναϊκή» στίς 20/5/2018