2 Ιαν 2012

᾿Επίσκεψη στόν ΟΣΚ

Τήν Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου συναντηθήκαμε στόν ᾿Οργανισμό Σχολικῶν Κτηρίων μέ τόν Γενικό Διευθυντή ῎Εργων κύριο Θεοτοκᾶτο καί μέ τόν Διευθυντή Μελετῶν κύριο Σεφερλῆ, γιά θέματα πού ἀπασχολοῦν τά σχολεῖα τοῦ ᾿Ολυμπιακοῦ Χωριοῦ. ᾿Αναπτύξαμε δέ τά κάτωθι καί λάβαμε τίς σχετικές ἀπαντήσεις:
α) ῾Η ἀνέγερση τοῦ Λυκείου εἶχε διακοπεῖ, λόγω τοῦ ὅτι δέν εἶχε πληρωθεῖ ὁ ἐργολάβος γιά τό τμῆμα τῆς ἐκσκαφῆς. Πλέον ἀποδεσμεύεται τό ποσόν ἀπό τό ΕΣΠΑ καί ἀναμένεται πολύ σύντομα νά ξεκινήσει τό κτίσιμο.
β) ῞Οσον ἀφορᾶ τούς ὑποσταθμούς τῆς ΔΕΗ πού βρίσκονται ἔξω ἀπό τίς σχολικές μονάδες, κρίθηκε ἄγονος ὁ διαγωνισμός ἀπομάκρυνσή τους καί ἔτσι μέ ξεχωριστές ἀναθέσεις γιά τά τρία σχολεῖα, εἶναι καί αὐτό δρομολογημένο.
γ) Θέσαμε ἐπισταμένως τό πρόβλημα θερμαντικῶν σωμάτων τοῦ Γυμνασίου καί πήραμε τήν ὑπόσχεση, ὅτι θά τό δοῦν πολύ σοβαρά, μέ μεγάλες ἐλπίδες νά λυθεῖ τούς προσεχεῖς μῆνες.
δ) Καταθέσαμε ἐγγράφως αἴτημα νά διαμορφωθεῖ χῶρος γυμναστικῆς, μπάσκετ, βόλλεϋ καί ὑπαιθρίων ἐκδηλώσεων, μεταξύ τοῦ ὑπάρχοντος Γυμνασίου καί τοῦ ὑπό ἀνέγερση Λυκείου. Καί γι΄ αὐτό τό αἴτημα προγραμματίστηκε μελετηθεῖ καί εἶναι πολύ πιθανόν νά πραγματοποιηθεῖ.
Χάρης Δημοῦτσος