30 Νοε 2011

Εκκλησιαστική περιουσία: Μύθοι καί αλήθειες

Η εξέλιξη της σχέσης Πολιτείας και Εκκλησίας για την εκκλησιαστική περιουσία αρχίζει από την απελευθέρωση του Ελληνικού Κράτους και φθάνει έως τις ημέρες μας. Σήμερα φέρνουμε ως ντοκουμέντο στοιχεία από τη σχετική μελέτη του Μητροπολίτου Λαρίσης και μετά Αρχιεπισκόπου Αθηνών Δωροθέου Γ’ του Κοτταρά (1888-1957) και την αλληλογραφία που είχε ως Οικονομικός Επίτροπος της Εκκλησίας με τον Αρχιεπίσκοπο Σπυρίδωνα. Ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος Δωρόθεος ως Μητροπολίτης Λαρίσης εθεωρείτο ειδικός στα θέματα της εκκλησιαστικής περιουσίας και έλαβε μέρος σε όλες τις συσκέψεις και συζητήσεις που έγιναν με τις ελληνικές κυβερνήσεις στο μεταπολεμικό και μετεμφυλιακό διάστημα 1949-1951 και αφορούσαν τη δήμευση της εκκλησιαστικής περιουσίας που είχε απομείνει. Ήταν ο πρώτος που κατήγγειλε ότι οι κυβερνήσεις έπαιρναν την περιουσία της Εκκλησίας για να μοιραστεί στους φτωχούς και ακτήμονες, ενώ μοιραζόταν στους συγγενείς και φίλους τους! Τα όσα συνέβησαν στις συναντήσεις και στις συζητήσεις εκείνες ο κυρός Δωρόθεος τα αποκάλυψε στο βιβλίο που έγραψε και εκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο «Αστήρ» το 1951 και έχει τίτλο «Η εξέλιξις του αναπαλλοτριώτου της εκκλησιαστικής περιουσίας μέχρι σήμερον».
Στην επιστολή που απέστειλε στις 24 Νοεμβρίου του 1949 στον Αρχιεπίσκοπο Σπυρίδωνα ο Μητροπολίτης Λαρίσης γράφει ότι προσεκλήθη από τη Βουλή να εκφράσει τις απόψεις της Εκκλησίας για το άρθρο 143 του σχεδίου Συντάγματος «περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων της αγροτικής περιουσίας». Στην ομιλία του στους βουλευτές σημείωσε μεταξύ άλλων:
• Η Εκκλησία δεν είναι ιδιώτης, είναι όλος ο ορθόδοξος λαός και εκπληρώνει και σκοπούς κοινωνικούς εξυπηρετώντας έτσι το κράτος.
• Στην Επανάσταση του 1821συνέδραμε τον Αγώνα με όλα τα πολύτιμα αντικείμενα που είχε. Ο ιστορικός της εποχής Κωνσταντίνος Οικονόμος ο εξ Οικονόμων έγραψε σχετικά: «Αι κατά τόπους Εκκλησίαι και Μοναί συνεισέφερον προθύμως λυχνίας αργυράς και κηροπήγια και εί τι άλλο των εκτός της Θείας Τραπέζης καθιερωμένων χρυσών και αργυρών σκευών, προς διατροφή των αγωνιζομένων πενήτων, κουφίζουσα το δυνατόν τας φοβεράς ανάγκας του πολέμου. Συνήχθησαν δε περίπου λίτραι δισχίλιαι τετρακόσιαι ή οκάδες αργυρού 800».
• Μετά την Απελευθέρωση η Εκκλησία, το 1833, προσέφερε στο Κράτος και στην περιοχή των Αθηνών, που είναι η νέα πρωτεύουσα, 1.119.464 τετραγωνικά μέτρα και 168.478 τετραγωνικών πήχεων αστικών οικοπέδων καθώς και 2.552.600 στρέμματα κτημάτων περί την μικρή τότε σε έκταση και πληθυσμό πόλη. Έτσι κατασκευάστηκαν δεκάδες μεγάλων κτιρίων, μεταξύ των οποίων η Ακαδημία, τα Νοσοκομεία Αρεταίειο, Αιγινίτειο, Ευαγγελισμός, Συγγρού, Σωτηρία, Παίδων και Αγία Ελένη, το Μετσόβειο Πολυτεχνείο και πολλά άλλα διδακτήρια, νεκροταφεία, πλατείες, σανατόρια, γυμναστήρια και αλσύλια.

Σε άλλη του επιστολή ο Μητροπολίτης Δωρόθεος προς τον Αρχιεπίσκοπο Σπυρίδωνα, με ημερομηνία 30 Μαρτίου 1951, γράφει μεταξύ των άλλων:
• Το 1917 αρχίζει η απαλλοτρίωση των μεγάλων κτημάτων των Ιερών Μονών για την αποκατάσταση αγροτών, αξίας πολλών δισεκατομμυρίων, χωρίς η Εκκλησία να εκφράσει παράπονο, αν και έναντι αυτών χορηγήθηκαν μόνο 46 εκατομμύρια σε ομολογίες, που εξανεμίστηκαν με τον Νόμο 18/44. Στη συνέχεια κατελήφθησαν με εξαναγκαστική σύμβαση αντί 63 εκατομμυρίων, 200.000 τετραγωνικά μέτρα στη μέση των Αθηνών, αξίας τριακοσίων εκατομμυρίων προπολεμικών δραχμών. Τελικά η Εκκλησία δεν έλαβε ούτε μία δραχμή...
• Το 1947 και μετά το «αντιεκκλησιαστικό» Νομοθετικό Διάταγμα 327/47
ρευστοποιήθηκε μοναστηριακή περιουσία, με το επιχείρημα ότι αυτά θα δοθούν εις ακτήμονες γεωργούς και κτηνοτρόφους.
Μεταξύ αυτών:
1) Κτήματα Ιεράς Μονής Λειμώνος στη Μυτιλήνη εκ 2.220 στρεμμάτων και 6.429 ελαιοδένδρων. Αυτά μισθώθηκαν αντί 28.853.500 ετησίως, ενώ ο ΟΔΕΠ είχε πετύχει μίσθωμα 114.856.000* δρχ. Την ημέρα που γραφόταν η επιστολή το μίσθωμα θα υπερέβαινε τα 250.000.000!
2) Ελαιόκτημα Κορωνησίας στην Πρέβεζα από 2.000 ελαιόδενδρα. Μισθώθηκε αναγκαστικά αντί 3.340.000 ετησίως, ενώ ο ΟΔΕΠ είχε πετύχει μίσθωμα 26.500.500 δρχ.
3) Αγρόκτημα Χάρακας-Λεγραινών από 1045 στρέμματα, έκταση ακαλλιέργητη.
4) Καλλιεργήσιμες εκτάσεις περιφερείας Βάρης-Κορωπίου 600 περίπου στρεμμάτων.
5) Κτήματα νήσου Αμοργού Ιεράς Μονής Χοζοβιωτίσσης εκ στρεμμάτων 728. Μισθώθηκαν αναγκαστικά αντί 3.899.500, ενώ ο ΟΔΕΠ είχε πετύχει ετησίως 22.371.000.
6) Κτήματα Ιεράς Μονής Κατερινούς Ακαρνανίας, 230 στρεμμάτων. Δόθηκαν για 725.000 δρχ, αντί των 1.248.100, που είχε πετύχει ο ΟΔΕΠ, για τα 213 μόνο στρέμματα.
7) Στην περιοχή της Άμφισσας 3.300 στρεμματα, από τα οποία τα 600 καλλιεργήσιμα. Τελεί υπό ενοικιοστάσιο βοσκών, με μικρό μίσθωμα.
8) Καπνοκτήματα περιφερείας Γραμματικούς της Ακαρνανίας, εκτάσεως 263 στρεμμάτων. Κατέχονται αυθαίρετα από τον συνεταιρισμό. Ο ΟΔΕΠ είχε πετύχει ετήσιο μίσθωμα 9.655.000 δρχ.
• Εν όψει της νέας Νομοθεσίας ο Μητροπολίτης Λαρίσης εκ μέρους της Εκκλησίας σημείωσε στην Κυβέρνηση ότι η Εκκλησία δεν αρνείται τη βοήθεια Της προς τους ακτήμονες γεωργούς και κτηνοτρόφους αρκεί:
1) Να γίνει δεκτό ότι η ρευστοποιητέα και διατηρητέα μοναστηριακή περιουσία είναι αδιαίρετη εκκλησιαστική.
2) Ότι αυτά που θα παραχωρήσει θα τύχουν της νόμιμης αποζημίωσης. Και
3) Να παραχωρηθούν οι εκτάσεις Της εις επισήμως ανεγνωρισμένους και πραγματικούς ακτήμονες γεωργούς και κτηνοτρόφους, κατόπιν ωρισμένης διαδικασίας προς πιστοποίηση της ακτημοσύνης τους.

Σημειώνεται ότι ο Μητροπολίτης Λαρίσης σχολιάζοντας το Νόμο 1072 του 1919 για τις τότε αναγκαστικές απαλλοτριώσεις σημειώνει: « Όταν ο δημευτικός Νόμος 1072 εψηφίσθη και εφηρμόσθη μεγάλα και συμπαγή εκκλησιαστικά κτήματα των Ιερών Μονών Πεντέλης, Πετράκη, Μεγάλου Σπηλαίου, Οσίου Λουκά, Δομβούς, Ταξιαρχών, των Μετεώρων και άλλων πολλών, εκτός άλλων μικροτέρων εις έκτασιν κτημάτων, διενεμήθησαν ως τα πολλά ουχί εις πραγματικώς ακτήμονας γεωργούς ή ομογενείς πρόσφυγας, αλλ’ εις συνεταιρισμούς, τους οποίους συνέπηξαν γηγενείς κτηματίαι πλούσιοι, μάλιστα αντί μικράς αποζημιώσεως, την οποίαν και δεν κατέβαλον».

Για το δημευτικό Ν.Δ. 327 του 1947 ο Μητροπολίτης Λαρίσης σε επιστολή του προς τον τότε Πρωθυπουργό Σοφοκλή Βενιζέλο, με ημερομηνία 19 Ιουνίου 1951, έγραψε, μεταξύ των άλλων:
« Είναι ανάγκη νε υπενθυμίσωμεν το τελευταίον δημευτικόν Ν.Δ. 327/47 <Περι αναγκαστικής μισθώσεως γαιών δι’ αποκατάστασιν ακτημόνων γεωργών και κτηνοτρόφων> δια του οποίου το Κράτος αστοργώτατα συμπεριφερόμενον διαρπάζει εκκλησιαστικήν περιουσίαν και μισθώνει αυτήν αναγκαστικώς εις το δέκατον του λαμβανομένου μισθώματος, πολλάκις δε εις μη γεωργούς ή κτηνοτρόφους. Είναι, τέλος, ανάγκη να υπενθυμίσωμεν προς Υμάς, ότι το Κράτος, παρά πάντα νόμον και αστόργως φερόμενον, μηδεμίαν απολύτως αποζημίωσιν εχορήγησεν ή, αν εχορήγησεν, αύτη ήτο μηδαμινή. Και είναι ανάγκη μετά ταύτα να υπενθυμίσωμεν, ότι εις την ποινικήν γλώσσαν το Κράτος εν προκειμένω υπερέβη τα όρια του αδικήματος, προσομοιάσαν εαυτό αυτόχρημα προς ληστήν αφαιρούντα το παν και καταλείποντα τον ληστευθέντα αναλγήτως εν μέση οδώ στερούμενον των πάντων.[...] Εζήτησεν επί πλέον η Εκκλησία Κύριε Πρόεδρε, και τούτο δείγμα της απεριορίστου συμπαθείας Αυτής προς τους εκ των τέκνων Της ακτήμονας, όπως διαμοιράση Αύτη εις έκαστον τούτων, επί τη βάσει επισήμου πίνακος περί της ακτημοσύνης του, το ανήκον εκ της ούτω παραχωρουμένης εκκλησιαστικής περιουσίας, τούτο δε, διότι είναι δι’ Αυτήν πικρά η εκ του παρελθόντος πείρα, δεδομένου ότι, εις πάσας τας ενεργηθείσας παραχωρήσεις, ως επί το πολύ, γαίαι και αστικά κτήματα μοναστηριακά παρεχωρήθησαν υπό του Κράτους ουχί εις ακτήμονας, χάριν και μόνον των οποίων εδόθησαν, αλλ’ εις πλουσίους και κτηματίας, και εις επισήμους ακόμη, αλλά και και προς τους πολιτικούς φίλους των τότε κυβερνώντων, χαρακτηρισθέντας ως ακτήμονας, οίτινες επώλησαν μετά ταύτα τας εκτάσεις αυτάς καταστάντες πλουσιώτεροι εν ονόματι της φιλανθρωπίας και αναλώμασι των πτωχών αναπήρων και ακτημόνων».

Στην επιστολή της 30ής Μαρτίου 1951 προς τον Αρχιεπίσκοπο Σπυρίδωνα ο Μητροπολίτης Λαρίσης σημειώνει ότι, μετά τις δημεύσεις της εκκλησιαστικής περιουσίας, της έχουν απομείνει τα λουτρά της Βουλιαγμένης και ολίγα αστικά κτήματα και ελαιόδενδρα, από τα οποία ποριζόταν 1.500.000.000 δρχ., την ώρα που οι τακτικές δαπάνες της ήσαν 5.500.000.000. Το έλλειμμα καλυπτόταν με δανεισμό από το Δημόσιο. Τελικά και μετά την ψήφιση του Συντάγματος του 1952 υπήρξε η υπόσχεση ότι οι απαλλοτριώσεις που έγιναν τότε ήσαν οι τελευταίες και ότι το Κράτος αναλαμβάνει τη μισθοδοσία των κληρικών της. Το Κράτος φάνηκε για μιαν ακόμη φορά αναξιόπιστο, οι απαλλοτριώσεις συνεχίστηκαν και με τον Νόμο Τρίτση (1700/1987) επιχειρήθηκε η κρατικοποίηση και όσης περιουσίας είχε απομείνει. Η Εκκλησία προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και δικαιώθηκε. Οι δημεύσεις έτσι δεν ολοκληρώθηκαν, αλλά η απληστία του Κράτους δεν σταμάτησε να υπάρχει και συνεχίζεται έως σήμερα... Υπάρχουν κάποιοι στην Ελλάδα που δεν θα ήθελαν να υπάρχει όχι μόνο εκκλησιαστική περιουσία, αλλά η ίδια η Εκκλησία. Σημειώνεται ότι από τη σύσταση του Ελληνικού Κράτους έως σήμερα ουδόλως έχουν θιγεί οι περιουσίες των Καθολικών και των Προτεσταντών αλλά και των Τεκτόνων στην Ελλάδα.-

ΠΙΝΑΚΑΣ**
Απαλλοτριωθέντων εκκλησιαστικών αγροτικών κτημάτων χωρίς καταβολή αποζημίωσης
1)250 στρέμματα στο Γουδί για ανέγερση στρατιωτικών νοσοκομείων.
2)2.444 μ. στο Γουδί για ανέγερση προσφυγικού συνοικισμού.
3)15.048 στρέμματα στη Βάρη υπέρ προσφυγικής ομάδας Βάρης, του Γεωργικού Συνεταιρισμού Κρωπίας και του Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Βάρης.
4)270.767 τ.μ. στην Κηφισιά προς κατασκευή τεχνητής λίμνης προς άρδευση των κτημάτων της Κηφισιάς.
5)Ομοία από 29 στρέμματα στη θέση Καράβελη Κηφισιάς, για τα έργα ύδρευσης.
6)Δύο οικόπεδα, το ένα 1.550 τ.μ. και το άλλο 2.500 τ.μ. κοντά στον Ιλισό, υπέρ του Συνεταιρισμού Δημοσίων Υπαλλήλων.
7)Δύο γήπεδα υπέρ του 10ου Συνεταιρισμού Δημ. Υπαλλήλων. Α) Επί της οδού Μεσογείων, εκτάσεως 2.234 τ.μ. και Β) παρά την οδό Βουρνάζου στους Αμπελοκήπους, εκτάσεως 6.107 τ.μ.
8)Δύο γήπεδα εκτάσεως εν συνόλω 4.850 τ.μ. παρά την οδό Έβρου υπέρ του Συνεταιρισμού Δημ. Υπαλλήλων.
9)11.740 τ.μ. στους Αμπελοκήπους επί του οποίου ο συνοικισμός «Στέγη Μητέρων».
10) 2.706 τ.μ. στους Αμπελοκήπους, υπέρ της Μονής Σινά.
11) Έκτασις στη Βάρη για εγκατάσταση Ραδιοτηλεγραφικού Σταθμού.
12) Ομοία για κατασκευή οδού Γλυφάδας-Βούλας.
13) 214 τ.μ. στα Τουρκοβούνια υπέρ των Υπουργείων Γεωργίας και Προνοίας.
14) 19.186 τ.μ. στην ίδια θέση για τα ίδια Υπουργεία.
15) 4.000 τ.μ. στον Προφήτη Ηλία Παγκρατίου υπέρ του 41ου Οικοδ. Συνεταιρισμού.
16) 11.400 τ.μ. επί της οδού Παλαμηδίου υπέρ του 51ου Οικοδ. Συνεταιρισμού.
17) 8.100 τ.μ. στην οδό Ιθάκης υπέρ του ιδίου Συνεταιρισμού.
18) 14,5 στρέμματα στη θέση Άγιος Δημήτριος Αμπελοκήπων υπέρ Οικοδ. Συνεταιρισμού.
19) Έκταση στο Καστρί και στη θέση Φάρος προς ανέγερση προσφυγικών οικημάτων.
20) 8.430 τ.μ. προς ανέγερση προσφυγικού οικισμού μεταξύ Ιλισού και Πόντου.
21) 2.100 στρέμματα της Ιεράς Μονής Οσίου Μελετίου στη θέση Μάζι
υπέρ Συνεταιρισμού γηγενών και προσφύγων «Όλυμπος».
22) Το αγρόκτημα Ζωοδόχος Πηγή στον Ωρωπό, της Ιεράς Μονής Πεντέλης.
23) 950 στρέμματα αγρός ποτιστικός και ξηρικός της Ιεράς Μονής Ιερουσαλήμ Βοιωτίας.
24) 840 στρέμματα αγρός ποτιστικός και ξηρικός της Ιεράς Μονής Οσίου Λουκά Βοιωτίας.
25) 5.988 στρέμματα λιβάδια στη θέση «Τσέρεσι» της ίδιας Μονής.
26) 400 στρέμματα αγροί ποτιστικοί και ξηρικοί της ίδιας Μονής.
27) 214 τ.μ. γήπεδο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.
28) Χιλιάδες στρέμματα στην περιοχή Καπανδριτίου υπέρ του Συνεταιρισμού ακτημόνων.
29) Όμοιο στη θεση «Λαχίδια» του Μαραθώνα, σε ακτήμονες καλλιεργητές.
30) 800 στρέμματα αγροί στον Μαραθώνα σε ακτήμονες καλλιεργητές.
31) 5.789 τ.μ. επί της λεωφόρου Κηφισίας υπέρ του Οικοδομικού Συνεταιρισμού «Η Εστία».
32) 620 τ.μ. για επέκταση του Δημ. Μαιευτηρίου Αθηνών.
33) Το κτήμα «Καμάριζα» Λαυρίου υπέρ των μεταλλωρύχων της περιοχής.
34) 85.000 τ.μ. κτήμα παρά τη Βούλα υπέρ της Λέσχης εργαζομένου κοριτσιού.
35) 15 στρέμματα για επέκταση νεκροταφείου Κηφισιάς.
36) 1.800 στρέμματα της Ιεράς Μονής Προδρόμου Βεροίας.
37) 1.022 στρέμματα αγροκτήματα «Άγιος Βασίλειος» και «Αγία Τριάς» της Ιεράς Μονής Σαγματά Βοιωτίας.
38) Κτήματα Ιεράς Μονής Κατερινούς Ακαρνανίας, με ελαιοτριβείο και κτίσματα.
39) 30 στρέμματα της Ιεράς Μονής Ταξιαρχών Καλαβρύτων προς εκτέλεση κοινοτικών έργων.
40) 1.455 στρέμματα στη θέση Πέρδικα της Αίγινας.
41) 13.080 τ.μ. στο Γουδί για τις ανάγκες του Στρατού.
42) 13.321 στρέμματα στη θέση Λεγραινά Σουνίου με βάση το Νόμο 5134.
43) 200 στρέμματα στο Νέο Ικόνιο προς αγροτική αποκατάσταση.
44) 162 στρέμματα στο Πέραμα.
45) Τα αγροκτήματα «Ίλκιζα» και «Πουρίθι Βαρνάβα» στο Καπανδρίτι.
46) 12.300 τ.μ. μπροστά στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».
47) 188.760 τ.μ. στη Βούλα υπέρ του ΠΙΚΠΑ.
48) Γήπεδο Ιεράς Μονής Πετράκη υπέρ του Συνοικισμού Νέα Αλάτσατα.
49) 18.954 τ.μ. στη θέση «Αμπελόκηποι» για ανέγερση προσφυγικού συνοικισμού.
50) Οικοδομική έκταση στη Βάρη.
51) 630 στρέμματα στη θέση «Παληάγιαννη».
52) 152 στρέμματα στη θέση «Φάρος» Κηφισιάς για την εγκατάσταση προσφύγων.
53) 1.000 στρέμματα Ι.Μ. Μελάτων Άρτας.
54) 220 στρέμματα Ι.Μ. Πελαγίας Βοιωτίας υπέρ του Συνεταιρισμού Καρδίτσης και Κοκκίνου.
55) 80 στρέμματα αγρός της Ι.Μ. Οσίου Λουκά Βοιωτίας στη θέση Λεύκα Πατρών.
56) 458,5 στρέμματα στην Αλιστράτη Σερρών της Ι.Μ. Εικοσιφοινίσσης.
57) Όμοιο στη θέση Ανάβυσσος της Ι.Μ. Πετράκη.
58) Όμοιο στη θέση Αρδαμίστα της Ι.Μ. Δουραχάνης Ιωαννίνων.
59) 4.855 στρέμματα στο Ασπρόπυργο.
60) 80 στρέμματα της Ι.Μ. Βλαχερνών Ηλείας υπέρ της προσφυγικής κοινότητας Κυλλήνης.
61) 1.844 στρέμματα στην Ελλασώνα υπέρ Συνεταιρισμού Σκαμνιάς και Καρνιάς.
62) 277 στρέμματα αγρών και 570 βοσκοτόπων στα Ιωάννινα.
63) Όμοιο της Ι.Μ. Οσίου Λουκά Βοιωτίας.
64) Όμοιο της Ι.Μ. Δουσίου Τρικκάλων.
66) Όμοιο στην Ελασσώνα.
67) Κτήμα της Ι.Μ. Αβάσσου εις Πρέβεζα.
68) 300 στρέμματα λειβάδια και 130 στρέμματα αγρών της Μονής Ραϊδιωτίσσης Ιωαννίνων.
69) 2.342 στρέμματα στα Γιαννιτσά της Ι.Μ. Δουραχάνης Ιωαννίνων.
70) 17.861 στρέμματα της Ι.Μ. Αγ. Τριάδος στα Γιαννιτσά.
71) Όμοιο «Γοργιανίστα» Ιωαννίνων.
72) 186 στρέμματα στη θέση «Γορίτσα».
73) 42.830 στρέμματα ποτιστικά συν 525.726 στρέμματα ξηρικά συν 3.125 στρέμματα βοσκοτόπων της Ι.Μ. Δομβούς Βοιωτίας.
74) Αγρόκτημα Δαυλείας Ι.Μ. Οσίου Λουκά Βοιωτίας.
75) 2.055 στρέμματα της Ι.Μ. Μακρυμάλλης.
76) Γήπεδο Αγίου Διονυσίου προς αστική εγκατάσταση προσφύγων.
77) Αγρόκτημα στο Δίστομο Ι.Μ. Οσίου Λουκά Βοιωτίας.
78) Αγρόκτημα «Δόβλα Βαρμπόβη» Ι.Μ. Αγίου Νικολάου Ιωαννίνων.
79) 1.476 στρέμματα αγρών, συν 1.539 στρέμματα βοσκοτόπων, συν 890 ελαιοδένδρων Ι.Μ. Μακαριωτίσσης Βοιωτίας υπέρ Συνεταιρισμού Δομβραίνης.
80) 11.717 στρέμματα Ι.Μ. Δουσίκου Τρικκάλων υπέρ του Συνεταιρισμού Δουσίκου.
81) 4.694 στρέμματα Ι.Μ. Παναγίας Παλιούρι Ιωαννίνων.
82) Όμοιο Ι.Μ. Αγίου Αλεξάνδρου Ιωαννίνων.
83) Όμοιο Ι.Μ. Ελεούσης Ιωαννίνων.
84) 1.105 στρέμματα Ι.Μ. Προυσού Ναυπακτίας.
85) Κτήμα εις θέση Αγιος Ιωάννης ο Θεολόγος Ι.Μ. Πεντέλης.
86) Αγρόκτημα Ι.Μ. Προδρόμου υπέρ καλλιεργητών Φιλιππιάδος.
87) Αγρός Ι.Μ. Αγίου Στεφάνου Μετεώρων εις Καλαμπάκα.
88) 1666 στρέμματα αγρόκτημα «Κόλλιανη» Ι.Μ. Αγίου Νικάνορος.
89) Αγρόκτημα «Καμαρίνα», Ι.Μ. Ζαλόγγου.
90) 275 στρέμματα Ι.Μ. Φλαμουρίου Δημητριάδος.
91) 3.017 στρέμματα καλλιεργήσιμων γαιών συν 7.157 στρέμματα ξηρικών Ι.Μ. Σπαρμού Ελασσώνος.
92) 10 στρέμματα κτήμα «Μετόχι» Νέας Μονής Χίου για ανέγερση προσφυγικού Συνοικισμού.
93) 2.875 στρέμματα αγρόκτημα «Καρμίστα» Ι.Μ. Εισοσιφοινίσσης.
94) 630 στρέμματα Ι. Μονής Οσίου Μελετίου.
95) Όμοιο Ι.Μ. Γαστρίτσης Ηπείρου
96) Όμοιο Ι.Μ. Μεγγούλης.
97) Όμοιο Ι.Μ. Δουρούτης Ηπείρου.
98) Όμοιο Ι.Μ. Αγ. Αναργύρων Καστορίας.
99) 8 στρέμματα Ι.Μ. Προυσού Ναυπακτίας υπέρ σχολικού ταμείου Άνω Προστόζας.
100) Αγρόκτημα Ι.Μ. Κορώνης στην Καρδίτσα.
101) 2.349 στρέμματα Ι.Μ. Γκούρα στην Καρδίτσα.
102) Όμοιο Ι.Μ. Αβάσσου Πρεβέζης.
103) Όμοιο Ι.Μ. Καστρίτσης και Τσώκας Ηπείρου.
104) Όμοιο Ι.Μ. Στομίου στην Ήπειρο.
105) 500 στρέμματα αγροί, συν 13.000 στρέμματα βοσκότοποι, συν 240 ελαιοδένδρων Ι.Μ. Οσίου Λουκά Βοιωτίας υπέρ ακτημόνων Στειρίου και Κυριακίου.
106) Κτήμα Ι.Μ. Αγ. Διονυσίου Βεροίας
107) 2500 στρέμματα Ι.Μ. Πεντέλης εις Μαραθώνα.
108) 4.521 στρέμματα Ι.Μ. Πετράκη εις Μαραθώνα υπέρ προσφύγων Νέας Μάκρης.
109) 3.000 στρέμματα Ι.Μ. Βλαχερνών.
110) Κτήμα Ι.Μ. Αβάσσου Πρεβέζης.
111) Αγρόκτημα Λυκούρσι Πρεβέζης.
112) 50.030 στρέμματα Ι.Μ. Αναλήψεως Ελασσώνος.
113) 542 στρέμματα Ι.Μ. Οσίου Μελετίου.
114) 30.000 στρέμματα Ι.Μ. Ταξιαρχών Αιγιαλείας.
115) Κτήμα Μέγγουλη Ηπείρου, Ι.Μ. Εισοδίων.
116) 21.036 στρέμματα αγρόκτημα «Μωρά» Ι.Μ. Ολυμπιωτίσσης Ελασσώνος.
117) 6 στρέμματα στην Καρδίτσα Ι.Μ. Σπηλιάς.
118) 9.526 στρέμματα Ι.Μ. Ελεούσης Ηπείρου.
119) 5.443 στρέμματα Ι.Μ. Θεοτόκου Ηπείρου.
120) Όμοιο Ι.Μ. Γκούρα Καρδίτσης.
121) 12.000 στρέμματα Ι.Μ. Προδρόμου Βεροίας.
122) 174 στρέμματα Ι.Μ. Νικάνορος Γρεβενών.
123) 240 στρέμματα ίδιας Μονής.
124) 15.450 τ.μ. της Νέας Μονης Χίου στην πόλη της Χίου για αστική εγκατάσταση προσφύγων.
125) 60 στρέμματα Ι.Μ. Αγίου Νικολάου Πρεβέζης.
126) 91 στρέμματα Μονής Ορφανού Ηπείρου.
127) Αγροκτήματα Ι.Μ. Ηπείρου.
128) Όμοια Ι.Μ. Μεταμορφώσεως Τρικκάλλων.
129) 534 στρέμματα Ι.Μ. Παλκουρής Ηπείρου.
130) Όμοια Μετοχίου Παναγίας Κήπου Λευκάδος
131) 9.160 τ.μ. παρά το Χρισσό Παρνασσίδος
132) 144 στρέμματα Ι.Μ. Κάτω Παναγιάς Άρτης.
133) 2.259 στρέμματα Μονής Μπανάσης.
134) 7.259 στρέμματα Μονής Στουπαίνης.
135) 354 στρέμματα Μονής Κάτω Παναγιάς Άρτης
136) Αγροκτήματα Ι.Μ. Μεταμορφώσεως και Αγίας Τριάδος Τρικκάλων.
137) 2.150 στρέμματα Μονής Διχούνης Ηπείρου
138) Υδρόμυλος Ι.Μ. Γκούρας Καρδίτσης.
139) 110 στρέμματα Ι.Μ. Εικοσιφοινίσσης Δράμας.
140) Όμοιο Ι.Μ. Κάτω Παναγιάς Άρτης.
141) Όμοιο Ι.Μ. Ζαλόγγου.
142) 645 στρέμματα ξηρικών αγρών συν 1361 στρέμματα ποτιστικών Ι.Μ. Δομβρού Βοιωτίας.
143) Αγρόκτημα Μονής Αναλήψεως Ελασσώνος.
144) 9.501 στρέμματα Μονής Δομβρού Βοιωτίας.
145) Όμοιο Ι.Μ. Κοιμήσεως Θεοτόκου Άρτας.
146) 2.400 στρέμματα Ι.Μ. Μαυρορράχης Βεροίας.
147) 9.783 στρέμματα Ι.Μ. Κανάλλων.
148) Αγρόκτημα Ι.Μ. Παγωνών Ηπείρου.
149) 1108 στρέμματα καλλιεργήσιμα συν 6.400 στρέμματα βοσκότοποι Ι.Μ. Αγ. Παρασκευής Κοζάνης.
150) 50 στρέμματα Ι.Μ. Τσούκας.
151) Όμοιο Μορτερό Ι.Μ. Πεντέλης.
152) 586 στρέμματα Ι.Μ. Προδρόμου Σερρών.
153) Όμοιο Ι.Μ. Ομβριακής Φθιώτιδος.
154) Όμοιο Ι.Μ. Ταλαντίου Αργολίδος.
155) 3.933 στρέμματα Ι.Μ. Αγ. Αντωνίου Κοζάνης.
156) Όμοιο της ίδιας Μονής.
157) 7.793 στρέμματα Ι.Μ. Γκούρας στην Ήπειρο.
158) 6.552 στρέμματα Ι.Μ. Παληοκαρυάς.
159) Αγρός «Βισβάροι» Ι.Μ. Οσίου Λουκά Βοιωτίας.
160) 1.150 στρέμματα βοσκοτόπων συν 850 στρέμματα αγρών Ι.Μ. Σαγματά Βοιωτίας.
161) Όμοιο Ι.Μ. Βαρνακόβης Φωκίδος.
162) 863 στρέμματα στην Ήπειρο Ι.Μ. Πρ. Ηλιού.
163) 543 στρέμματα Ι.Μ. Αγ. Αναργύρων Βεροίας.
164) 3.634 στρέμματα Ι.Μ. Ήλια Χαλκίδος.
165) 6.402 στρέμματα Ι.Μ. Κάτω Παναγιάς Άρτης.
166) Κτήμα «Γριζάνα» Ι.Μ. Τσιοτηλίου Τρικκάλων.
167) Όμοιο Ι.Μ. Μελάτων Άρτης.
168) 1.251 στρέμματα Ι.Μ. Γέροντος Χαλκίδος.
169) 2.800 στρέμματα Ι.Μ΄Ολυμπιωτίσσης Ελασσώνος.
170) 10.661 στρέμματα Ι.Μ. Μαλεσίνης Φθιώτιδος.
171) 863 στρέμματα Ι.Μ. Προδρόμου Ηπείρου.
172) 50 στρέμματα της ίδιας Μονής.
173) 6.733 στρέμματα Ι.Μ. Βουτυμά Τρικκάλων.
174) 937 στρέμματα Ι.Μ. Πρ. Ηλιού Ροδιάς
175) 434 στρέμματα Τιμίου Προδρόμου Σερρών.
176) Όμοιο στη Θάσο Ι.Μ. Εικοσιφοινίσσης.
177) Όμοιο Ι.Μ. Μελάτων Άρτης.
178) Όμοιο Ι.Μ. Αγ. Στεφάνου Τρικκάλων.
179) Όμοιο Ι.Μ. Βαρνακόβης Φωκίδος.
180) 400 στρέμματα Ι.Μ. Πρ. Ηλιού στην Ήπειρο.
181) 1827 στρέμματα καλλιεργήσιμα συν 14.870 στρέμματα βοσκότοποι Ι.Μ. Σπαρμού Ελασσώνος.
182) 245 στρέμματα Ι.Μ. Αγίας Παρασκευής Πρεβέζης εις θέση Καναλάκι.
183) Όμοιο Ι.Μ. Κάτω Παναγίας Άρτης.
184) 14.564 στρέμματα Ι.Μ. Καρακαλά Αργολίδος.
185) Κτήμα «Κορπόβιο» Ι.Μ. Αγ. Τριάδος Μετεώρων.
186) Αγρόκτημα «Κλείσοβο» Ι.Μ. Σιαμάδων Τρικκάλων.
187) 18.438 στρέμματα Ι.Μ. Αγίου Στεφάνου Μετεώρων.
188) 14.743 στρέμματα ίδιας Μονής.
189) Όμοιο Ι.Μ. Αγάθωνος Φθιώτιδος.
190) 2.100 στρέμματα στη θέση Μάζι Ι.Μ. Οσίου Μελετίου Αττικής.
191) Όμοιο Ι.Μ. Μελάτων Άρτης.
192) Όμοιο Ι.Μ. Ζαλόγγου Ηπείρου.
193) 70 στρέμματα Ι.Μ. Τσούκας στην Ήπειρο.
194) 10.000 στρέμματα Ι.Μ. Αγάθωνος Φθιώτιδος.
195) 220 στρέμματα Ι.Μ. Βυτουμά Τρικκάλων.
196) Κτήματα Ι.Μ. Προυσού Ναυπακτίας.
197) Αγρόκτημα Ι.Μ. Αγ. Ιωάννου Λυκοτριχίου.
198) 514 στρέμματα Ι.Μ. Γκούρας.
199) 8.000 στρέμματα βοσκοτόπων συν 2.800 στρεμμάτων καλλιεργησίμων αγρών Ι.Μ. Σαγματά Βοιωτίας.
200) Όμοιο Ι.Μ. Κάτω Παναγίας, Θεοτοκίου, Μελάτων στην Άρτα.
201) 15.700 στρέμματα Ι.Μ. Βαρλαάμ Μετεώρων.
202) Επίταξις 1.500 στρεμμάτων Ι.Μ. Προδρόμου Βεροίας.
203) Αγρόκτημα Ι.Μ. Αγ. Αποστόλων στην Ήπειρο.
204) 2.562 στρέμματα αγρόκτημα «Ρη» Καπανδριτίου Ι.Μ. Πεντέλης.
205) 658 στρέμματα Ι.Μ. Πρ. Ηλιού Ηπείρου.
206) 182 στρέμματα Ι.Μ. Μεταμορφώσεως στην Ήπειρο.
207) 524 στρέμματα Ι.Μ. Προδρόμου Σερρών
208) Όμοιο Ι.Μ. Γαλατάκη Χαλκίδος.
209) 202 στρέμματα Ι.Μ. Αγίου Στεφάνου Μετεώρων.
210) Όμοιο Ι.Μ. Αναλήψεως Ελασσώνος.
211) 906 στρέμματα, τμήμα από το τσιφλίκι Τσαμάλι και Πολυγύρα Μονής Δομβού Βοιωτίας.
212. 7.692 στρέμματα Ι.Μ. Προδρόμου Σερρών.
213) Όμοιο Ι.Μ. Αγίας Τριάδος Μετεώρων.
214) Όμοιο Ι.Μ. Δομβού στη Βοιωτία.
215) 114.334 στρέμματα της Ι.Μ. Πετράκη προς αστική εγκατάσταση προσφύγων.
216) 45.486 στρέμματα στο συνοικισμό Βύρωνος της ίδιας Μονής για τον ίδιο σκοπό.
217) 9.515 στρέμματα το αγρόκτημα «Βάρη», της Ι.Μ. Πετράκη.
218) Έκταση στη Λεωφόρο Βας. Σοφίας υπέρ του Αρεταίειου.
219) Κτήμα «Μπανάνα» Ι.Μ. Πετράκη.
220) 15.000 στρέμματα Ι.Μ. Πεντέλης.
221) Γήπεδο Ι.Μ. Πετράκη υπέρ του συνοικισμού Ανάληψις.
222) Έκτασις εις Κολοκυνθού Ι.Μ. Πετράκη για συνοικισμό προσφύγων.
223) 48.000τ.μ. Ι.Μ. Πετράκη εις Περιστέρι για ανέγερση παραπηγμάτων.
224) 95 στρέμματα στη Βουλιαγμένη προς ανέγερση προσφυγικού ορφανοτροφείου.
225) 202 στρέμματα Ι.Μ. Αγίου Στεφάνου Μετεώρων.
226) 166 στρέμματα στη θέση Μαγούλα Ι.Μ. Οσίου Μελετίου.
227) 849 στρέμματα Ιεράς Μονής Αιγίνης εις Αίγινα.
228) Όμοιο Ι.Μ. Οσίου Μελετίου Αττικής.
229) 4.000 στρέμματα εις θέση Καμάριζα Λεγραινών Ι.Μ. Πεντέλης.
230) 1224 στρέμματα στο Ασπρόπυργο Ι.Μ. Κλειστών.
231) Όμοιο στη θέση Καλιάνι Ι.Μ. Νικάνορος Γρεβενών.

*Τα χρήματα είναι κατοχικά και στη συνέχεια κόπηκαν τα τρία τελευταία μηδενικά.
** Ο Πίνακας υπάρχει στο βιβλίου του από Λαρίσης αείμνηστου Αρχιεπισκόπου Δωροθέου.Ανομία και παραβατικότητα στις φοιτητικές εστίες

«Καταφύγιο» στις φοιτητικές εστίες της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου, καθώς και σε εστίες της υπόλοιπης χώρας, έχουν βρει εξωπανεπιστημιακά άτομα, τα οποία έχουν κάνει κατάληψη σε δωμάτια, ενώ το τελευταίο διάστημα παρατηρούνταν σχεδόν σε καθημερινή βάση κλοπές.
Αποκορύφωμα της παραβατικότητας από πρόσωπα που μένουν εντός της φοιτητικής εστίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ήταν το περιστατικό της Παρασκευής, όταν δύο από αυτούς επιχείρησαν να παραβιάσουν ένα δωμάτιο, έγιναν αντιληπτοί από φοιτητή, ο οποίος είχε πέσει παλαιότερα θύμα κλοπής, τους κυνήγησε και ένας από τους δύο επίδοξους ληστές, πυροβόλησε εναντίον του.

Όπως δηλώνουν φοιτητές και εργαζόμενοι, τα ίδια άτομα επέστρεψαν και πάλι το πρωί της Παρασκευής και θέλοντας προφανώς να σβήσουν τα ίχνη τους, έβαλαν φωτιά σε δωμάτιο στο οποίο διέμενε ο ένας με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερώς. Η φωτιά επεκτάθηκε και στο διπλανό δωμάτιο, ενώ χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά δεν προχώρησε στο υπόλοιπο κτίριο.

Φοιτητές οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στις εστίες, υποστηρίζουν ότι τα τελευταία χρόνια μένουν στα δωμάτια άτομα τα οποία δεν έχουν σχέση με τη φοιτητική ιδιότητα, και παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει από αρκετές πλευρές, δεν έχουν κατορθώσει να τους απομακρύνουν. Μάλιστα, επιρρίπτουν ευθύνες και σε όσους ασκούν διοίκηση, λέγοντας πως «δεν έχουν το θάρρος και τη βούληση να κάνουν αυτό που πρέπει».

Εικόνες και συμπεριφορές που σε οποιοδήποτε «σοβαρό» κράτος του κόσμου, και εννοείται σε καθεστώτα της Αφρικής, θα είχαν λυθεί εν μία νυκτί φαντάζουν δυσεπίλυτα και περίπλοκα στην παγκόσμια πρωτεύουσα των αόριστων «δικαιωμάτων».

Χωρίς την Μεγίστη χάρτης της Κομισιόν

Την απουσία της Μεγίστης από χάρτη της Κομισιόν επεσήμανε η Δημοκρατική Αριστερά, ενώ ο συγκεκριμένος χάρτης αποτυπώνει όλα τα υπόλοιπα νησιά της χώρας μας.Με ερώτησή τους προς τον υπουργό Εξωτερικών Σταύρο Δήμα, ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς, Φώτης Κουβέλης καθώς και οι βουλευτές του κόμματος Θανάσης Λεβέντης, Νίκος Τσούκαλης και Γρηγόρης Ψαριανός επισημαίνουν ότι σε χάρτη με θεματικό τίτλο "Η ζώνη του ευρώ, ένα νόμισμα με πολλά πλεονεκτήματα", ή Μεγίστη δεν υπάρχει.

Όπως αναφέρουν οι βουλευτές της Δημοκρατικής Αριστεράς "Από το χάρτη απουσιάζει
εμφανώς η αποτύπωση του Καστελόριζου, ενώ έχουν αποτυπωθεί όλα τα υπόλοιπα νησιά της χώρας μας, αλλά και μη ηπειρωτικά και υπερπόντια εδάφη των κρατών μελών".

Οι βουλευτές του κόμματος ζητούν από τον υπουργό Εξωτερικών Σταύρο Δήμα να διερευνήσει το ζήτημα άμεσα. Υπενθυμίζουν μάλιστα πως σε πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας Αχμέτ Νταβούτογλου, ο ίδιος είχε τοποθετήσει το Καστελόριζο στη Μεσόγειο.

29 Νοε 2011

"Κόκκινο" Αιγαίο; - Ολική ανατροπή υπέρ Τουρκίας με F-35, B737 MESA

Ενώ στην Ελλάδα όλα αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν με τους «προοδευτικούς» να κυνηγούν «σταγονίδια» στο πρόσωπο 22χρονων, ο κίνδυνος de facto απώλειας τουλάχιστον του Ανατολικού Αιγαίου από καθαρή αδυναμία υπεράσπισής του, είναι πιο υπαρκτός από ποτέ: Η Τουρκία ανακοίνωσε δια του Μουράτ Μπαγιάρ, υφυπουργού αμυντικής βιομηχανίας ότι μέχρι το τέλος του 2015 το αργότερο θα έχει παραλάβει τα 6 πρώτα stealth μαχητικά αεροσκάφη F-35 από την παρτίδα χαμηλού ρυθμούς παραγωγής, ενώ υπολογίζουν ότι μέχρι το τέλος του 2016 θα έχουν την πρώτη τους Μοίρα σε αρχική επιχειρησιακή κατάσταση (IOC)!

Δήλωσε, συγκεκριμένα, ότι είναι πιο πιθανό να εγκριθεί η παραγγελία για μια πρώτη παρτίδα έξι F-35 πριν το τέλος του έτους, προκειμένου να επιβεβαιώσει η Τουρκία τη βούλησή της τώρα που ξεκινάει η χαμηλού ρυθμού παραγωγή του αεροσκάφους, προκειμένου να παραληφθούν το 2014 με 2015.

Να πούμε απλά ότι η είσοδος του F-35 στα χέρια της τουρκικής Αεροπορίας στο Αιγαίο σε πέντε χρόνια από σήμερα, πρακτικά σημαίνει ότι μπαίνει στο μουσείο το σύνολο του ελληνικού επίγειου συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης με μεγάλα ερωτηματικά να δημιουργούνται ακόμα και για τις δυνατότητες εντοπισμού των F-35 από τα ΑΣΕΠΕ ΕΜΠ-145 Εrieye.

Έτσι ή αλλιώς είναι βέβαιο ότι τα F-35 ως μαχητικά πρώτου πλήγματος θα επιχειρήσουν νύκτα, είτε κατά της Ελλάδος είτε κατά της Κύπρου και κανείς ή σχεδόν κανείς δεν θα μπορέσει να τα εντοπίσει με το υπάρχουν δίκτυο αεράμυνας σε αποστολές κρούσης.

Σε δεύτερη φάση με πλήρως κατεστραμμένο το επίγειο δίκτυο αεράμυνας από το πρώτο κύμα των F-35 θα ακολουθήσουν οι μάζες των F-16 για να αποτελειώσουν ότι ξεκίνησαν τα F-35. Σε περίπτωση που μέχρι το 2016 έχει πιστοποιηθεί στο F-35 και το βλήμα αέρος-αέρος Μeteor, τότε πρακτικά είναι αδύνατον να επιρκατήσουν σε BVR αερομαχία τα ελληνικά μαχητικά.

Δεν θα επεκταθούμε από εδώ άλλο στο τι σημαίνουν τα παραπάνω (στην ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ έχει υπάρξει και θα ακολουθήσει και μελλοντικά εκτεταμένη αναλυτική αρθρογραφία για το θέμα) απλά μέσα στην καταστροφή κα στην πτώση παντός είδους αξιών, κανείς δεν μπορεί να σκεφθεί ότι σε πέντε χρόνια από σήμερα, στο Αιγαίο, όλα θα έχουν αλλάξει σε βάρος μας. Όχι μόνο λόγω F-35, αλλά και ενός συστήματος το οποίο θα προκαλέσει τα περισσότερα προβλήματα από οτιδήποτε άλλο στην Π.Α. και στο δίκτυο αεράμυνας: Το B737 ΜΕSΑ, κάτι που δεν είναι απλό ΑΣΕΠΕ.

Eίναι το πρώτο δυτικό αεροσκάφος το οποίο έχει την ταυτόχρονη δυνατοτήτα να εξαπολύει ηλεκτρονικό πόλεμο με πανίσχυρους πομπους από τις ίδιες κεραίες και λοβούς οι οποίοι εκτελούν διαμορφώσεις C3! Και αυτό το σύστημα δεν θα έρθει το 2015, αλλά το ερχόμενο καλοκαίρι θα είναι πλήρως επιχειρησιακό αν τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα παραλαβής του μέσω στον χειμώνα.

Με τι θα αντιμετωπίσουμε αυτά τα δύο συστήματα ή για να το πούμε αλλιώς, με τι θα αποτρέψουμε την απειλή; Για ένα νέο μαχητικό από την ώρα που θα παραγγελθεί χρειάζονται πέντε χρόνια για τον σχηματισμό της πρώτης επιχειρησιακής Μοίρας! Χαρακτηριστικό είναι ότι μόλις ανακοινώθηκε ότι η ισραηλινή Αεροπορία αναμένει την άφιξη των νέων μαχητικών αεροσκαφών F-35 το 2015, με τους πιλότους της να ξεκινούν εκπαίδευση ένα χρόνο ενωρίτερα στις ΗΠΑ.Για να είναι επιχειρησιακή η πρώτη μοίρα τους το 2016. Δηλαδή θέλουν δύο χρόνια εκπαίδευση για να κηρύξουν επιχειρησιακή Μοίρα!

Αν δεν αλλάξουμε μυαλά, πιστεύει κανείς ότι θα παραγγελθεί νέο μαχητικό για την Π.Α. και θα υπάρξει αναβάθμιση του επίγειου συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πριν περάσουν πολλά χρόνια; Εκτός αν πιστεύει κανείς ότι η Τουρκία θα σταματήσει να μας απειλεί και να ζητάει τουλάχιστον τον έλεγχο του Αιγαίου.

Και επί τη ευκαιρία: Μήπως το ΥΠΕΞ μπορεί να δώσει στην δημοσιότητα την τουρκική απάντηση στο ελληνικό διάβημα για την υπέρπτηση στο Καστελόριζο; Γιατί μαθαίνουμε ότι έχει πολύ-πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και «φωτίζει» το (μαύρο, αν μείνουμε απραγείς) μέλλον…

Συγχαρητήρια στο Πανελλήνιο Άρμα Πολιτών, που λέει όχι στο ξεπούλημα της Μακεδονίας!

«Πράξη εθνικής προδοσίας» συνιστά για το Πανελλήνιο Αρμα Πολιτών οποιαδήποτε υποχώρηση εκ μέρους της ελληνικής διπλωματίας στο θέμα της ονομασίας των Σκοπίων.Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του με αφορμή την αναμενόμενη απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης για την προσφυγή των Σκοπίων κατά της Ελλάδας, «πάγια και αταλάντευτη» θέση του κόμματος είναι ότι «η Μακεδονία είναι μία και ελληνική».
«Δεν δεχόμαστε, κανένα όνομα για τα Σκόπια που να περιλαμβάνει το όνομα Μακεδονία ή παράγωγό του», ξεκαθαρίζει το Πανελλήνιο Αρμα Πολιτών, προσθέτοντας ότι «η επιστολή του Ν. Γκρούεφσκι στον Έλληνα Πρωθυπουργό για την ενίσχυση της υποψηφιότητας της ΠΓΔΜ, ως μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, πέφτει στο κενό κάθε φορά που ο ίδιος ξεπερνά τα όρια της εθνικιστικής του έπαρσης».

28 Νοε 2011

Τουρκική "κολοτούμπα" σχετικά με την κυπριακή προεδρία της Ε.Ε.

Πλήρη μεταβολή έκανε η Τουρκία στο ζήτημα της κυπριακής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εγκαταλείποντας τους λεονταρισμούς και τις απειλές ανακοίνωσε χθες ότι θα συνεχίσει τις σχέσεις της με την ΕΕ στην διάρκεια της κυπριακής προεδρίας, το δεύτερο εξάμηνο του 2012.Επί ένα σχεδόν χρόνο τούρκοι κυβερνητικοί και πολιτικοί αξιωματούχοι διακήρυτταν και απειλούσαν ότι αν η Κύπρος αναλάβει την (διαδοχική) προεδρία η Τουρκία θα διακόψει κάθε επικοινωνία με την ΕΕ. Ακόμη και την περασμένη εβδομάδα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Γκιουλ «προειδοποίησε» τους Ευρωπαίους ότι οι σχέσεις τους με την Αγκυρα θα υποστούν «βαρύ πλήγμα» αν η Κύπρος αναλάβει την προεδρία.

Χθες ο τούρκος υπουργός για τις ευρωπαικές υποθέσεις κ. Εγκεμέν Μπαγκίς δήλωσε ότι οι σχέσεις της Τουρκίας με την ΕΕ «δεν θα διακοπούν στην διάρκεια της προεδρίας των Ελληνοκυπρίων». Και, χρυσώνοντας το πικρό χάπι, εξήγησε ότι «απλώς δεν θα καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι με τους προεδρεύοντες. Οι σχέσεις μας με την Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα παραμείνουν ανέπαφες».

Αλλά και αυτό είναι αδύνατο. Διότι η Κύπρος από την 1η Ιανουαρίου θα μετέχει στην λεγόμενη τρόικα την οποία αποτελούν η χώρα που θα έχει την προεδρία (η Δανία, το πρώτο εξάμηνο) η χώρα που θα την διαδεχθεί (δηλαδή η Κύπρος το δεύτερο εξάμηνο) και η χώρα που είχε την πριν από την Δανία προεδρία, η Πολωνία. Μια σειρά θέματα τα οποία θα ενδιαφέρουν την Τουρκία, λ.χ. το άνοιγμα νέων "κεφαλαίων" στις ενταξιακές συνομιλίες της, εξετάζονται από την τρόικα.

Από την πρώτη στιγμή, όταν η Αγκυρα έθεσε το ζήτημα και άρχισε τους παλικαρισμούς με την ΕΕ, οι Βρυξέλλες την ειδοποίησαν με τον πιο επίσημο τρόπο, ο πρόεδρος κ. Μπαρόζο έστειλε σχετική επιστολή στον πρωθυπουργό κ.Ερντογάν ότι και πρακτικά ήταν αδύνατο στην Τουρκία να αποφύγει την προεδρία της Κύπρου και ότι αυτή συνεπάγεται επειδή η Κύπρος θα βρίσκεται σε αυτή επί ενάμιση χρόνο, ως τον Ιούλιο 2013.

Όπισθεν ολοταχώς λοιπόν, για τη «μεγάλη» και «δυνατή» Τουρκία. Αυτά να βλέπουν κάποιοι έλληνες «ειδικοί» που φοβούνται και τη σκιά τους στο άκουσμα της γείτονος.

27 Νοε 2011

2 Αγελάδες - Τα οικονομικά συστήματα του κόσμου σε ... αγροτική ορολογία

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ: Έχεις 2 αγελάδες και δίνεις τημία στη γείτονά σου

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ: Έχεις 2 αγελάδες, η κυβέρνηση παίρνει και τις δύο και σου
δίνει λίγο γάλα

ΦΑΣΙΣΜΟΣ : Έχεις 2 αγελάδες, η κυβέρνηση παίρνει και τις δύο και σου
πουλά λίγο γάλα

ΝΑΖΙΣΜΟΣ : Έχεις 2 αγελάδες, η κυβέρνηση τις παίρνει και σε σκοτώνει
κιόλας ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ : Έχεις 2 αγελάδες , η κυβέρνηση ...παίρνει και τις 2,
σκοτώνει τη μία, αρμέγει την άλλη και στο τέλος πετά το γάλα

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ : Έχεις 2 αγελάδες, πουλάς τη μία, αγοράζεις
ένα ταύρο, πολλαπλασιάζεις το κοπάδι και η οικονομία αναπτύσσεται ομαλά.
Στη συνέχεια, πουλάς όλο το κοπάδι, γίνεσαι εισοδηματίας και ζεις
καλύτερα.

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Έχεις 2 αγελάδες, πουλάς τη μία και αναγκάζεις
την άλλη να παράγει το γάλα που αντιστοιχεί σε 4 αγελάδες. Αργότερα,
προσλαμβάνεις έναν εμπειρογνώμονα για να αναλύσει τους λόγους για τους
οποίους η αγελάδα έπεσε νεκρή.

ΓΑΛΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Έχεις 2 αγελάδες και απεργείς επειδή θέλεις 3.

ΓΙΑΠΩΝΕΖΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Έχεις 2 αγελάδες και τις ανασχεδιάζεις έτσι ώστε
να έχουν το 1/10 του μεγέθους τους και να παράγουν 20 φορές περισσότερο
γάλα. Μετά σχεδιάζεις ένα έξυπνο καρτούν, το ονομάζεις COWKEMON και το
πουλάς σε όλο τον κόσμο.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Έχεις 2 αγελάδες και τις ανασχεδιάζεις έτσι ώστε να
ζουν 100 χρόνια, να τρώνε μία φορά το μήνα και να αυτοαρμέγονται.

ΙΤΑΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Έχεις δύο αγελάδες αλλά δεν ξέρεις που είναι, έτσι
κάνεις διάλειμμα για φαγητό.

ΡΩΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Έχεις δύο αγελάδες, τις μετράς και μαθαίνεις ότι στην
πραγματικότητα έχεις 5. Τις ξαναμετράς και μαθαίνεις ότι έχεις 42. Την
Τρίτη φορά μαθαίνεις ότι έχεις δύο ξανά. Μετά σταματάς να μετράς και
ανοίγεις ακόμη ένα μπουκάλι ßότκα.

ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Έχεις δύο αγελάδες, 300 ανθρώπους να τις αρμέγουν,
ισχυρίζεσαι ότι εξασφαλίζεις πλήρη απασχόληση και υψηλή παραγωγικότητα
και συλλαμβάνεις τον δημοσιογράφο που ανακοινώνει τους παραπάνω
αριθμούς.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Έχεις δύο αγελάδες, τις πουλάς όσο-όσο, με τα λίγα
χρήματα που σου δίνουν δίνεις προκαταβολή για να πάρεις αυτοκίνητο, το
οποίο αποπληρώνεις σε 7.083 δόσεις.

ΙΝΔΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Έχεις δύο αγελάδες και απλά τις λατρεύεις

ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Έχεις δύο αγελάδες και είναι και οι δύο τρελές


26 Νοε 2011

Ρωσική λατρεία για Κύπρο και Ελλάδα έφερε την πρόκριση του ΑΠΟΕΛ

Στον αγώνα Ζενιτ-ΑΠΟΕΛ στην Αγία Πετρούπολη, οι Ρώσοι φίλαθλοι απλά δεν μπορούσαν να κρύψουν την αγάπη του για την Κύπρο και την Ελλάδα και την απέχθειά τους για τους εισβολείς στην Μεγαλόνησο: Για πρώτη φορά, ίσως στην ιστορία των αγώνων της UEFA, οπαδοί μιας ομάδας, ανάρτησαν πανό που υποστήριζε την … αντίπαλη ομάδα ("΄ΚΥΠΡΟΣ ΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ") και την χώρα από την οποία προέρχεται! Όταν δε, διεκόπη ο αγώνας λόγω καπνογόνων, οι Ρώσοι έκαψαν και μία τούρκικη σημαία!Μάλιστα τα συνθήματα ήταν γραμμένα στα ελληνικά στις κερκίδες όπου βρίσκονταν οι φίλαθλοι της Ζενίτ και παρά την απαγόρευση της UEFA για ανάρτηση πανό με πολιτικά συνθήματα οι φίλαθλοι της ρωσικής ομάδας καθώς και η διοίκηση της σημαντικότερης ρωσικής ομάδας των τελευταίων χρόνων, απέδειξαν εμπράκτως ότι στέκονται στο πλευρό της Κύπρου, και αποκηρύσσουν το ψευδοκράτος, που αυθαίρετα έχει θέσει υπό κατοχή το βόρειο τμήμα του νησιού. Το σπουδαιότερο είναι ότι όταν πληροφορήθηκε η διοίκηση της ρώσικης ομάδας για την επικείμενη ανάρτηση του πανό, επικρότησε την κίνηση, προτρέποντας τους οπαδούς να το «σηκώσουν» και θα πληρώσουν οποιοδήποτε χρηματικό πρόστιμο επιβάλλει η ΟΥΕΦΑ, εφόσον η ανάρτηση πανό με πολιτικό περιεχόμενο απαγορεύεται.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ήταν αδύνατον για το ΑΠΟΕΛ να μην αποσπάσει θετικό αποτέλεσμα (0-0) και να προκριθεί έτσι για πρώτη φορά στην ιστορία του Τσάμπιονς Λιγκ μια κυπριακή ομάδα στους «16» καλύτερους της διοργάνωσης.

Η οργή χωρίς στρατηγική φέρνει φασισμό

Του ΑΡΙΣΤΟΥ ΔΟΞΙΑΔΗ *
Το 1972 στη Χιλή ένα μεγάλο απεργιακό κίνημα παρέλυσε την οικονομία, κλόνισε την κυβέρνηση του Αλιέντε και ετοίμασε τον δρόμο για το πραξικόπημα του Πινοσέτ.Πρωτεργάτες οι φορτηγατζήδες, οι μικρέμποροι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες: οργισμένοι μικροαστοί και μικροεργοδότες. Και από δίπλα, οι νοικοκυρές με τις κατσαρόλες. Δεν είναι όλες οι απεργίες ενάντια στο κεφάλαιο, ούτε είναι κάθε μαζική ανυπακοή πρόκριμα για περισσότερη δημοκρατία.
Σήμερα στην Ελλάδα το ρεύμα της «ανυπακοής» δεν ξέρουμε πώς θα επηρεάσει την κεντρική πολιτική σκηνή. Αλλά μπορούμε να προβλέψουμε πώς θα επηρεάσει την ανάπτυξη, την κατανομή του εισοδήματος, τα καταναλωτικά πρότυπα. Δεν θα λειτουργήσει όπως θα ήθελαν οι ιδεολογικοί του μέντορες. 

Τα μέτωπα της «ανυπακοής» είναι κυρίως δύο ειδών: δεν εγκαταλείπω το ειδικό μου προνόμιο (φορτηγά, γιατροί ΙΚΑ) και «δεν πληρώνω» (διόδια, εισιτήρια). Επιβιώνουν βέβαια και τα παλιά μέτωπα (φοροδιαφυγή, τρακτέρ). Ποιος είναι ο κοινός παρονομαστής; 

Στην Ελλάδα δεν έχουμε ενιαίο κοινωνικό κράτος να υπερασπιστούμε. Δεν έχουμε βασική εθνική σύνταξη για όλους τους ηλικιωμένους. Δεν έχουμε πρωτοβάθμιο Σύστημα Υγείας με ίση πρόσβαση για όλους. Δεν έχουμε δημόσια Παιδεία που δίνει ουσιαστικά εφόδια. Δεν έχουμε γενικούς κανόνες στην αγορά εργασίας και στα επαγγέλματα. Εχουμε το πιο κατακερματισμένο και άδικο συνταξιοδοτικό σύστημα στην Ευρώπη, την πιο ανεφάρμοστη εργατική νομοθεσία για μεγάλα στρώματα εργαζομένων, τις περισσότερες επί μέρους προστασίες των επαγγελμάτων και ακριβά μη πανεπιστήμια.

Παράλληλα, συγκριτικά πολύ χαμηλά δημόσια έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ. 

Ο αγώνας για να προστατευθούν αυτά τα κεκτημένα, αν πετύχει, θα αναπαραγάγει το ξοφλημένο οικονομικό μοντέλο της μεταπολίτευσης: λίγες επιχειρήσεις και λίγοι εργαζόμενοι που παράγουν ανταγωνιστικά προϊόντα, πάμπολλοι αυτοαπασχολούμενοι που οι μισοί βιοπαλεύουν και οι μισοί καρπώνονται προσόδους, μισθοί στο Δημόσιο που δεν αντιστοιχούν σε χρήσιμη υπηρεσία- τώρα με περισσότερη φτώχεια, αφού στέρεψαν τα δάνεια.
Το «δεν πληρώνω», όμως, λένε μερικοί, είναι κάτι διαφορετικό: διεκδικεί με νέο τρόπο τον «δημόσιο χαρακτήρα» των δρόμων, των μεταφορών, των ιατρείων. Θα φέρει όμως το αντίθετο αποτέλεσμα, γιατί στηρίζεται σε μια ψευδαίσθηση: ότι υπάρχουν άλλοι τρόποι να χρηματοδοτηθούν αυτά, χωρίς να κληθούν να πληρώσουν τα μικρομεσαία στρώματα.
Δύο είναι οι προτάσεις: να πληρώσει το μεγάλο κεφάλαιο, και να περιοριστεί η φοροδιαφυγή. 

Το μεγάλο κεφάλαιο με ρίζες στην Ελλάδα, δηλαδή που έχει επενδύσει σημαντικά σε εγκαταστάσεις ή που στηρίζεται σε εξειδικευμένη εγχώρια εργασία, είναι ένα ελάχιστο μέρος της οικονομίας: δεν έχουμε βιομηχανία ούτε συγκέντρωση στα επαγγέλματα γνώσης. Πόση φοροδοτική ικανότητα υπάρχει σε πέντε τράπεζες, τρεις εταιρείες τηλεφωνίας ή στη ναυτιλία που όποτε θέλει μετακομίζει;


Μένει η φοροδιαφυγή. Η οποία όμως για να παταχθεί, σε μια κοινωνία όπου το 60% των νοικοκυριών δεν πληρώνει φόρο εισοδήματος, όπου στους οικονομικά ενεργούς το 35% είναι αυτοαπασχολούμενοι και όπου από το 40% που είναι μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα οι μισοί ίσως έχουν αδήλωτα μεροκάματα (σε εργοτάξια και μικροεπιχειρήσεις), θα πρέπει να συμβούν μερικές αλλαγές τόσο δραστικές που η κοινωνία θα ξεσηκωθεί πολύ προτού αυξηθούν τα έσοδα κατά 3%-4% του ΑΕΠ. Π.χ. θα χρειαστεί ηλεκτρονική αστυνόμευση στην παραμικρή κίνηση χρημάτων από χιλιάδες εφοριακούς, των οποίων η ηθική δεν είναι άμεμπτη. Και κυρίως, τα μικρομεσαία νοικοκυριά, εκτός μισθωτών, θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο πολύ μεγαλύτερο από ό,τι θα πλήρωναν για διόδια, εισιτήρια και ιατρεία.
Συνεπώς, τα χαμένα έσοδα από το «δεν πληρώνω» δεν θα αναπληρωθούν. Θα κοπούν λοιπόν οι επενδύσεις σε υποδομή και οι δημόσιες υπηρεσίες μεταφορών, Παιδείας, Υγείας. Αντί για 5 ευρώ στο δημόσιο ιατρείο, θα φεύγουν 80 στο ιδιωτικό όταν υπάρχει ανάγκη. Θα την πληρώσουν οι φτωχότεροι. 

Υπάρχει γνήσια και δίκαιη οργή σε πολλές πράξεις ανυπακοής. Οι μισθωτοί και μεροκαματιάρηδες του ιδιωτικού τομέα και οι άνεργοι έχουν κάθε δίκιο να διαμαρτύρονται. Αλλά η οργή χωρίς στρατηγική δεν φέρνει δικαιοσύνη, φέρνει φασισμό.
* Ο Αρίστος Δοξιάδης είναι οικονομολόγος και ιδρυτικό μέλος του Κοινωνικού Συνδέσμου.
Το άρθρο δημοσιεύθηκε αρχικά στο Βήμα στις 13.02.2011.

23 Νοε 2011

Aν ο Νώε ήταν Έλληνας...!!!

O Κύριος φανερώθηκε στον Νώε και του είπε:

Σε ένα χρόνο θα ρίξω βροχή και θα σκεπάσω ολόκληρη τη Γη με νερό και θα καταστρέψω τα πάντα. Αλλά θέλω εσύ να σώσεις τους δίκαιους και ευσεβείς ανθρώπους και δύο ζώα από κάθε είδος που υπάρχει στη Γη.Σε προστάζω να χτίσεις μία Κιβωτό.
Και ο Θεός παραδίδει στον Νώε τα σχέδια για την Κιβωτό.. Με φόβο Κυρίου ο Νώε παίρνει τα σχέδια και συμφωνεί να φτιάξει την Κιβωτό.

Θυμήσου, είπε ο Κύριος,
Πρέπει να έχεις τελειώσει την Κιβωτό και να έχεις μαζέψει όλα τα ζώα σε ένα χρόνο..

Ένα χρόνο αργότερα, αρχίζει να σχηματίζεται μια καταιγίδα και όλες οι θάλασσες της Γης έχουν φουρτούνα. Ο Θεός κοιτάει τι γίνεται και βλέπει τον Νώε να κάθεται στην αυλή του και να κλαίει.

Νώε! Ανακράζει, Που είναι η Κιβωτός;

Συγχώρεσε με Κύριε, παρακαλά ο Νώε, έκανα ό,τι μπορούσα αλλά αντιμετώπισα μεγάλα προβλήματα.

Πρώτα-πρώτα έπρεπε να πάρω άδεια για την κατασκευή και τα σχέδια που μου έδωσες δε συμφωνούσαν με τον ισχύοντα κανονισμό.

Χρειάστηκε να προσλάβω ναυπηγό και να ξαναγίνουν τα σχέδια από την αρχή.

Μετά βρέθηκα σε διαμάχη με το Λιμενικό για το αν χρειαζόταν η Κιβωτός σύστημα πυρασφάλειας, βάρκες και σωσίβια.

Μετά μου έκανε καταγγελία ο γείτονας μου, γιατί παραβίαζα λέει τα όρια δόμησης χτίζοντας την Κιβωτό στην αυλή μου, και έτσι χρειάστηκα άδεια και από την Πολεοδομία.

Είχα πρόβλημα και να βρω ξύλα για την Κιβωτό γιατί υπήρχε απαγόρευση υλοτόμησης για την προστασία της Πιτσιλωτής Κουκουβάγιας.

Tελικά κατάφερα να πείσω την Υπηρεσία Προστασίας Δασών πως χρειαζόμουν το ξύλο για να σώσω τις κουκουβάγιες.

Αλλά όμως ο Οργανισμός Προστασίας Ζώων δεν με άφηνε να πιάσω κουκουβάγιες. Και έτσι δεν έχουμε κουκουβάγιες.

Μετά οι ξυλουργοί κατέβηκαν σε απεργία, αλλά κατάφερα να έρθω σε συμφωνία με το σύλλογο τους. Τώρα έχω 16 ξυλουργούς να δουλεύουν στην Κιβωτό, αλλά δεν έχω κουκουβάγιες.

Όταν άρχισα να μαζεύω τα υπόλοιπα ζώα, μου έκανε μήνυση μία ομάδα ακτιβιστών, γιατί θα έπαιρνα μόνο δύο από κάθε είδος.

Όταν ξεμπέρδεψα με αυτή τη μήνυση με ενημέρωσαν από το ΥΠΕΧΩΔΕ ότι δεν γινόταν να συνεχιστούν οι εργασίες αν δεν κάνω δήλωση για την επίδραση στο περιβάλλον του σχεδιαζόμενου κατακλυσμού. Δεν τους αρέσει η ιδέα ότι δεν έχουν αρμοδιότητα στις αποφάσεις του Δημιουργού του Σύμπαντος..

Μετά οι τοπογράφοι τους Στρατού απαίτησαν χάρτη της προτεινόμενης ροής των υδάτων του κατακλυσμού.

Εγώ τους έστειλα μία υδρόγειο.
Αυτές τις μέρες προσπαθώ να λύσω ένα ζήτημα με την Επιτροπή Ισότητας, που λένε ότι κάνω διακρίσεις επειδή δεν θα πάρω ανθρώπους που δεν πιστεύουν σε Εσένα, Κύριε.

Μου έστειλαν και αυτή την ειδοποίηση με δικαστικό επιμελητή ότι οφείλω φόρο και πρόστιμο γιατί δεν δήλωσα την Κιβωτό ως σκάφος αναψυχής.

Τώρα η εφορία έχει παγώσει τις καταθέσεις μου γιατί πιστεύουν ότι φτιάχνω την Κιβωτό για να φύγω από την χώρα για να μην πληρώσω φόρους.

Και ακόμη δεν έχει αποφασίσει το Συμβούλιο της Επικρατείας αν ο Κατακλυσμός είναι αντισυνταγματικός, αφού πρόκειται για θρησκευτική πράξη.

Πραγματικά, δεν υπάρχει περίπτωση να τελειώσω για τουλάχιστον 5 - 6 χρόνια.

Και τότε άρχισε να καθαρίζει ο ουρανός, να λάμπει ο ήλιος και να ηρεμούν οι θάλασσες. Το ουράνιο τόξο στόλισε τον ορίζοντα.

Ο Νώε κοίταξε τον Θεό με ελπίδα.
Κύριε, αυτό σημαίνει ότι δεν θα τα καταστρέψεις όλα;;;

Και απάντησε ο Θεός:
Μπα, δε βαριέσαι. Ας το κάνει το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ (!!!)

22 Νοε 2011

Εθελοντική Αιμοδοσία του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

4η Εθελοντική Αιμοδοσία του
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ  ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ
27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΩΡΑ 10:00 – 13:00
ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥ ΒASKET
Η εθελοντική αιμοδοσία σώζει ζωές.

20 Νοε 2011

Η Ελλάδα βουλιάζει και το φαγοπότι συνεχίζεται. "Γιάννης κερνάει και Γιάννης πίνει" από το Γερουλάνο.

ΜΗΔΕΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΦΟΒΑΤΑΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ
«Σε δίχτυα συμφερόντων οι ιχθυοκαλλιέργειες»Της ΑΝΝΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ
«Γιάννης κερνά, Γιάννης πίνει;». Υψηλόβαθμο στέλεχος της κυβέρνησης και στενό συνεργάτη του τέως πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου καταγγέλλουν ανοιχτά πλέον, σε ό,τι αφορά το ειδικό χωροταξικό για τις υδατοκαλλιέργειες, που επιτρέπει τη δημιουργία εγκαταστάσεων-μαμούθ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υποβάθμιση των υδάτινων οικοσυστημάτων.

Η ιστορία παίρνει μεγαλύτερες διαστάσεις, αφού, σύμφωνα με πληροφορίες, υπέβαλε την παραίτησή του ο πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΣΧΣΑΑ), Λουδοβίκος Βασενχόφεν, ομότιμος καθηγητής του ΕΜΠ, αλλά δεν έγινε δεκτή. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπογράφει ως πρώτος τη τάξει ο υπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Παπακωνσταντίνου, αλλά τη συνυπογράφει μάλιστα και ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, Παύλος Γερουλάνος.

Η σύζυγος
Συμπτωματικό; Το μέλος της Πανελλήνιας Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα κατά των Ιχθυοκαλλιεργειών, Κυριάκος Γεωργίου, δεν θεωρεί τυχαίο ότι η Λιβανέζα σύζυγος Λάρα Μπαράζι-Γερουλάνου είναι, σύμφωνα με την ιστοσελίδα www.kefish.gr, διευθύνουσα σύμβουλος στην οικογενειακή επιχείρηση «Κεφαλονιά Fisheries».
Ηδη από τις 30 Σεπτεμβρίου 2011, σε συνεδρίαση της Βουλής ο βουλευτής της Ν.Δ., Κώστας Μαρκόπουλος, είχε καταγγείλει ότι τη μελέτη την πλήρωσε, επειδή δεν είχε χρήματα το υπουργείο Περιβάλλοντος, η Ενωση Ιχθυοκαλλιεργητών! «Μήπως βάλαμε τους λύκους να φυλάνε τα πρόβατα;», είχε διερωτηθεί.
Με αφορμή το χθεσινό ρεπορτάζ της «Ε», για την Κοινή Υπουργική Απόφαση για το χωροταξικό για τις ιχθυοκαλλιέργειες, ο βουλευτής Κ. Μαρκόπουλος τονίζει: «Η αλληλουχία υπογραφής και δημοσίευσης την ίδια μέρα παραβιάζει κατάφωρα κανόνες διαφάνειας, πολιτικής ηθικής και δεοντολογίας και δείχνει ότι περισσότερο τους ενδιαφέρει η εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων, παρά η ουσία της ορθολογικής ανάπτυξης των υδατοκαλλιεργειών. Θυσίασαν δεκάδες άκρως τουριστικές περιοχές, για να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένους. Και προς μεγάλη μου έκπληξη, το υπογράφει και ο υπουργός Τουρισμού αυτό!».

Στο πόδι οι κάτοικοι
Εξαλλοι πάντως είναι γενικά οι κάτοικοι στην Καρυστία Ευβοίας διότι, όπως σημειώνουν, κάποιοι έχουν βάλει στο μάτι την περιοχή τους και πάνε να χωροθετήσουν εγκαταστάσεις ιχθυοκαλλιεργειών-μαμούθ. Το υπουργείο Περιβάλλοντος το διέψευσε χθες, σημειώνοντας ότι ο Ευβοϊκός είναι σχεδόν κορεσμένος για νέες μονάδες.
Ευθέως κατηγορεί τον υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, ότι είναι πίσω από την ιστορία του χωροταξικού των ιχθυοκαλλιεργειών, ο κ. Γεωργίου. «Η συγκεκριμένη ΚΥΑ σημαίνει καταστροφή της περιοχής μας (Καρυστία Ευβοίας). Δίνει την ευκαιρία να αδειοδοτηθούν μονάδες-τέρατα, οι οποίες κανένα καλό δεν θα προσφέρουν στον τόπο, απεναντίας θα διώξουν όλον τον κόσμο. Η περιοχή μας, που είναι δίπλα στην Αθήνα, είχε χαρακτηριστεί β' παραθεριστική κατοικία. Ομως, διαπιστώσαμε ξαφνικά ότι αυτό δεν ισχύει. Σ' ένα πρωινό ανέτρεψαν τα πάντα... Πώς βρέθηκαν τόσοι υπουργοί και υπέγραψαν και την ίδια μέρα δημοσιεύθηκε και σε ΦΕΚ; Χαίρομαι που είμαι πολίτης ενός κράτους, με τέτοιες διαστημικές ταχύτητες...», τονίζει.
Κατά τον κ. Γεωργίου: «Γνωρίζουμε ότι οι Ιχθυοκαλλιέργειες Κεφαλονιάς ανήκουν στον υπουργό Πολιτισμού, Παύλο Γερουλάνο, του οποίου οι άδειες είχαν ανασταλεί και τον έκαιγε το χωροταξικό. Η σύζυγός του, στο διάστημα που είναι υπουργός ο κ. Γερουλάνος είναι και μέλος του Συνδέσμου Θαλασσοκαλλιεργητών Ελλάδος και διευθύνουσα σύμβουλος των Ιχθυοκαλλιεργειών Κεφαλονιάς. Πώς γίνεται ο σύζυγος να συνυπογράφει το χωροταξικό για τις ιχθυοκαλλιέργειες; Τυχαίο; Δεν νομίζω. Θέλουμε να καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβη και γιατί παραιτήθηκε ο πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, Λουδοβίκος Βασενχόφεν».
Ο Γιάννης Τσιφόρος, γενικός διευθυντής της ΠΑΣΕΓΕΣ, που είναι μέλος του ΕΣΧΣΑΑ, τηρεί αποστάσεις απ'όλα αυτά: «Οι υδατοκαλλιέργειες είναι πραγματικά ένας από τους πιο σημαντικούς αναπτυξιακούς και εξωστρεφείς κλάδους της αγροτικής οικονομίας κι οπωσδήποτε πρέπει να στηριχθεί η ανάπτυξή του, αφού η Ελλάδα έχει μια ηγετική θέση στην παγκόσμια εξαγωγή προϊόντων υδατοκαλλιεργειών. Κατέχει το 54% της παγκόσμιας αγοράς. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι υδατοκαλλιέργειες δεν πρέπει να σεβαστούν απόλυτα το περιβάλλον και να τηρούν όλα τα αναγκαία προστατευτικά μέσα, για τη διαφύλαξή του. Σ' αυτό πρέπει να συμβάλει το εθνικό σχέδιο χωροθέτησης των υδατοκαλλιεργειών, χωρίς μισόλογα και σκιές. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει βαρύνοντα λόγο και πρέπει η θέση να λαμβάνεται σοβαρά υπ' όψιν κι όχι εκ των υστέρων».

«Πραξικόπημα»
«Θεωρώ ότι είναι πραξικόπημα αυτό που έγινε στην περιοχή μας», λέει ο δήμαρχος Καρυστίας Ευβοίας, Νίκος Μανώλης. «Αποφασίζομεν και διατάσσομεν. Εμείς είμαστε αρνητικοί με τις ενέργειες που γίνονται χωρίς τη γνώμη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Περνούν όλα εν κρυπτώ, χωρίς τη γνώμη τη δική μας. Το θεωρούμε αντιδεοντολογικό και απαράδεκτο. Στη δική μας περίπτωση, η περιοχή είχε χαρακτηριστεί τουριστική, παραθεριστική ζώνη β' κατοικίας. Παρ' όλ' αυτά οι μελέτες, που έχουν παρουσιάσει με ψευδή στοιχεία, χωροθετούν μια τεράστια περιοχή για εγκατάσταση ιχθυοκαλλιεργειών. Εμείς έχουμε τέσσερις μονάδες στο δήμο μας και θεωρούμε πως είναι υπεραρκετές».
Ο δήμαρχος Καρυστίας σημειώνει πως «με το νέο χωροταξικό μπορεί άνετα να έρθουν οι μεγάλοι επιχειρηματίες ή και ξένα συμφέροντα να εγκαταστήσουν την ιχθυοκαλλιέργειά τους, δηλαδή ιχθυοκαλλιέργειες-τέρατα, σε μια κλειστή θαλάσσια περιοχή, όπως το Μαρμάρι. Δεν θέλουμε καταστροφή του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την υποβάθμιση γενικά της περιοχής μας, με μηδενισμό της αξίας γης, αφού υπάρχουν οικόπεδα που προσφέρονται για την ανέγερση κατοικιών κ.ά. Μια υπέροχη περιοχή αυτή τη στιγμή, αν εφαρμοστεί η ΚΥΑ, πια καταστρέφεται. Εμείς θα το θέσουμε στην ΚΕΔΕ. Δεν θα επιτρέψουμε να έρθει ούτε μια μονάδα παραπάνω απ' αυτές που υπάρχουν. Θα πάρουμε το νόμο στα χέρια μας. Η τοπική κοινωνία είναι μαζί μας, έχουμε καΐκια μεγάλα, που τα κλουβιά θα τα τραβήξουν να τα πάνε στην Τουρκία».
ΕΝΕΤ

19 Νοε 2011

Έφυγε για τους ουρανούς ο Νεοκλής Σαρρής

Υπήρξε ένας μεγάλος Έλληνας διανοούμενος, με κλασσική παιδεία, με τον αέρα και το πνεύμα του Κωνσταντινουπολίτη και της Ανατολής.

Ένας καλός πανεπιστημιακός δάσκαλος, που είχε κάνει φύλλο και φτερό την Οθωμανία και παρακολουθούσε εκ του σύνεγγυς την πορεία και την εξέλιξη της σύγχρονης Τουρκίας.
Δεν μασούσε τα λόγια του και το πλήρωσε, αφού όλοι οι δήθεν -ιμάντες της διαπλοκής και της διαφθοράς- τον είχαν κατατάξει στους ...ακραίους.
Τώρα ταξιδεύει στους ουρανούς και θα πάρει σίγουρα μια θέση από την οποία θα έχει καλή "θέα" προς την Ελλάδα, την Πόλη και την Ανατολή.
Καλό ταξίδι δάσκαλε.

Μακρύ και αόρατο το χέρι των κομμάτων στην τσέπη μας

Αν ετοιμαζόμουν να εκλέξω τον Αντώνη Σαμαρά πρωθυπουργό της υπερχρεωμένης Ελλάδας, πώς θα αισθανόμουν αν μάθαινα ότι οι κάρτες του είναι υπερχρεωμένες και αδυνατεί να τις αποπληρώσει; Τι θα σκεφτόμουν; "Καλό ταίριασμα!" μήπως;
Αν στεναχωριόμουν που ο Γιώργος Παπανδρέου αναγκάστηκε να αποχωρήσειαπό την πρωθυπουργία της χρεωκοπημένης Ελλάδας, πως θα αντιδρούσα στην πληροφορία ότι έχει κάνει καταναλωτικό δάνειο και καθυστερεί τις δόσεις του;
Πώς θα αντιδρούσα αν μάθαινα ότι οι επιχειρήσεις των δύο αρχηγών έχουν οικονομικά προβλήματα; Ότι για χρόνια ξοδεύουν περισσότερα απ' όσα εισπράττουν;

Η κατάσταση αυτή δεν είναι υποθετική, είναι πραγματική! Και τα δύο κόμματα έχουν πρόβλημα στην καταβολή μισθών στους εργαζόμενούς τους, και δανείζονται έναντι μελλοντικών εσόδων για να ανταποκριθούν σε υποχρεώσεις που προκύπτουν από λειτουργικά έξοδα!
Ως φορολογούμενοι θέλουμε σχετικά να θέσουμε τα παρακάτω ερωτήματα:

Πώς γίνεται να είναι υπερχρεωμένα τα κόμματα εξουσίας, αφού χρηματοδοτούνται (με δικές τους αποφάσεις) από εμάς τους φορολογούμενους, 14 φορές περισσότερα ανά ψήφο από τα αντίστοιχα Γερμανικά κόμματα;
Πώς γίνεται το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ να ξοδεύουν σε απόλυτους αριθμούς περισσότερα χρήματα από τα Γερμανικά αντίστοιχα κόμματα;
Πώς γίνεται να πιστεύουν ότι μπορούν να λύσουν τα οικονομικά προβλήματα της Ελλάδας αν δεν μπορούν να λύσουν τα πολύ απλούστερα δικά τους (τα δύο κόμματα μαζί χρωστούν 280-290 εκ. ευρώ, δηλαδή τα αναμενόμενα έσοδά τους μέχρι το 2014);
Πώς γίνεται σ' αυτή την εποχή δραστικών περικοπών, να μην έχει γίνει καμία περικοπή στην χρηματοδότηση των κομμάτων;
Γιατί τα κόμματα δεν είναι υποχρεωμένα, επί ποινή στέρησης της κρατικής χρηματοδότησης που δικαιούνται, να αναρτούν στο διαδίκτυο οικονομικά στοιχεία, προϋπολογιστικά και απολογιστικά;
Γιατί τα δύο κόμματα εξουσίας καταργούν στην πράξη την όποια ισοτιμία προβλέπει ο νόμος στην κομματική δράση, ξοδεύοντας ακόμα περισσότερα απ' αυτά που αφειδώς εισπράττουν από τον προϋπολογισμό;

Το κυριότερο όμως ερώτημα για μας τους φορολογούμενους είναι το εξής:
Πώς δέχονται οι τράπεζες ως εγγυήσεις μελλοντικά έσοδα των κομμάτων αυτών; Πώς προεξοφλούν την ψήφο μας και βασίζονται ότι τα κόμματα αυτά θα παραμείνουν κόμματα εξουσίας και μετά τις εκλογές;
Τι, αναρωτιέμαι αφελώς, προσδοκούν ως αντάλλαγμα οι τράπεζες που παρέχουν τα συγκεγκεκριμένα δάνεια; Μήπως ο αντίστοιχος κίνδυνος αδυναμίας αποπληρωμής εκ μέρους των κομμάτων, είναι ένα ακόμα αδιαφανές κόστος που καλούμαστε να φέρουμε οι φορολογούμενοι, χωρίς καν να ανακοινώνεται; Μήπως θα κληθούμε πάλι εμείς να καλύψουμε τα αντίστοιχα "φέσια" όταν προκύψουν; Πόσο τελικά μας κοστίζουν τα αδηφάγα κόμματα;
Απαντήσεις βέβαια δεν ευελπιστώ ότι θα δοθούν από τα κόμματα. Απαντήσεις θα δοθούν από εμάς τους φορολογούμενους και την οργανωμένη μας δράση. Η δράση μας για μείωση της χρηματοδότησης των κομμάτων στα επίπεδα της Γερμανίας κατ' αναλογία των ψηφοφόρων, είναι η πρώτη σε ψήφους μέχρι στιγμής. Ψηφίστε κι εσείς!
Είναι προφανές ότι τόσο το ύψος της χρηματοδότησης των κομμάτων, όσο και τα δάνεια που τους δίνονται από κρατικές τράπεζες, συνιστούν κατάφωρη παραβίαση των δικαιωμάτων των φορολογούμενων σε διαφανή, λογικού ύψους, συνεπή και ανταποδοτική φορολογία. Το χέρι των κομμάτων στην τσέπη μας το θέλουμε κοντό και διαφανές. Αντ' αυτού προκύπτει μακρύ και ... αόρατο!
taxpayergr

Πώς "έδεσαν" την Ελλάδα - Μέχρι το 2010 όλο το χρέος ήταν σε ... δραχμές!

Ένα τεράστιο εθνικό σκάνδαλο σε σχέση με το εθνικό χρέος, ένα πραγματικό έγκλημα αποκαλύπτεται τώρα ότι συντελέστηκε με την πρώτη σύμβαση του Μαϊου του 2010 και τείνει να ολοκληρωθεί τώρα με την δανειακή σύμβαση που έχουν συμφωνήσει να την υπογράψουν όλα τα κόμματα πλην ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ: Η μετατροπή του είδους του νομίσματος αποπληρωμής του χρέους, από "εθνικό νόμισμα", αόριστα, σε... ευρώ! Κάτι που έγινε σαφές όταν μιλώντας στην Βουλή ο πρωθυπουργός Λ.Παπαδήμος για τα πιθανά αποτελέσματα της εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ, είπε την φράση «Και το δημόσιο χρέος θα είναι εκπεφρασμένο σε ευρώ’’ δηλαδή ότι εάν βγούμε από το ευρώ στα αρνητικά της όλης υπόθεσης θα πρέπει να προστεθεί και το ότι ενώ θα έχουμε π.χ. δραχμές ως εθνικό νόμισμα, θα πρέπει να πληρώνουμε σε ευρώ!

Σε καμία δανειακή σύμβαση όμως μέχρι τον Μάιο του 2010 δεν υπήρχε αυτός ο όρος. Μέχρι τότε, όλες οι δανειακές συμβάσεις που είχε συνάψει το ελληνικό δημόσιο για το σύνολο του ποσού των 300 δισ. ευρώ ανέφεραν ότι θα αποπληρωθούν βάσει του ελληνικού δικαίου και με… εθνικό νόμισμα. Που όταν είχαν συναφθεί ήταν σε δραχμές και εν συνεχεία σε ευρώ.

Δεν απέκλειε τίποτα να επιστρέψουμε στην δραχμή ή εν πάση περιπτώσει να βγούμε εκτός ευρωζώνης και να επιστρέψουμε τα δάνεια στο νέο εθνικό νόμισμα. Χαρακτηριστικό είναι ότι τον Μάιο του 2010, το δάνειο το οποίο έπρεπε να αποπληρωθεί είχε συναφθεί το 1981 και βέβαια είχε συναφθεί σε… δραχμές.

Άρα οποιοδήποτε ήταν το εθνικό νόμισμα την ημέρα της αποπληρωμής, με αυτό θα γινόταν η αποπληρωμή του χρέους.

Εκτός και… αν μια ελληνική (;) κυβέρνηση θα αντάλλασσε τα παλαιά ομόλογα με νέα, για τα οποία όχι μόνο θα υπάρχουν εγγυήσεις δημόσιας περιουσίας, αλλά και όρος με τον οποίο οποιαδήποτε νομισματική μεταβολή δεν θα αγγίξει τα συγκεκριμένα ομόλογα, τα οποία θα πληρώνονταν με το νόμισμα στο οποίο έγινε η δανειακή σύμβαση.

Πριν λίγο καιρό σε τηλεοπτική εκπομπή στο MEGA, ένας Βρετανός δικηγόρος που συμμετείχε στην δανειακή σύμβαση του 2010 αποκάλυψε ότι η υπαγωγή του συνόλου του δημόσιου χρέους της σύμβασης του Μαΐου του 2010, έγινε υπό το βρετανικό δίκαιο το οποίο αναφέρεται ρητά σε χρέος που πρέπει να πληρωθεί σε ευρώ και αυτό αποτελούσε πρόταση “καλής θέλησης” της κυβέρνησης ΓΑΠ, προκειμένου έτσι να δηλώσει στους πιστωτές της, ότι “η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να εξοφλήσει στο ακέραιο τις υποχρεώσεις της προς τους πιστωτές της”!

Και τα 110 δις της τότε δανειακής σύμβασης από τα 300 δις του συνολικού χρέους έχασαν τον προσδιορισμό «αποπληρωτέα σε εθνικό νόμισμα» και απέκτησαν τον προσδιορισμό «αποπληρωτέα σε ευρώ»!

Αλλά το έγκλημα δεν σταματά εδώ: Και στη νέα δανειακή σύμβαση που πρόκειται να υπογραφεί αντικαθίσταται με την λέξη «ευρώ» η φράση «εθνικό νόμισμα». Το οποίο, όπως είπαμε σήμερα είναι το ευρώ, αλλά αύριο δεν ξέρεις ποιο θα είναι. Και άλλο να πληρώνεις π.χ. σε δραχμές και άλλο σε ευρώ, ως γνωστόν…

Η έκδοση των ομολόγων διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, οπότε σε περίπτωση επιστροφής στην δραχμή το ελληνικό δίκαιο θα αποφάσιζε σε ποιο νόμισμα θα γινόταν η αποπληρωμή τους και σε περίπτωση μη αποπληρωμής ποια περιουσιακά στοιχεία θα μπορούσαν να εκποιηθούν.

Με την νέα όμως σύμβαση για το "κούρεμα", τα νέα ομόλογα θα διέπονται από το αγγλικό δίκαιο, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει.

Κάποια απάντηση σε αυτά υπάρχει; Και ερωτούμε τη Ν.Δ. αρχικά και δευτερευόντως το ΛΑΟΣ (δευτερευόντως λόγω μεγέθους Κ.Ο.), αν θεωρήσουμε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη διαπράξει το δικό του έγκλημα.

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

18 Νοε 2011

Να συλληφθούν και οι διευθυντές των κρατικών υπηρεσιών που χρωστάνε ΦΠΑ!

Παρακολουθώντας την παρέλαση από τις κάμερες των εξι-εφτά επιχειρηματιών που έχουν συλληφθεί (ορθώς κατά την ταπεινή μας άποψη) για χρέη στην εφορία, διερωτώνται πολλοί αναγνώστες πότε θα αρχίσουν να συλλαμβάνονται οι κρατικοί υπάλληλοι που παρακρατούν εντελώς παράνομα και δεν αποδίδουν τον πιστωτικό ΦΠΑ. Γιατί αν το κράτος άρχισε να συλλαμβάνει για να δείξει ότι οι νόμοι είναι για να τηρούνται, τότε πρέπει να οδηγούνται στον Εισαγγελέα και οι διευθυντές των υπηρεσιών, όπως και οι πολιτικοί τους προϊστάμενοι, για τις επιστροφές ΦΠΑ και άλλων φόρων που αυθαίρετα κρατούν στα δημόσια ταμεία.

Το Δημόσιο έχει παγώσει τις επιστροφές ΦΠΑ (τις οποίες δικαιούνται οι εταιρείες που επενδύουν ή κάνουν εξαγωγές, δηλαδή οι πιο δυναμικές) ενώ δεσμεύει επιστροφές φόρων και τις καθυστερεί, χωρίς κανείς να γνωρίζει αν θα πάρει ποτέ αυτά που δικαιούται.

Φέρνοντας έτσι σε απόγωνση ή στο χείλος της καταστροφής ανρθώπους και εταιρείες. Πώς είναι δυνατό να συλλαμβάνουν κάποιον που χρωστά π.χ. 200.000 ευρώ ενώ το κράτος χρωστά στον ίδιο 300.000 ευρώ; Το κράτος είναι δύο ταχυτήτων; Χαρίζεται στον εαυτό του και τιμωρεί τους πολίτες;

Η γενιά που σταμάτησε την πρόοδο

του Αντύπα Καρίπογλου
Κατά έναν ασυνήθη τρόπο, όταν μιλάμε για τη γενιά του Πολυτεχνείου, δεν την προσδιορίζουμε σε χρονική σχέση με το ιστορικό γεγονός, όπως π.χ. μιλώντας για τη γενιά του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά της πιστώνουμε το ίδιο το γεγονός.Ταυτόχρονα, σ' αυτό το γεγονός δόθηκε μια μυθολογική διάσταση. Η μεγάλη πλειοψηφία που ηλικιακά ανήκει σ' αυτήν τη γενιά ούτε υπέφερε από τη χούντα, ούτε αντέδρασε, ούτε - πολύ περισσότερο - την έριξε.

Γεννημένοι μετά τον Εμφύλιο, οι άνθρωποι αυτής της γενιάς, ενώ δεν έζησαν τις τραγωδίες των γονιών τους και πριν δημιουργήσουν κάτι για το οποίο θα μπορούσαν να είναι περήφανοι, πέρασαν κατευθείαν στο στάδιο απόλαυσης των καρπών των «θυσιών» τους, οικειοποιούμενοι το επίτευγμα του (διαρκώς ποθούμενου) εκδημοκρατισμού και εξευρωπαϊσμού του νεοελληνικού κράτους.
Αν, απλοϊκά ίσως, ορίζαμε την πρόοδο ως επαύξηση των υλικών και μη αγαθών από γενιά σε γενιά, η γενιά του Πολυτεχνείου έζησε κάνοντας ακριβώς το αντίθετο. Κατασπατάλησε ό,τι κληρονόμησε, επειδή ακριβώς θεωρούσε ότι αποτελούσε τη δίκαιη αμοιβή για όσα «έκανε».
Κι όταν η κληρονομιά σώθηκε, δανείστηκε, διότι θεωρούσε ότι δεν ξοφλήθηκαν οι «προσφερθείσες» υπηρεσίες της προς τον τόπο. Δεν κατανάλωσε απλώς τα υλικά αγαθά, «κατανάλωσε» και την άυλη περιουσία μας. Τη γνώση, μετατρέποντας την παιδεία σε μηχανισμό απονομής κρατικών μισθών. Τους δημοκρατικούς θεσμούς, μετατρέποντας το Σύνταγμα και τους νόμους σε εργαλεία άσκησης λαϊκίστικης πολιτικής. Τους ίδιους τους δεσμούς που κρατούν άρρηκτο τον κοινωνικό ιστό, μετατρέποντάς τους σε δίκτυο εξυπηρέτησης μικροπολιτικών και συντεχνιακών συμφερόντων.
Ετσι, μοιραία, η διαδρομή αυτής της γενιάς «κράσαρε». Η ευημερία που απολαύσαμε ήταν δανεική, η πρόοδος ήταν πρόσκαιρη, κράτησε μέχρι την ώρα του λογαριασμού. Η γενιά του Πολυτεχνείου αντέστρεψε την πορεία προς τα εμπρός. Αντί να προσθέσει, έφαγε ό,τι έφτιαξαν οι γονείς της, κι όταν αυτά τελείωσαν, έφαγε όσα θα φτιάξουν τα παιδιά της. Αυτό που τώρα πρέπει να κάνει για να εξιλεωθεί είναι να βοηθήσει σε κάθε προσπάθεια διάσωσης των εγγονιών της.
Ο Αντύπας Καρίπογλου είναι δικηγόρος. Το 1973 ήταν 9 χρονών, οπότε δεν είναι σίγουρος αν ανήκει ή όχι στη γενιά του Πολυτεχνείου
ΤΑ ΝΕΑ

17 Νοε 2011

Το Ελληνικό Προξενείο Αργυροκάστρου σταματάει την επιχορήγηση μετακίνησης των βορειοηπειρωτών μαθητών – οι Ιταλοί κάνουν πάρτυ στο Αργυρόκαστρο

Eνώ μόλις πριν από δυο μέρες ο ιταλός πρέσβης στα Τίρανα και ο ιταλός πρόξενος Αυλώνας εγκαινίασαν κτίριο στο Αργυρόκαστρο όπου θα στεγάζεται το προξενείο Αργυροκάστρου, κι ενώ ο ιταλός πρέσβης δηλώνει πως, ανεξάρτητα από τη μείωση των κονδυλίων, η Ιταλία θα είναι παρούσα στην ανάπτυξη του αλβανικού νότου διαμέσου της «Cooperazione Italiana», το Ελληνικό Προξενείο Αργυροκάστρου έκοψε την επιχορήγηση για την μετακίνηση των βορειοηπειρωτών μαθητών προς τα σχολεία τους.
Το γεγονός, χωρίς να κρύβουν μια ενδόμυχη ικανοποίηση, μετέδωσαν τα τηλεοπτικά κανάλια του Αργυροκάστρου.
Τα λεωφορεία, τα οποία πλήρωνε εδώ και χρόνια το Ελληνικό Προξενείο, εξυπηρετούσαν τους μαθητές των περιοχών του Βούρκου και της Δρόπολης για τη μετακίνησή τους προς τα λίγα υπάρχοντα σχολεία μέσης εκπαίδευσης που λειτουργούν στο χώρο της μειονότητας. Η κίνηση αυτή του Ελληνικού Προξενείου, τη στιγμή μάλιστα που παρατηρείται σημαντική επιστροφή συμπατριωτών μας από Ελλάδα μαζί με τα παιδιά τους, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με τις δύσκολες οικονομικές καταστάσεις που περνάει η Ελλάδα. Ίσως το Ελληνικό Προξενείο θα «εξοικονομήσει» κάποια χιλιάρικα Ευρώ, όμως οι αρνητικές συνέπειες στην παιδεία των βορειοηπειρωτών θα είναι δυσανάλογα μεγαλύτερες για το παρόν και το μέλλον.
http://www.deropoli.com

Ρευματικές Παθήσεις

Το Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογικών Ερευνών

και ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής

έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν

στην Ημερίδα Ενημέρωσης του Κοινού με θέμα:

“Ρευματικές Παθήσεις:

Ένα Μέγιστο Κοινωνικό Πρόβλημα”Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την 20 Νοεμβρίου 2011,

ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00,

στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο,

Κουντουριώτου 18 & Νεότητος, Ηράκλειο Αττικής• Ρευματικές παθήσεις είναι οι παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος, δηλαδή των αρθρώσεων, τενόντων, μυών, οστών και σπονδυλικής στήλης.

• 2.500.000 Έλληνες πάσχουν από κάποια ρευματική πάθηση.

• Μεταξύ όλων των άλλων παθήσεων, οι ρευματικές παθήσεις αποτελούν τόσο στο σύνολο του γενικού πληθυσμού των ενηλίκων, όσο και στον εργαζόμενο πληθυσμό της χώρας,

δηλ. στα άτομα ηλικίας 19-65 ετών, την πρώτη αιτία:

- χρόνιου προβλήματος υγείας

- μακροχρόνιας σωματικής λειτουργικής ανικανότητας (αναπηρικές συντάξεις κ.λπ.)

- απουσιών από την εργασία και

- χρήσης υπηρεσιών υγείας (ιατρικές επισκέψεις, χρήση φαρμάκων)Παρακαλώ όπως βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην επισυναπτόμενη πρόσκληση (σε pdf & word).

Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων και παραμένω στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Φιλικά,

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα μείωσης των Απορριμμάτων στο Δήμο Αχαρνών

O Δήμος Αχαρνών θα πραγματοποιήσει σειρά εκδηλώσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας μείωσης των Απορριμμάτων (19-27/11). Οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις είναι οι εξής:1) ΚΥΡΙΑΚΗ 20/11 ώρα 11.00-13.00 : Καθαρισμός στην περιοχή Αγίας Άννας του Δήμου Αχαρνών- Διαμόρφωση πλατείας- Καθαρισμός σημάτων (Περιβαλλοντολογικές Ομάδες, Σύλλογοι, Σχολεία, Εθελοντές)

2) ΤEΤΑΡΤΗ 23/11 ώρα 18.00 : Ημερίδα «Μειώνοντας τα σκουπίδια. Λύσεις και Προοπτικές» με παρουσιάσεις από:
• Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης «Πρόληψη και προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση. Καλά παραδείγματα από την Ευρώπη»
• Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Γεωγραφίας, κα Κάτια Λαζαρίδη, παρουσίαση του έργου LIFE ENV, με τίτλο "Ανάπτυξη και επίδειξη ενός εργαλείου για την υποστήριξη της πρόληψης αποβλήτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση- WASP Tool".
• Δήμος Αχαρνών, Σοφία Σκαρβέλη, Ειδική Σύμβουλος Δημάρχου σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Διεθνές Σχέσεις, Παρουσίαση του Έργου Zero Waste «Μηδενικά Απόβλητα με χαμηλό κόστος» - Πρόγραμμα MED που υλοποιείται στο Δήμο Αχαρνών
• Δήμος Αχαρνών, Νικήτας Ραφαηλίδης, Δ/νση Περιβάλλοντος και Βιβίκα Κούργια, Ειδική Σύμβουλος σε θέματα Περιβάλλοντος, «Πως γίνεται η οικιακή κομποστοποίηση; »
(Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου)Ένα σχολείο χωρίς υπολογιστές στη «Μέκκα» της τεχνολογίας

Κι όμως σε ένα σχολείο που βρίσκεται στην καρδιά τηςΣίλικον Βάλεϊ και στο οποίο φοιτούν τα παιδιά των εργαζομένων στην Google, την Apple, την Yahoo και άλλων τεχνολογικών κολοσσών, δεν υπάρχει ούτε ένας υπολογιστής, ούτε μια οθόνη.Η χρήση οποιουδήποτε τεχνολογικού γκάτζετ απαγορεύεται στις σχολικές αίθουσες, ενώ οι εκπαιδευτικοί συστήνουν στους μαθητές τους να μην τους χρησιμοποιούν ούτε στο σπίτι.

Την ώρα που στον υπόλοιπο κόσμο ο τεχνολογικός εξοπλισμός θεωρείται απαραίτητος στην εκπαίδευση, οι νέες τεχνολογίες γίνονται μέσο διδασκαλίας και οι μαθητές ενθαρρύνονται στη χρήση τους, στην καρδιά της Μέκκας της Τεχνολογίας, το μολύβι, το χαρτί και το χάρτινο βιβλίο είναι τα μόνα εργαλεία διδασκαλίας που κρίνονται αποδεκτά.

Περίπου 160 σχολεία στις Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν την ίδια φιλοσοφία, καθώς θεωρείται ότι η χρήση υπολογιστών έχει αρνητικές συνέπειες στη φυσική δραστηριότητα, τη δημιουργική σκέψη, την επικοινωνία ανάμεσα στους μαθητές και τη συγκέντρωση των παιδιών στο μάθημα.

«Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κανείς την τεχνολογία για να μάθει γραμματική», δηλώνει στους "New York Times" ένας εργαζόμενος της Σίλικον Βάλεϊ, τα παιδιά του οποίου φοιτούν σε σχολείο όπου δεν υπάρχει ούτε ένας υπολογιστής και το οποίο ακολουθεί την εκπαιδευτική μέθοδο του αυστριακού φιλόσοφου και παιδαγωγού Ρούντολφ Στάινερ.

«Η ιδέα ότι μια εφαρμογή του iPad μπορεί να διδάξει καλύτερα τα παιδιά μου πώς να διαβάζουν ή να μάθουν ευκολότερα αριθμητική είναι απλώς γελοία»προσθέτει. Πρόκειται μάλιστα για έναν πατέρα που εργάζεται στην Google και δεν πηγαίνει πουθενά χωρίς το iPad ή το smart phone. Η κόρη του, όμως, που πηγαίνει στην πέμπτη τάξη του Δημοτικού, «δεν ξέρει πώς να χρησιμοποιήσει το Google». Ο γιός του πηγαίνει στο Γυμνάσιο κι έχει μόλις αρχίσει να μαθαίνει.Από την πλευρά τους, οι υπεύθυνοι του σχολείου στη Σίλικον Βάλεϊ επικαλούνται στοιχεία δέκα ετών, σύμφωνα με τα οποία το 94% των αποφοίτων συνέχισαν τις σπουδές τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Πηγή: http://tvxs.gr/news/sci-tech/ena-sxoleio-xoris-ypologistes-sti-mekka-tis-texnologias

14 Νοε 2011

Προκλητικό σχέδιο Μπουτάρη για "προβολή της οθωμ. κληρονομιάς"!

Άγαλμα του Κεμάλ Ατατούρκ στην πλατεία Αριστοτέλους σχεδιάζει να τοποθετήσει ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης, προκειμένου να αυξήσει τον αριθμό των Τούρκων τουριστών, στο πλαίσιο του σχεδίου «Ottoman Heritage Tour»!Ο δήμαρχος της συμπρωτεύουσας έχει επίσης αποφασίσει, σε συνεργασία με άλλους δήμους, να ανακαινίσει οθωμανικά τζαμιά και κτήρια και να οργανώσει ξενάγηση οθωμανικής κληρονομιάς, διότι πιστεύει ότι οι Τούρκοι τουρίστες αποτέλεσαν μια... ελπίδα για τη βυθισμένη στα χρέη Ελλάδα με τον διπλασιασμό τους σε σχέση με πέρυσι, καθώς ανήλθαν σε 150.000.

Ο Γιάννης Μπουτάρης ανέφερε πως παλιότερα ποτέ δεν είχε η πόλη τη φιλοσοφία μιας «τουριστικής πόλης» και δήλωσε: «Η αύξηση του αριθμού των Τούρκων τουριστών που ήρθαν στην πόλη μάς ενθουσίασε και μας ώθησε σε αυτό το βήμα. Η πολιτιστική κληρονομιά της Θεσσαλονίκης και των γύρω δήμων προέρχεται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Εδώ υπάρχουν οθωμανικά μνημεία. Εμείς λοιπόν συζητήσαμε με τους γύρω δήμους και αποφασίσαμε να προβάλουμε την οθωμανική κληρονομιά».

Χαρά Νικοπούλου: Ἑλλάδα εἶμαι δημιούργημά σου…

Ἑλλάδα εἶμαι δημιούργημά σου. Μοῦ εἶπες πὼς εἶμαι τυχερή, γιατί δὲν γνώρισα τὴ Xούντα… Μὰ μὲ ὑποχρέωσες νὰ ζῶ σὲ μία δημοκρατία ποὺ τὴ χούντα τῆς κρατοῦσαν καλὰ οἱ δημοκράτες πολιτικοί της.

Μοῦ ἔμαθες τὰ πρῶτα Ἑλληνικά, με δασεῖες-περισπωμένες,,… μὰ πρὶν καλὰ-καλὰ τὰ μάθω τὰ κατήργησες. Ενῶ ἤμουν Δευτέρα δημοτικοῦ… Μὲ ἕντυσες μὲ μπλὲ ποδιά… αὐτὴ γιὰ τὸ….σχολεῖο μὲ τ’ ἄσπρο γιακαδάκι… κι ὅταν ἄρχισε νὰ μοῦ ἀρέσει τὴν κατήργησες.

Πάντα γιὰ τὸ καλό μου, χωρὶς νὰ μὲ ρωτήσεις…

Μὲ ἔμαθες νὰ λέω τὸν ἐθνικὸ ὕμνο καὶ πλήρωνες δασκάλους γιὰ νὰ μὲ μάθουν πὼς τιμιότερον ἁπάντων ἐστι ἡ πατρίς. Μὰ σὰν μεγάλωσα ἄφησες τὴ σημαία νὰ χαθεῖ στὸν βράχο τῶν Ἰμίων…

Μὲ ἔβαλες νὰ μάθω ἱστορία γιὰ νὰ μπῶ στὸ πανεπιστήμιο καὶ ἀρχαία ἑλληνικά.

Μὰ σήμερά μου λὲς πὼς ἡ Μακεδονία εἶναι τὰ Σκόπια καὶ ἡ Θράκη μας Τουρκία…

Σὰν ἔγινα ἔφηβη μὲ ἔβαλες νὰ δῶ τὸν Λάλα ἁλυσοδεμένο νὰ χάνει τὴ ζωή του γιὰ ἐσένα…

Καὶ σήμερα ἐσὺ δίνεις ἰθαγένεια στὸν κάθε ἀλλοδαπὸ μὰ ὄχι στὸν Ἕλληνα τὸν σταυρό… γιὰ φαντάσου…

Μοῦ δίδαξες σὰν ἥρωα καὶ ἐθνάρχη τὸν Βενιζέλο… μὰ σὰν ἔγινα δασκάλα τὸν βρῆκα νὰ προδίδει ἐσένα Ἕλληνα …θυμᾶσαι τὸν Γενάρη τοῦ 34…ἐκεῖ στὴ Σουηδία… προτείνει γιὰ τὸ Νόμπελ τῆς Εἰρήνης τὸν σφαγέα τῶν προγονῶν μου Κεμάλ…!!!

Μοῦ ζήτησες νὰ ἔχω κριτικὴ σκέψη… μὰ ἔκοψες τὴν ἔκθεση ὡς μάθημα καὶ λογοκρίνεις τὴ σκέψη μου… Βλέπεις ἐγὼ γιὰ ἐσένα εἶμαι ἀκραία…

Μοῦ ἔμαθες στὸ σχολεῖο πὼς πρέπει νὰ ὑπάρχει ἀξιοκρατία κι ὅταν σου ζήτησα νὰ μὲ ἀφήσεις στοῦ χάρτη τὴν πινέζα… ἐκεῖ στὸ Δέρειο… κι ὄχι στὸ Κολωνάκι… μὲ ἀνάγκασες νὰ βάλω μέσο τὸν πατέρα μου γιὰ νὰ μὴ μὲ διώξεις ἀπὸ ἐκεῖ…

Μοῦ ἔμαθες προσευχή… μὰ τώρα πιὰ μόνο γιὰ Χριστὸ δὲ θὲς νὰ μοῦ μιλήσεις..

Σοὺ ζήτησα νὰ πάω στὴν πρώτη τὴ γραμμὴ καὶ μ’ ἄφησες μονάχη… Μοῦ ἔμαθες ὅμως καλὰ πὼς…τὸ Προξενεῖο κι ὄχι ἐσὺ εἶναι ἐκεῖ καὶ ἔχει ὄνομα… ἐ;. Ἰλμή. ἐ;. Ἀπτουραχήμ..ἐ;… Ἀλή..ἐ;. Μουαρέμ. ἐ;…

Μοῦ ζήτησες νὰ ἐργάζομαι σκληρά… γιὰ ἐθελοντισμὸ μιλοῦσες… μὰ ὅταν τὸ ‘κανα κι αὐτὸ ἔστειλες τοὺς ”δραγουμάνους” νὰ μοῦ ποῦν πὼς δὲ θέλουν νὰ κάνω ἐπιπλέον μαθήματα στὰ πομακόπουλα γιατί σὲ ἐνοχλεῖ… τὰ παίρνω βλέπεις ἀπὸ τὴν ἀγκαλιὰ τοῦ Προξενείου…

Καὶ ἐγώ… ἐγὼ μεγάλωνα μέσα σὲ μία ἀντίφαση… στὸ μαῦρο καὶ τὸ ἄσπρο… Μὰ χθὲς βρέθηκα κάτω στὸ ὑπόγειο τοῦ σχολείου… σὲ εἶδα ἐκεῖ κάτω Ἑλλάδα… ἤσουν ἐκεῖ… πίσω ἀπ’ τὶς κούτες σκονισμένη… κοιτῶ τὸ ἄγαλμα τοῦ Ἀλέξανδρου ἀραχνιασμένο… μόνο ἐγὼ καὶ ἐσύ…ἡ προτομὴ τοῦ μέγα Ἀλέξανδρου…

Δάκρυσα… πόνεσα…μὰ σὲ ἄκουσα Ἑλλάδα ἀπ’ τὴ φωνή του…

”Ποιὸς εἶναι ἐθνάρχης” μὲ ρωτᾶ…”ὁ Βενιζέλος;.. ποιὸς ἀγωνίζεται σκληρά… ὁ Γιῶργος ἀπ’ τὰ ξένα;

Γιὰ σκέψου ἐσὺ δασκάλα… μὲ ξαναρωτᾶ… ἂν τώρα ἐδῶ μέσα, ἀπὸ τὴν πόρτα ἔμπαινε καὶ ἐρχόταν κι ὁ Κολοκοτρώνης… καὶ μᾶς ρωτοῦσες καὶ τοὺς δύο ποιὸ μέρος τῆς Ἑλλάδας θὰ θυσιάζαμε στὸ χθὲς γιὰ χάρη τῆς εἰρήνης… Μακεδονία ἢ Ἤπειρο… Θράκη ἢ τὸ Αἰγαῖο…

Ἀναλογίσου ἐσὺ δασκάλα… θὰ τὸ σκεφτόμασταν πολύ; Τί νὰ διαπραγματευτῶ… τὴ γῆ μου ἢ τὸ νερό μου;… μὰ ἐσὺ δασκάλα δίδαξες ἐκεῖνον ὡς ἐθνάρχη… καὶ ὄχι ἐμᾶς …ἐμᾶς κλειδώνεις στὰ ”μπουντρούμια”…

Ἑλλάδα μὲς στὶς ἀντιφάσεις σου… ξεχνᾶς τὰ σύνορά σου καὶ τὸν ἐχθρὸ ποτίζεις ἐδῶ μέσα… προδότες ἑλληνόφωνοι… διαλέξτε ἐπιτέλους τὸν Λεωνίδα ἀρχηγό…ἢ μήπως ἐφιάλτη;… κι ἱστορία θὰ φερθεῖ ἀνάλογα εἰς τὸν καθένα…

Γέμισαν τάφοι μὲ κορμιὰ πιλότων… γιατί ἔχουμε εἰρήνη!!! Γέμισε καὶ ἡ βουλὴ ἑλληνόφωνους ἀπ’ τὴν ἑλληνοτουρκικὴ φιλία…

Φτάνει, δὲ θέλω πιὰ νὰ ἀκούω τὴ φωνή σας …γιατί πιστεύω στὸ ἔθνος μου κι ὄχι στὸ ”nation” ποὺ θὰ ‘λεγε καὶ ὁ ”μέγας” ὁ Γιωργάκης… τὸ ἔθνος εἶναι ἑλληνικό, εἶναι ἦθος καὶ ἔθος ρωμιοσύνης… τὸ ”nation” εἶναι ἡ ”φύση” του… ἐκ γενετῆς προδότης…

Κι’ ἂν ὅλα αὐτὰ δὲ σ’ ἄρεσαν ”λόγιε”, ”πολιτικὲ” δημοκρατίας, νὰ τὸ θυμᾶσαι …

εἶμαι δημιούργημα τῆς πιὸ παράλογης… δικῆς σου ἀναρχίας..

13 Νοε 2011

Κοινή διαδήλωση Θρακιωτών, Κούρδων, Κυπρίων και Βορειοηπειρωτών κατά του τουρκοφασισμού

Καθώς τα πάντα καταρρέουν στην Πατρίδα μας οι Τούρκοι (και οι έμισθοι πράκτορές τους) ξεσαλώνουν ανενόχλητοι.Δεν χάνουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν οτιδήποτε προκειμένου να μας προκαλέσουν και να μετρήσουν τις αντοχές μας. Έτσι θρασσύτατα και προκλητικότατα διοργάνωσαν σήμερα 11/11/11 μεβλίτ (μνημόσυνο-δέηση) σε κεντρικό τζαμί της Ξάνθης υπέρ της αναπαύσεως των "μαρτύρων-ένδοξων στρατιωτών του τουρκικού έθνους" οι οποίοι "δολοφονήθηκαν" από Κούρδους "τρομοκράτες" τον προηγούμενο μήνα ( εννοούν τον θάνατο 24 στρατιωτών από συντονισμένη επίθεση Κούρδων αγωνιστών).
Έρχονται, δηλαδή, και μνημονεύουν τους φασιστο-στρατιώτες τους που καθημερινώς επιβουλεύονται την εδαφική μας ακεραιότητα, δολοφονούν, κακοποιούν και τρομοκρατούν τους Κούρδικους πληθυσμούς (κι όχι μόνο) και οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τις γενοκτονίες σχεδόν όλων των πληθυσμών της ευρύτερης περιοχής ανά τους αιώνες

Φυσικά "δεν ίδρωσε" το αυτί κανενός υπευθύνου από αυτήν την προκλητική ενέργεια, όπου μέσα στην ελληνική επικράτεια "δοξάστηκαν" οι εν δυνάμει σφαγείς και καταστροφείς της Ελλάδος αλλά και όλων των λαών της Νοτιο-ανατολικής Μεσογείου.

Ευτυχώς μερικοί Κύπριοι, Κούρδοι, Βορειο-Ηπειρώτες και Θρακιώτες διαδήλωσαν στο κέντρο της Ξάνθης.

Εκδήλωση γιά τά ναρκωτικά

ΕΣΥΝ( παράρτημα Θρακ/νων)
Μετά τη συνάντηση της 24ης Οκτωβρίου στο Π.Κ Θρακ/νων των μαζικών φορέων ,των εκπαιδευτικών,των συλλόγων γονέων  του Δήμου Αχαρνών,το ΕΣΥΝ ανταποκρινόμενο στο αίτημά τους,διοργανώνει εκδήλωση στις 19-11-2011,ώρα 7 μ.μ,στο Πνευματικό Κέντρο Θρακ/νων,με θέμα
 Η πρόληψη του φαινομένου των ναρκωτικών - μύθοι και πραγματικότητα.
Ομιλήτρια η Κα Ιλιάνα Ναζεντιάδου ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια.