18 Δεκ 2015

Τά δημοτικά τέλη γιά τίς επιχειρήσεις στόν Δήμο

Μειώσεις καί αυξήσεις ανάλογα μέ τά τετραγωνικά. Μείωση 10% στίς επιχειρήσεις μέχρι 100 τετραγωνικά μέτρα καί αύξηση στίς μεγαλύτερες ψηφίστηκαν στό σημερινό δημοτικό συμβούλιο. Η παραπάνω πρόταση τής δημοτικής αρχής εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία μέ ψήφους 23 έναντι 6.