23 Φεβ 2011

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Αχαρνών πρόκειται να συστήσει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν.3852/2010.

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως :

Α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων

Β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων

Γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών

Δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα

Ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων

Ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών

Η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών

Θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και

Ι) δημότες ( με κλήρωση )

Καλούνται οι παραπάνω φορείς όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την συμμετοχή τους στην εν λόγω επιτροπή μέχρι την Δευτέρα 28/02/2011 και ώρα 14.00 , ορίζοντας τον εκπρόσωπό τους με έγγραφο που θα καταθέσουν στην Γραμματεία Δημάρχου , υπεύθυνη κα Ελευθεριάδου Άννα.Επίσης καλούνται και Δημότες του Δήμου Αχαρνών που επιθυμούν να συμμετέχουν στην επιτροπή, να εκδηλώσουν την επιθυμία τους εγγράφως μέχρι την παραπάνω ώρα και στο ίδιο γραφείο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ