23 Ιαν 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

                  Παράταση προθεσμίας αιτήσεων 
       Όπως είναι γνωστό, στο Δήμο μας πρόκειται να λειτουργήσουν Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο, Δομή παροχής συσσιτίου, Δημοτικός Λαχανόκηπος, Τράπεζα Χρόνου και Γραφείο Διαμεσολάβησης. Οι δομές αυτές εντάσσονται στο πρόγραμμα «ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΣΠΑ) που υλοποιείται από την Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο «ΝΟΣΤΟΣ» με τη σύμπραξη του Δήμου Αχαρνών και της Εύξεινης Πόλης. 
   Η αρχική προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων υποψηφίων επωφελουμένων παρατάθηκε μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2013.           
  Πληροφορίες, κατάθεση αιτήσεων και συγκέντρωση δικαιολογητικών Δευτέρα - Παρασκευή 09.00 – 14.00 στις εξής διευθύνσεις: 
  - στο Δημαρχείο Αχαρνών, στην Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής, τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, 
  - στα γραφεία της Εύξεινης Πόλης, Θεσσαλίας 60 και 
 - στη Δομή του Σχεδίου Δράσης, Αγ. Τριάδος 86, Αχαρνές.               
   Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2132072473, 2132072543, 2132072456, 2102406732, 2108815310. Επίσης, μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες στις Ανακοινώσεις που έχουν τοιχοκολληθεί στις παραπάνω διευθύνσεις καθώς και στις ιστοσελίδες www.nostos.org.gr ,και www.acharnes.gr.