28 Απρ 2011

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΟΥ ΑΠΕΦΥΓΕ ΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΕΙ ΤΟ Ο.Χ. ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΟΙΚΙΣΜΟ

Στόν Γενικό Γραμματέα Ἀποκεντρωμένης Διοίκησης Ἀττικῆς κατατέθηκε ἀπό πληρεξούσιο δικηγόρο ἡ Προσφυγή πέντε σωματείων καί 123 πολιτῶν τοῦ Ὀλυμπιακοῦ Χωριοῦ κατά τῆς ἀποφάσεως 107/2011 τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τοῦ Δήμου Ἀχαρνῶν. Μέ τή συγκεκριμένη ἀπόφαση ἀντί νά καθοριστεῖ τό Ὀλυμπιακό Χωριό Αὐτοτελής Οἰκισμός, ὥστε νά μπορέσει να ἀπογραφεῖ γιά πρώτη φορά καί νά ἀποτυπωθεῖ ἡ ὕπαρξη καί ὁ πληθυσμός του, ὁ Δῆμος ἀποφάνθηκε ὅτι δέν ὑφίσταται κανείς αὐτοτελής οἰκισμός ἐντός τῶν διοικητικῶν του ὁρίων. Ἐκτός ἀπό τούς 123 πολίτες, τήν προσφυγή αὐτή ὑποστήριξαν: 1) Ὁ Σύλλογος Κατοίκων Ὀλυμπιακοῦ Χωριοῦ, 2) Η Μ.Κ.Ο. «Ὀλυμπιακό Χωριό – Σύγχρονη Πρότυπη Πόλη», 3) τό Ἀθλητικό Σωματεῖο «Φοῖβος», 4) τό Ἀθλητικό Σωματεῖο «Ἀθηνᾶ» καί 5) τό Ἀθλητικό Σωματεῖο «Ἀστέρας» Α.Μ.Ε.Α.

Ταυτόχρονα ἀσκήθηκε καί δεύτερη προσφυγή, ἀπό ὁμάδα ἕξι κατοίκων, οἱ ὁποῖοι ζητοῦν ἀκύρωση τῆς συγκεκριμένης ἀποφάσεως τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου καί ἀπογραφή τοῦ Ὀλυμπιακοῦ Χωριοῦ ὡς αὐτοτελοῦς οἰκισμοῦ, σύμφωνα μέ τόν σκοπό καί τίς προϋποθέσεις τοῦ Π।Δ. 168/2008. Ἐκτός τῆς προσφυγῆς στήν Ἀποκεντρωμένη Διοίκηση Ἀττικῆς, οἱ ἕξι ζήτησαν ἀπό τήν Ἑλληνική Στατιστική Ἀρχή νά ἀπογράψει αὐτοτελῶς τό Ὀλυμπιακό Χωριό, βάσει τοῦ Π.Δ. 168/2008, ἀνεξαρτήτως τῶν ὅποιων ἀποφάσεων τῶν ὑπολοίπων ἐμπλεκομένων φορέων.