17 Ιουλ 2012

Κτήριο Αστυνομίας

Κατά πληροφορίες μας η Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής θά μεταφερθεί από τό Αιγάλεω, στό κτήριο τής Αστυνομίας τού Ολυμπιακού Χωριού. Αυτό συνεπάγεται καί σημαντική στελέχωση, πού θά βοηθήσει στήν αντιμετώπιση τής εγκληματικότητας καί τής παραβατικότητας σέ όλο τόν Δήμο.