24 Σεπ 2013

Μειώνουμε τα τροφεία των Παιδικών σταθμών ανταποκρινόμενοι στις κοινωνικές ανάγκες

     Οι ανάγκες της ΔΗΦΑ σε παροχή υπηρεσιών στους πολίτες λόγω των διογκωμένων κοινωνικών προβλημάτων της εποχής έχουν αυξηθεί κατακόρυφα. Πολύ περισσότερο έχουν αυξηθεί οι ανάγκες των νέων οικογενειών με παιδιά σε σχέση με την εναρμόιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. 
   Η ΔΗΦΑ, με εισήγηση του Προέδρου της Παναγιώτη Αναγνωστόπουλου και ομόφωνη αποδοχή αυτής από το ΔΣ, αποφάσισε τη μείωση των τροφείων των νηπίων που φοιτούν στους παιδικούς σταθμούς εκτός ΕΣΠΑ. 
     Ειδικότερα τα τροφεία διαμορφώνονται ως εξής: Οικογενειακό Εισόδημα Μηνιαία Τροφεία 
 Έως 8.000 € 50 € 
 Από 8.001 € έως 12.000 € 55 € 
 Από 12.001 € έως 20.000 € 65 € 
 Από 20.001 € έως 30.000 € 75 € 
 Από 30.001 € έως 40.000 € 85 € 
 Από 40.001 € έως 65.000 € 95 € 
 Από 65.001 € και άνω 115 
      Για ειδικές κατηγορίες προβλέπονται μειώσεις επί των ανωτέρω ποσών. 
    Πρέπει να τονιστεί ότι οι μειώσεις αυτές προκύπτουν με ιδιαίτερο συνυπολογισμό του ασφυκτικού πλέον τρόπου λειτουργίας των Νομικών Προσώπων. Η μείωση ακόμα και ενός ευρώ στα έσοδα συμπαρασύρει ολόκληρο τον προϋπολογισμό. Παρά ταύτα με επίγνωση των κοινωνικών αναγκών η μείωση κρίθηκε αναγκαία και θα εφαρμοστεί στα νήπια που δεν χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ.