16 Μαρ 2017

Δήμος Αχαρνών: Ανακοίνωση για τον τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.2539/97 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 23 του Ν.3756/09, επιβάλλεται υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων σε ποσοστό 0,5 % σε κάθε είδους μορφής και ονομασίας καταστημάτων στα οποία πωλούνται για κατανάλωση εντός του καταστήματος ή σε πακέτο
Α) φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά προϊόντα και γλυκίσματα, εφόσον κατά την άδεια που έχει εκδοθεί διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα εντός ή και εκτός του καταστήματος,
Β) ζυθοπωλείων και μπαρ ανεξαρτήτως ιδιαίτερης ονομασίας και κατηγορίας,
Γ) καντινών,
Δ) κέντρων διασκέδασης και καταστημάτων των πιο πάνω περιπτώσεων που λειτουργούν μέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις καθώς και τα οργανωμένα τμήματα των SUPER MARKETS στα οποία πωλούνται έτοιμα φαγητά.
Προκειμένου για νυχτερινά κέντρα, αίθουσες χορού και άλλα καταστήματα με ποτά και θέαμα, καφωδεία, κέντρα διασκέδασης (καμπαρέ, νάιτ κλαμπ, κοσμικές ταβέρνες, μπουάτ) και χορευτικά κέντρα με μουσική το ανωτέρω τέλος επιβάλλεται σε ποσοστό 5%.
Το τέλος βαρύνει τον πελάτη και αναγράφεται ξεχωριστά στα εκδιδόμενα κατά τις κείμενες διατάξεις στοιχεία, εισπράττεται δε από αυτόν που εκδίδει τον λογαριασμό ο οποίος υποχρεούται να το καταβάλλει στον οικείο δήμο προσκομίζοντας τις Περιοδικές Δηλώσεις ΦΠΑ, ακόμα και με μηδενικά ακαθάριστα έσοδα, υπογεγραμμένες από τον λογιστή σε διαφορετική περίπτωση, προκειμένου ο Δήμος μας να προχωρήσει στην είσπραξη του παραπάνω τέλους, λαμβάνει τις Περιοδικές Δηλώσεις από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή προβαίνει σε έλεγχο των βιβλίων της επιχείρησης.
Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.1080/80 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν.3756/09, ορίζεται υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων, τέλος διαμονής παρεπιδημούντων σε ποσοστό 0,5% στα ακαθάριστα έσοδα ξενοδοχειακών επιχειρήσεων κάθε λειτουργικής μορφής και κατηγορίας, όπως ξενοδοχεία MOTELS, BUNGALOWS, ξενώνες και επιπλωμένα διαμερίσματα.
Η πληρωμή του τέλους γίνεται εντός των ημερομηνιών κατάθεσης των Περιοδικών Δηλώσεων ΦΠΑ (παρ. 6 & 7 του άρθρου 17 του Ν.2130/93), διαφορετικά επιβάλλεται πρόστιμο, ίσο προς 2% επί του τέλους για κάθε μήνα καθυστέρησης, μη δυνάμενο να υπερβεί το ισόποσο του τέλους (παρ. 1 του αρθ. 18 του Ν.2946/01). Με την υπ’ αριθ. 155/1992 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η μη απόδοση στο δικαιούχο δήμο ή κοινότητα, εντός των νόμιμων προθεσμιών, των παραπάνω τελών, συνιστά υπεξαίρεση κατά το άρθρο 375 παρ. 1 του Π.Κ.
Η Υπηρεσία μας μπορεί οποτεδήποτε να διενεργεί έλεγχο στους χώρους της επιχείρησης, προκειμένου να διαπιστώσει αν τηρούνται κανονικά τα στοιχεία που απαιτούνται για την είσπραξη των ανωτέρω τελών, (σύμφωνα με την αριθ. 5214/1985 ΚΥΑ (ΦΕΚ 74/Β) από το βιβλίο κινήσεως πελατών (πόρτας).
Επίσης οι ΟΤΑ δύναται να ζητούν τα στοιχεία αυτά από τους φορείς του Δημοσίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.8 του Ν.1080/80 και του άρθρου 47 του Ν.1416/84.
Καλούνται λοιπόν, μέσα στις προβλεπόμενες ημερομηνίες οι εν λόγω επιτηδευματίες να καταβάλλουν το τέλος που τους αναλογεί, προσκομίζοντας στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου μας και ακριβές αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του καταστήματος (για τις περιπτώσεις του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων).
 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΙΡΗΝΗ ΛΕΚΚΑ