1 Δεκ 2016

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ από τήν " ΣΤΡΟΦΗ 180 ΜΟΙΡΕΣ ΑΝΕΞ. ΔΗΜΟΤ. ΠΑΡΑΤΑΞΗ"

Κατά την έναρξη της οικονομικής κρίσης ο Δήμος Αχαρνών βρέθηκε σε δυσμενή συγκυρία αφενός με αυξημένες δαπάνες εξυπηρετήσεως του τραπεζικού δανεισμού και διογκωμένες λειτουργικές δαπάνες , και αφετέρου με μειούμενα έσοδα εξ αιτίας της πτώσεως της οικονομικής δραστηριότητος και της αποδιοργανώσεως των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου. 
Από το καλοκαίρι οι Αχαρνές ευρίσκονται υπό τον έλεγχο του Οικονομικού Παρατηρητηρίου και στην σκέψη πολλών συμπολιτών μας το γεγονός αυτό ισοδυναμεί με αύξηση των δημοτικών τελών και επιβαρύνσεων, διότι κατά πάγια τακτική οι πολίτες πληρώνουν πάντοτε τον λογαριασμό της σπατάλης και της οικονομικής κακοδιαχείρισης του κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Η παράταξή μας, προκειμένου η επιχειρούμενη ¨οικονομική εξυγίανση¨ να μην καταλήξει σε μια ακόμη αύξηση τελών και δημοτικών φόρων ή σε χειροτέρευση της ποιότητας των βασικών υπηρεσιών που προσφέρει ο Δήμος, προτείνει μέτρα που θα βοηθήσουν, με την περιστολή μη αναγκαίων δαπανών, στην εξοικονόμηση πόρων, θα προστατεύσουν τις κοινωνικές δομές από περικοπές και θα δώσουν την δυνατότητα στην Διοίκηση του Δήμου να κινηθεί περισσότερο ενεργά στην καταπολέμηση της φτώχειας στην πόλη μας.
Τα μέτρα αυτά χωρίς να επιβαρύνουν καμμιά κοινωνική ομάδα λειτουργούν εξυγιαντικά και εκσυγχρονίζουν τον Δήμο και εν συντομία και με απλά λόγια είναι τα κάτωθι:
1. Αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου. Σήμερα ο Δήμος απαριθμεί περισσότερες από 75 διοικητικές μονάδες, σχεδόν τρεις φορές περισσότερες σε σύγκριση με άλλους δήμους παρόμοιου μεγέθους. Εξορθολογισμός αυτής της πολυδαίδαλης δομής, που προσιδιάζει περισσότερο σε πολυεθνική εταιρεία, εκτός από το προφανές οικονομικό όφελος, θα ενίσχυε και την αμεσότητα του δημοκρατικού θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης.
2.Μείωση κατά δυο τουλάχιστον του αριθμού των Νομικών Προσώπων του Δήμου. Η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα από αυτά δεν έχουν πραγματικό αντικείμενο, οι υπηρεσίες που προσφέρουν και οι μονάδες τις οποίες διευθύνουν θα μπορούσαν άνετα να αναληφθούν από την κεντρική διοίκηση του Δήμου όπως συμβαίνει και σε άλλες πόλεις τις χώρας. Οι Διοικήσεις των καταργούμενων Νομικών Προσώπων θα μπορούσαν να φέρουν τον τίτλο του προέδρου ¨επί τιμή¨ για να μην υπάρχουν παράπονα και τριβές στην διοικούσα παράταξη.
3. Μείωση της συμμετοχής του Δήμου σε υπερτοπικούς και διεθνείς συνδέσμους και οργανισμούς, εκτός βεβαίως εάν αναλυθεί πειστικά το πραγματικό όφελος του Δήμου από κάθε συγκεκριμένη συμμετοχή. Ούτως ή άλλως οι δημότες έχουν δικαιολογημένη καχυποψία για την σκοπιμότητα των συμμετοχών αυτών.
4. Ενεργοποίηση του θεσμού του ΣΔΙΤ για την δημιουργία ή επέκταση κοινωνικών δομών που με μειωμένο ιδρυτικό κόστος θα βοηθήσει τον Δήμο να ανταποκριθεί με ταχύτητα στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της κοινωνίας και της εποχής. Πολλοί Δήμοι έχουν χρησιμοποιήσει τον θεσμό αυτό για την ίδρυση και λειτουργία παιδικών σταθμών, εμείς θα προσθέταμε και την ίδρυση σταθμού διαλογής και ανακύκλωσης, γιατί το κόστος διαθέσεως των απορριμμάτων προβλέπεται να ξεφύγει από κάθε έλεγχο την επόμενη διετία.
5. Ανάθεση μέρους των υπηρεσιών που προσφέρει ο Δήμος σε εξωτερικούς συνεργάτες. Ορθολογική χρήση του μέτρου αυτού συνήθως συνεπάγεται μείωση κόστους περίπου κατά 40%. Μέρους του οφέλους θα μπορούσε να επενδυθεί στην βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής και να επιστρέψει έτσι ξανά στους δημότες.
6. Δημιουργία ταμείου διαχείρισης ακίνητης περιουσίας. Ο Δήμος διαθέτει μεγάλη ακίνητη περιουσία η οποία του αποδίδει ελάχιστα. Ταυτόχρονα είναι αντιμέτωπος με δεκάδες δικαστικές αποφάσεις για αποζημιώσεις. Αποπληρωμή των απαιτήσεων αυτών με δικαιώματα επί τιτλοποιημένης ακίνητης περιουσίας αποτελεί σύγχρονο, αποδεκτό και δίκαιο τρόπο αποζημιώσεως για εντάξεις στο σχέδιο πόλεως.
7. Κατά αντιστοιχία μπορούν να εκδοθούν τίτλοι για απαιτήσεις του Δήμου έναντι τρίτων. Θα επιταχυνθεί έτσι η είσπραξη κάποιων εσόδων τα οποία εισρέουν ακανόνιστα και σε μη προβλεπτό χρόνο.
Τα προαναφερθέντα είναι κάποιες από τις προτάσεις που ο Δήμος θα μπορούσε να εφαρμόσει σε σύντομο χρόνο και να νοικοκυρέψει τα οικονομικά του. Αναλυτικά οι προτάσεις αυτές έχουν κατατεθεί για μελέτη και αξιοποίηση στη Δημαρχιακή Αρχή. Μια πρώτη εκτίμηση υπολογίζει το προσδοκώμενο όφελος σε τουλάχιστο 6 εκατομμύρια κατά την αρχική εφαρμογή των μέτρων. Είναι αρκετά για να καλύψουν το αναμενόμενο έλλειμμα των επόμενων 2 ετών. Δεν θα χρειαστούν επομένως αυξήσεις στα τέλη και στις λοιπές επιβαρύνσεις που αποτελούν συνήθως την εύκολη λύση.
Σίγουρα υπάρχουν και άλλες δημιουργικές ιδέες. Ατυχώς οι διοικήσεις του Δήμου, από παλαιότερα, αντί να φροντίζουν τα του οίκου τους και να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες σαν προκλήσεις για εκσυχρονισμό, προτιμούσαν την εύκολη λύση της δημιουργικής λογιστικής και της επαιτείας στους προθαλάμους των υπουργείων.
Οι προηγούμενες δημαρχίες που επισώρευσαν τα προβλήματα και οδήγησαν την πόλη στην σημερινή κατάντια μπαίνουν σιγά-σιγά στην λήθη της ιστορίας. Ελπίζομε ότι η σημερινή Δημοτική Αρχή, που αντικειμενικά δεν φέρει ευθύνες για την σημερινή κατάσταση, θα έχει την τόλμη να αντιμετωπίσει τα προβλήματα με πρωτότυπες ιδέες και σε μηδενική βάση όπως ταιριάζει στην εποχή μας. Άλλωστε δεν της λείπουν ούτε οι άνθρωποι ούτε τα μέσα.

Αχαρνές 26-11-16