7 Μαΐ 2018

Ἔθνος ἡττημένων πρίν πέσει κανονιά

Ἡ ὑπόδουλος πολιτική-πνευματική ἐλίτ ἀνάξια τῶν περιστάσεων
Ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο ὑπεδέχθη τό ἑλληνικό πολιτικό καί μηντιακό σύστημα τό διάγγελμα τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς Τουρκίας Μπιναλῆ Γιλντιρίμ, γιά τήν ὑποτιθέμενη πτώση τῆς ἑλληνικῆς Σημαίας στήν νησῖδα Μικρός Ἀνθρωποφάγος, πιστοποιεῖ τήν πλήρη κατάπτωση τοῦ ἐθνικοῦ φρονήματος καί τήν υἱοθέτηση τοῦ δόγματος τοῦ μικροελλαδισμοῦ στίς ἐξωτερικές μας σχέσεις. Ἀντί τῆς καταγγελίας τῶν Τούρκων, οἱ ὁποῖοι φέρονται νά κατέλαβαν ἔθνικό ἔδαφος, λόγω (στά ψέματα) ἤ ἔργω, τό πρώτιστο καί βασικό μέλημα κορυφαίων στελεχῶν τῆς Ἀριστερᾶς, ἀλλά καί τῆς Δεξιᾶς (ἀντιπρόεδρος τῆς ΝΔ), ἦταν ἡ κατά μέτωπον ἐπίθεσις στούς νέους πού τοποθέτησαν τήν ἑλληνική Σημαία, στίς πέντε μικρές νησῖδες!
Ἔχει διαποτίσει τόσο τό μεδούλι τῆς ἑλληνικῆς πολιτικῆς καί πνευματικῆς μας τάξεως ἡ ἡττοπάθεια, ὁ κατευνασμός, ὁ συμβιβασμός, ἔχει ὑποδουλωθεῖ τόσο τό πνεῦμα τό ἐλεύθερο καί ἑλληνικό, ὥστε αὐτομάτως σέ κάθε σοβαρή κρίση, ἡ πρώτη ἐνστικτώδης ἀντίδρασή μας, εἶναι νά καταγγέλλουμε τόν ἑαυτό μας καί ὄχι αὐτούς πού ἀμφισβητοῦν ἐθνικό ἔδαφος. Ἀντί τοῦ Γιλντιρίμ, καθίσαμε στό ἐδώλιο τοῦ κατηγορουμένου τούς νεαρούς. Ἀκόμα καί ἄν δεχτοῦμε ὅτι ἰδιῶτες δέν κάνουν ἐξωτερική πολιτική, πρῶτα καταγγέλλεις τόν Τοῦρκο καί μετά τόν Ἑλληνα. Παρεμπιπτόντως οἱ νεαροί δήλωσαν ὅ,τι τό μισό νησάκι τούς ἀνήκει. Ἀπό πότε λοιπόν εἶναι ἐξωτερική πολιτική, νά ἀναρτᾶς Σημαία στό οἰκόπεδό σου;
 Ὠστόσο, ἐδῶ τό πνεῦμα τῆς Ἀριστερᾶς, πού δυστυχῶς διαπότισε μέρος καί τῆς Δεξιᾶς, εἶναι κυρίαρχο στό δημόσιο λόγο.
α) Ἡ δασκάλα Χαρά Νικοπούλου καταγγέλθηκε ἀπό τίς ἐλίτ, ἐπειδή ἀποτόλμησε νά ἑορτάζει μέ τούς μουσουλμάνους μαθητές της, τίς ἐθνικές ἐπετείους. Ἀσκοῦσε τάχα ἐξωτερική πολιτική. Καταγγείλαμε αὐτήν καί ὄχι αὐτούς πού ἔκαναν ὠμή παρέμβαση στά ἐσωτερικά μας.
β) Στό Μακεδονικό γίνεται καθημερινῶς διαγωνισμός, ἀπό τούς ἐπισκέπτες τῶν πρεσβειῶν, ποιός θά πρωτοπουλήσει τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας.
 γ) Ὄταν ἐμβολίστηκε ἡ ἀκταιωρός «Γαῦδος», ἀκούστηκαν ἑλληνικοί ὑπαινιγμοί, γιά τήν «θρασύτητα» τῆς παρουσίας μας στά Ἴμια.
δ) Ὅταν ὁ ὑπουργός Ἀμύνης τόλμησε νά ρίξει στεφάνι ἐντός τῶν ἑλληνικῶν χωρικῶν ὑδάτων, στό σημεῖο πού ἔπεσε τό ἐλικόπτερο τήν βραδιά τῶν Ἰμίων, καταγγέλθηκε ὅ,τι προκαλεῖ τούς Τούρκους.
ε) Ὅταν συνελήφθησαν οἱ δύο στρατιωτικοί μας στό Ἔβρο, κατηγορήθηκαν ὅ,τι ἔκαναν τραγικά λάθη.
στ) Ὄταν ἔκανε ὑπερ-πτήση ἐπάνω ἀπό τήν Ρῶ, τό τουρκικό ἐλικόπτερο, ἡ φρουρά πού τοῦ ἔρριξε προειδοποιητικές βολές, χαρακτηρίστηκε φαντασιόπληκτη, τό Μαξίμου ἀνεκοίνωσε ὅ,τι δέν παρεβιάσθη ὁ ἐναέριος χῶρος, ἐνῶ ἡ ἀντιπολίτευση θεώρησε ὅ,τι τό Πεντάγωνο ἔστησε πολιτικό παιχνίδι γύρω ἀπό «ἀνύπαρκτο γεγονός».
ζ) Ὅταν ἔπεσε τό μαχητικό ἀεροσκάφος στήν Σκῦρο, τά κανάλια ἄφηναν ὑπαινιγμούς γιά τό «βέρτιγκο» καί τίς παραισθήσεις του. Ἄλλοι ψυχοπαθεῖς μιλοῦσαν γιά «ἐργατικό ἀτύχημα».
Κοινός τόπος γιά τούς «ἀντικειμενικούς Ἕλληνες»: ΓΙΑ ΟΛΑ ΦΤΑΙΜΕ ΕΜΕΙΣ.
Τό αἴσθημα τοῦ ραγιά μᾶς ἔχει κατακυριεύσει πλήρως. Βέβαια ὁ λυπηρός ἀναπληρωτής ὑποργός Ἀμύνης, μέ ἐντυπωσιακές  κυβιστήσεις, παραδέχτηκε τά περί ὁμηρείας τῶν στρατιωτικῶν, ὅ,τι ἔγινε ὑπερ-πτήση ἐλικοπτέρου πάνω ἀπό τήν Ρῶ καί ὅ,τι τό ΥΠΕΞ καί τό Μαξίμου, ἔλεγαν ψέματα ὅ,τι δῆθεν δέν παρεβιάσθη ὁ ἐναέριος χῶρος μας. Ὁμολογεῖ δέ, ὅ,τι βρισκόμαστε σέ ἀκήρυχτο πόλεμο μέ τήν Τουρκία.
 Δυστυχῶς ἄν δέν φύγει αὐτό τό ἡττοπαθές πολιτικό σύστημα, δέν πρόκειται νά δοῦμε ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΤΡΙΔΑ.
Ἄρθρο τοῦ Μανώλη Κοττάκη στήν Ἐστία τῆς 18/4, μέ ἐλάχιστες πινελιές μας..
 Δημοσιεύθηκε στήν ἐφημαρίδα "Αχαρναϊκή" στίς 7/5/18