15 Ιαν 2018

Τό δεκανίκι

Ἡ κυρία Περιστέρα Μπαζιάνα προσφάτως παρεχώρησε μιά συνέντευξη στήν ἀτύπως κομματική ἐφημερίδα «Τῶν Συντακτῶν».
Ἡ «Αὐγή» εἶναι τό ἐπίσημο ἔντυπο. Ἐλάχιστοι θά εἶχαν ἀσχοληθεῖ, ἄν δέν ἦταν καθαρά πολιτικοῦ περιεχομένου. Ἐπίσης πολύ λιγώτεροι θά εἶχαν σχολιάσει, ἄν δέν ἦσαν ἐμφανῶς τραγελαφικές οἱ ἀπόψεις της. Προέβει σέ αὐτήν τήν κίνηση ἐπειδή ἐπιθυμεῖ νά συμμετάσχει ἐνεργῶς στήν πολιτική; Ἤ ἁπλῶς χρησιμοποιήθηκε ἀπό τόν Πρωθυπουργό σάν δεκανίκι δικαιολογῶντας τά ἀδικαιολόγητα;
Κατ’ ἀρχάς διορθώνοντας κάποιους δημοσιογράφους, νά ἐπισημάνουμε ὅ,τι δέν εἶναι σύζυγος τοῦ κυρίου Τσίπρα. Ἐφ ὅσον ἡ ἐρίτιμος κυρία Μπαζιάνα καί ὁ ἀξιότιμος κύριος Πρωθυπουργός δέν ἔχουν τελέσει κανενός εἴδους γάμο, λέγονται φίλοι, σύντροφοι ἤ δέν ξέρουμε τί ἄλλο, ἀλλά ὄχι σύζυγοι. Τά δέ συμπαθέστατα παιδιά τους ἀπό καθαρά τυπικῆς ἀπόψεως λέγονται ἐξώγαμα. Βεβαίως τό λεξικό ἔχει καί μία ἄλλη λέξη, ἀλλά δέν χρειάζεται νά τήν ἀναφέρουμε. Θά πεῖ κανείς, καί γιατί μᾶς ἐνδιαφέρει αὐτό; Διότι ἀφ ἑνός τά ὑψηλά δημόσια πρόσωπα ζοῦν «σέ γυάλινο σπίτι», λίγα εἶναι τά αὐστηρῶς προσωπικά τους, καί ἀφ ἑτέρου ἕνας πρωθυπουργός θέλει δέν θέλει, γίνεται παράδειγμα γιά τόν λαό, καί ὅταν γίνεται κακό πρότυπο, ὀφείλουμε νά τό στηλιτεύουμε.
Ὁ χῶρος δέν μᾶς ἐπιτρέπει νά ἀναλύσουμε πολλά πράγματα ἀλλά ἐλάχιστα. Δέν ἐξαπάτησε ὁ κ. Τσίπρας, μᾶς λέει στήν συνέντευξή της. Ὅμως ὁ Πρωθυπουργός ὁμολόγησε ὅ,τι εἶχαν αὐταπάτες. Ἄν τό δεχτοῦμε ὅπως τό εἶπε, σημαίνει τουλάχιστον ἀκούσια ἐξαπάτηση. Δέν εἶπε ψέματα δήλωσε. Ὅμως ὁ Πρωθυπουργός εἶχε πεῖ: «Μπορεῖ νά μᾶς κατηγοροῦν γιά ψεύτες, ἀλλά ὄχι γιά κλέφτες» Εἶναι ἡ ἠθική τοῦ ἐλάσσονος κακοῦ. Τό μή χεῖρον βέλτιστον. Λέει ὁ κλέφτης, «δέν εἶμαι δά καί δολοφόνος. Ἕνας κλέφτης μόνον εἶμαι». Μικρό τό κακό. «Βρεῖτε μου ἕναν ἀπό τό ΣΥΡΙΖΑ πού κατηγορεῖται ὅτι ἔκλεψε λεφτά" σημειώνει. Λές καί  μόνον τό ὅτι δέν κλέβεις σέ καθιστᾶ ἱκανό κυβερνήτη. Δηλαδή ἡ μόνη ἀξία πού πιστεύει εἶναι τό χρῆμα. Προδοσία καί ἐξαπάτηση δέν ὑπάρχουν παρά μόνο ὅταν πρόκειται χρῆμα! Ἠθική ὑπάρχει μόνο ἄν ὑπάρχει χρῆμα!
Ἔχει ἐνδιαφέρον ὅτι στήν συνέντευξη αὐτή δέν ὑπάρχει πουθενά ἡ Εὐρώπη, δέν ὑπάρχει, παρά σέ ἐλάχιστα σημεῖα, ἡ Ἑλλάδα. Ὑπάρχει μόνον ἡ Ἀριστερά. Ὁ ἀριστερός πολιτικός καί ὁ  ἀριστερός πολίτης, ὅπως συνεχῶς τονίζει. Κλασσικά σταλινικά. Τά ὅσα εἶπε στήν συνέντευξή της εἶναι ἀριστερίστικες ἰδεοληψίες πού δέν τίς ἀκούγαμε οὔτε ἀπό τήν ΑΑΣΠΕ και την ΠΠΣΠ στά ἀμφιθέατρα τοῦ ‘70. Ὅλα αὐτά γιά νά ταϊστοῦν ἀριστερό σανό, οἱ Καρανίκες πού θέλουν τά ψέματα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, γιατί, τελικά, μόνον αὐτούς βολεύουν.

Δημοσιεύθηκε στήν ἐφημερίδα "Ἀχαρναϊκή" τῆς 14ης Ἰανουαρίου 1018