7 Νοε 2016

Ο ΟΟΣΑ ζητά κατάργηση της ΕΡΤ ως παρόχου δικτύου σε τρίτους

Ζημιά στον ανταγωνισμό ισχυρίζεται ο ΟΟΣΑ ότι μπορεί να προκαλέσει η δυνατότητα να λειτουργεί η κρατική ΕΡΤ ως πάροχος δικτύου για την προβολή περιεχομένου τρίτων. Στο πλαίσιο αυτό συστήνει στην κυβέρνηση είτε να τροποποιήσει είτε να καταργήσει τη σχετική διάταξη του νόμου που έχει ήδη απασχολήσει και τις αρχές Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε να μην μπορεί η ΕΡΤ να χρησιμοποιεί τις δωρεάν κρατικές συχνότητες και τις εγκαταστάσεις της για να ανταγωνίζεται εμπορικά τη Digea και τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς.
Σύμφωνα με σχετικό κεφάλαιο της έκθεσης του ΟΟΣΑ, κρίνεται «επιβλαβής για τον ανταγωνισμό» η  πρόβλεψη του άρθρου 2 παρ. 11 του νόμου 4173/2013 σύμφωνα με την οποία η ΕΡΤ εκτός από πάροχος περιεχομένου και πάροχος δικτύου για τη μετάδοση των δικών της προγραμμάτων, μπορεί να αποτελεί πάροχο και για τη μετάδοση των προγραμμάτων τρίτων, ενώ απαλλάσσεται από την υποχρέωση λήψης κάθε σχετικής άδειας ενώ με υπουργική απόφαση της εκχωρούνται χωρίς αντάλλαγμα οι συχνότητες.
Κατά τον ΟΟΣΑ, «η διάταξη αυτή μπορεί να είναι επιβλαβής για τον ανταγωνισμό, αν ΕΡΤ Α.Ε., λόγω της ικανότητάς ως πάροχος δικτύου, έχει τη δυνατότητα να μεταδίδει το εμπορικό περιεχόμενο των ιδιωτικών φορέων παροχής περιεχομένου τρίτων. Το δίκτυο της ΕΡΤ παρέχεται από το κράτος δωρεάν και απαλλάσσεται από την αδειοδότηση, δημιουργώντας άνισους όρους ανταγωνισμού για τους φορείς παροχής εμπορικού δικτύου, οι οποίοι πληρώνουν το κράτος για τις συχνότητες στην αγορά τους (πολυπλέκτες) και πρέπει να περάσουν από δαπανηρές διαδικασίες αδειοδότησης. Διαφορετική μεταχείριση μεταξύ των εταιρειών που προσφέρουν την ίδια υπηρεσία για εμπορικούς σκοπούς εισάγει διακρίσεις και αποτελεί εμπόδιο για τον ανταγωνισμό. Η ΕΡΤ πρέπει να συμμορφώνονται με όλους τους κανονισμούς σχετικά με τους ιδιωτικούς ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, εφόσον επιθυμεί να ανταγωνιστεί με αυτούς, αλλιώς η ΕΡΤ μπορεί να ενεργεί μόνο ως πάροχος δικτύου για τη μεταφορά περιεχομένου δημοσίου συμφέροντος (συνήθως παρέχεται από άλλους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς)»
Σύσταση
Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ η φράση "τρίτο μέρος" πρέπει να διαγραφεί, διαφορετικά θα πρέπει να αποσαφηνιστεί περαιτέρω στη νομοθεσία, προκειμένου να είναι διασφαλιστεί ότι η ΕΡΤ δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τις κρατικά επιδοτούμενες συχνότητες και τις εγκαταστάσεις της για να ανταγωνιστεί με τους παρόχους εμπορικού δικτύου.