Λαχειοφόρος για την ανέγερση του νέου Ιερού Ναού Αγ. Κυρίλλου & Μεθοδίου Ολυμπιακού Χωριού.

Λαχειοφόρος για την ανέγερση του νέου Ιερού Ναού Αγ. Κυρίλλου & Μεθοδίου Ολυμπιακού Χωριού.

1 Ιαν 2018

Ἐντυπώσεις ἀπό τό Δημοτικό Συμβούλιο

Στήν κεντρική πολιτική σκηνή, ὑπουργός σημαίνει διάκονος, δηλαδή ὑπηρέτης τοῦ λαοῦ.
Τό ἴδιο ἰσχύει γιά ὅλους τούς ταγούς. Ἤτοι τά κόμματα καί οἱ βουλευτές (πρέπει νά) ἔχουν ὡς κοινό καί ἀποκλειστικό σκοπό τό συμφέρον τῆς χώρας καί κατ’ ἐπέκταση τῶν πολιτῶν. Ἐκεῖ πού διαφωνοῦν, εἶναι ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο θα ἐπιτευχθεῖ αὐτός ὁ στόχος. Σέ ἕνα ὑγιές κοινοβούλιο, σέ προτεινόμενα νομοσχέδια ἀπό ὁποιοδήποτε κόμμα ἤ βουλευτή, θά μποροῦσαν νά ὑπερψηφίζονται ἀπό βουλευτές ἀνεξαρτήτως κόμματος, καί νά καταψηφίζονται ὁμοίως. Τί συμβαίνει ὅμως. Οἱ βουλευτές εἶναι περιχαρακωμένοι στό μαντρί, οἱ θέσεις τους εἶναι ὅ,τι πεῖ τό κόμμα, δηλαδή ὁ ἕνας, ὁ τσέλιγκας. Θά μποροῦσαν δηλαδή στίς ψηφοφορίες νά πηγαίνουν μόνον οἱ ἀρχηγοί καί νά ἔχουν στήν τσέπη τους τά κουκιά (τόν ἀριθμό τῶν βουλευτῶν τους). Ἀκούγεται ἀστεῖο, ἀλλά ἀντανακλᾶ τήν πραγματικότητα. Ἔτσι λοιπόν ἀντί γιά ἐθνικούς ἀγώνες, ἀκοῦμε «νικᾶμε», «χάνετε», «συντριβή», «θρίαμβος» «φάγατε ἦττα», κ.ἄ. τά ὁποῖα δείχνουν πλήρη ποδοσφαιροποίηση τῆς πολιτικῆς ζωῆς.Αὐτή ἡ συμπεριφορά φανερώνει τήν ἄκρατο ἰδιοτέλεια τῶν συμμετεχόντων.
Ἀκόμα χειρότερες εἶναι οἱ καταστάσεις στήν Τοπική Αὐτοδιοίκηση. Στό Δημοτικό Συμβούλιο ἡ εἰκόνα πού παρουσιάζεται συχνά εἶναι ἀπογοητευτική. Ἐκεῖ βλέπει κανείς τήν ἰδιοτέλεια σέ ὅλο της τό μεγαλεῖο. Παραταξιακή καί προσωπική. Οἱ σκληρές ἀντεγκλήσεις, οἱ ἀπρεπεῖς ἐκφράσεις καί οἱ ὑψηλοί τόνοι, εἶναι σύνηθες γεγονός. Ἔχει χαθεῖ κάθε ἔννοια σεβασμοῦ. Ἐνώ αὐτός ὁ χῶρος θά ἔπρεπε νά εἶναι πρότυπο συμπεριφορᾶς, ρίχνουν τό ἐπίπεδο τόσο, πού εἶναι παράδειγμα πρός ἀποφυγή. Οἱ συνεχεῖς ἀναβολές συνεδριάσεων (γιατί ἔτσι μᾶς ἀρέσει), σημαίνει ὅ,τι δέν ὑπολογίζουν τόν πολίτη. Ὅταν δέν ἰκανοποιεῖται τό ἴδιον συμφέρον, τότε ὁ ἀρχηγός τους, μετατρέπεται σέ ἐχθρό. Πολλά ἐρωτήματα δέν ἀπαντῶνται. Ἴσως αὐτό νά γίνεται ἰδιαιτέρως, ἀλλά κατά τήν γνώμη μας, τά δημοσίως λεγόμενα δημοσίως ἀποκαθίστανται ἤ ἐξηγοῦνται. Θά πρέπει στήν κάθε συνεδρίαση πρίν τίς ἀνακοινώσεις, νά ἀπαντῶνται οἱ ἐρωτήσεις τῆς προηγουμένης. Οἱ συνεδριάσεις ἀρχίζουν 45-60 λεπτά μετά τήν ἀνακοινωμένη ἔναρξη. Οἱ ἀνακοινώσεις μετατρέπονται σέ ἀπέραντους «δεκάρικους» καί μέ κάποια ἔκτακτα θέματα, τά ἡμερησίας διατάξεως ξεκινοῦν κοντά στά μεσάνυχτα. Ἔτσι οἱ ἐνδιαφερόμενοι πολίτες ἔχουν φύγει, σιγά-σιγά ἀποχωροῦν καί σύμβουλοι καί μένουν 10 ἄτομα γιά νά περάσουν συχνά σημαντικά θέματα.
Προβλέπεται ὅσο πλησιάζουν οἱ Δημοτικές ἐκλογές, αὐτές οἱ παθογένειες νά ἐνταθοῦν καί τό προσωπικό συμφέρον νά φθάσει στήν κορύφωσή του.
 Παρ’ ὃλα αὐτά ἐμεῖς εὐχόμαστε σέ ὅλους Καλή Χρονιά.
Δημοσιεύθηκε στήν "Αχαρναϊκή" τῆς 31ης Δεκεμβρίου 2017