11 Νοε 2018

Ἐπενδύσεις καί ἀνάπτυξη

Ἡ τσιμεντοβιομηχανία Τιτάν, μία ἀπό τίς ἐλάχιστες μεγάλες ἐπιχειρήσεις τῆς χώρας, ἡ ἑταιρεία πού ἀποτελεῖ πυλῶνα τοῦ ΣΕΒ, ἀνακοίνωσε ὅτι μεταφέρει τήν ἕδρα της στό ἐξωτερικό. Τώρα πού ἡ οἰκονομία μπαίνει σέ τροχιά ἀνάπτυξης, τώρα πού οἱ ξένοι ἐπενδυτές κάνουν οὐρά γιά νά ἐπενδύσουν ἐδῶ, τώρα πού ἡ κυβέρνηση ἔχει διασφαλίσει τήν ἐξυγίανση τῆς οἰκονομίας, τώρα βρῆκε τήν ὥρα νά φύγει ὁ Τιτάν; Μήπως παρασύρθηκε ἀπό ἄλλες κολοσσιαῖες ἑλληνικές ἑταιρεῖες ποῦ ἔφυγαν, ὅπως ἡ Coca-Cola 3E, ἡ Βιοχάλκο, ἡ ΦΑΓΕ; Μήπως ἐπηρεάστηκε ἐπειδή ἔχει μπλοκάρει ἡ ἐπένδυση στό Ἑλληνικό; Μήπως φοβήθηκε ἐπειδή ἔφυγε πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες ἡ BlackRock ἀπό τόν Κηφισό;

Μά εἶναι δυνατόν; Μετά ἀπό 116 χρόνια λειτουργίας ἐδῶ, φεύγεις ἀπό τή χώρα; Τί τοῦ ἔφταιξε τοῦ Τιτᾶνα; Ἡ ὕφεση; Οἱ φόροι; Οἱ ἀσφαλιστικές εἰσφορές; Τό κόστος τῆς ἐνέργειας; Οἱ διώξεις ἐπιχειρηματιῶν καί τραπεζικῶν; Ἡ ἔλλειψη ἀξιόλογου ἐργατικοῦ δυναμικοῦ ἐπειδή οἱ μορφωμένοι καί οἱ δυναμικότεροι νέοι μετανάστευσαν; Οἱ ξαφνικές ἀλλαγές στούς νόμους; Ἡ ἀδυναμία τῶν δικαστηρίων νά ἐκδώσουν μία ἀπόφαση προτοῦ παρέλθει τουλάχιστον ὀκταετία; Ἡ διαφθορά τῶν πολιτικῶν καί τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων; Ἡ ὑπερβολική γραφειοκρατία; Ἡ ἔλλειψη κεφαλαίων στήν ἐγχώρια χρηματιστηριακή ἀγορά; Ἡ ἀναρχία καί ἡ ἀνομία; Ἡ καταδίκη τῆς ἀριστείας; Ὁ ἀλλοπρόσαλλος τρόπος μέ τόν ὁποῖο πολιτεύεται ἡ κυβέρνηση;
Ἄν εἶναι δυνατόν! Ἀπόφαση βιαστική καί θά λειτουργήσει εἰς βάρος τοῦ Τιτᾶνα. Διότι τώρα θά πλακώσουν οἱ ξένοι ἐπενδυτές καί θά τοῦ φάνε τή δουλειά.

Καί γιά νά σοβαρευτοῦμε, ὅποιος μπορεῖ, φεύγει. Εἴτε εἶναι νέος πού ἀναζητεῖ μία καλλίτερη δουλειά καί μία καλλίτερη ζωή στό ἐξωτερικό, εἴτε εἶναι ἐπιχείρηση. Οἱ μικροί καί οἱ βιοτέχνες πᾶνε στή Βουλγαρία, στή Ρουμανία καί τήν Ἀλβανία. Οἱ μεγάλες ἐπιχειρήσεις πάνε στήν Ἀμερική, στήν Ἀγγλία καί στήν Ἐλβετία. Ὅποιος μπορεῖ, τήν κοπανάει γιά νά διασωθεῖ. Καί θά φύγουν καί ἄλλοι, μικρότεροι. Ὅπως οἱ ἑταιρεῖες πού νοικιάζουν ἰστιοπλοϊκά. Σηκώνουν ἤδη πανιά. Τούς ἀλλάξατε τό φορολογικό καθεστώς μέ καταργημένο τό καμποτάζ. Τά ἴδια σκάφη ταξιδεύουν μέχρι τή Μάλτα, παίρνουν καί μία ὡραῖα κόκκινη σημαιοῦλα μέ ἄσπρο σταυρό καί ξανάρχονται νά κάνουν τήν ἴδια δουλειά πού ἔκαναν χωρίς νά πληρώνουν φόρους. Κάποιοι ἄλλοι ἀπό αὐτούς θά βάλουν τίς ριγέ ὀλλανδικές καί κάποιοι τίς ἀγγλικές. Θά πλημμυρίσει τό Αἰγαῖο καί τό Ἰόνιο ἀπό ξένες σημαῖες. Φυσικά ἐμεῖς ὅλους αὐτούς μποροῦμε νά τούς θεωροῦμε ξένους ἐπενδυτές καί νά χαχανίζουμε εὐχαριστημένοι. Ὅμως ἄλλοι ξένοι δέν θά ἔλθουν. Διότι, ἐκτός τῶν ἄλλων, ὅταν βλέπουν ὅτι ἐμεῖς φεύγουμε καί δέν βάζουμε φράγκο γιά ἐπένδυση στήν Ἑλλάδα, τρελοί εἶναι νά ἔλθουν αὐτοί; Κάτι ξέρουν οἱ ντόπιοι, λένε...
Τό ἀστεῖο εἶναι ὅτι νομίζουν πώς φύγαμε ἀπό τά μνημόνια, ἐπειδή οἱ Εὐρωπαῖοι μᾶς ἐπαινοῦν λέγοντας ὅτι εἶστε στόν σωστό δρόμο. Δέν φύγαμε, κύριοι, ἀπό τά μνημόνια. Μᾶς ἔστειλαν στίς ἀγορές γιά νά σταματήσουν νά μᾶς δανείζουν οἱ ἴδιοι, ἐπειδή εἶναι προεκλογική χρονιά καί φοβοῦνται πώς οἱ ψηφοφόροι τους θά τούς μαυρίσουν ἐπειδή χρηματοδοτοῦν τούς Ἕλληνες. Καί τά καλά λόγια τά λένε, πρώτον, γιά νά μᾶς καθησυχάσουν, καί δεύτερον, μήπως καί τσιμπήσει κανένας ξένος ἐπενδυτής καί πάρει κανένα ὁμόλογο γιά νά ξεπληρώσουμε λίγο χρέος.

Ἡ κυβέρνηση παρακαλάει νά ἔλθουν ξένοι ἐπενδυτές, ἀλλά στήν πραγματικότητα δέν θέλει ἐπενδύσεις. Ἄν ἤθελε, θά ὁλοκλήρωνε τουλάχιστον τό πρόγραμμα δημοσίων ἐπενδύσεων τοῦ Προϋπολογισμοῦ. Δέν ἐπένδυσε οὔτε τά κρατικά λεφτά πού εἶχε προϋπολογίσει καί μποροῦσε νά τά ἐπενδύσει. Κράτησε τά λεφτά καί τά ἔδωσε σέ προσλήψεις συμβασιούχων καί σέ ἐπιδόματα γιά νά ἀγοράσει ψήφους. Τό ἴδιο ἔκανε καί μέ τά λεφτά πού χρώσταγε στούς ἰδιῶτες ἀπό ἐπιστροφές φόρων, ἀπό συντάξεις, ἀπό ἀγορές προμηθειῶν καί ὑπηρεσιῶν.
Χρωστάει 3,5 δισ. στούς ἰδιῶτες. Ὁ Τσακαλῶτος διέθεσε στίς ὑπηρεσίες 900 ἑκατ. εὐρώ γιά νά τά δώσουν. Οἱ ὑπηρεσίες ἔδωσαν μόνο 220 ἑκατ. Τά ὑπόλοιπα; Ποιός ξέρει;
Ὅταν ὅμως ἡ ἴδια ἡ κυβέρνηση δέν ἐπενδύει, θά ἐπενδύσει ὁ ξένος; Ὅταν οἱ Ἕλληνες δέν ἐπενδύουν, θά ἐπενδύσει ὁ ξένος; Ὅταν φεύγει ὁ Τιτάνας καί ὅποιος ἄλλος, θά ἐπενδύσει ὁ ξένος;
Ξέρουμε ὅτι κοροϊδεύουν τόν κόσμο, ἀλλά κοροϊδεύουν καί τόν ἑαυτό τους; Αὐτό εἶναι καινούργιο! 
Στοιχεῖα ἀπό τόν Γρηγόρη Νικολόπουλο καί τό reporter.gr
Χάρης Δημούτσος
Δημοσιεύθηκε στήν ἐφημερίδα «Ἀχαρναϊκή» στίς 11/11/18