7 Μαΐ 2019

Καθαρισμός Οικοπέδων από Ξερά χόρτα και άλλα εύφλεκτα υλικά

Εν όψει της αντιπυρικής περιόδου 2019 -από 1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου- και σύμφωνα με την υπ. αρ. 4/2012 (ΦΕΚ 1346/25-4-2012 Τεύχος Β’) Πυροσβεστική Διάταξη, ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου, ενημερώνει τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων του Δήμου Αχαρνών, ότι πρέπει να προβαίνουν στην αποψίλωση και απομάκρυνση των ξερών χόρτων, τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών και αντικειμένων, καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου και στην άμεση αποκομιδή τους με ίδια μέσα, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της. Για τους οικοπεδικούς χώρους αρμοδιότητας Δασαρχείου Πάρνηθας, οι υπόχρεοι πρέπει να έχουν και την σύμφωνη γνώμη αυτού (Λ. Θρακομακεδόνων 142, τηλ. 2102434061-2).
 
Βάσει του Ν. 3852/2010 αρθ. 94 παρ.26 σε περίπτωση μη συμμόρφωσης υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του αρ. 433 του Ποινικού κώδικα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία ενώ δύναται να επιβληθεί και διοικητικό πρόστιμο 0,50 € το τετραγωνικό μέτρο.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όλους τους υπόχρεους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων του Δήμου Αχαρνών, να ανταποκριθούν άμεσα στην υποχρέωση καθαρισμού των οικοπέδων τους, διότι η πρόληψη των πυρκαγιών είναι καθήκον όλων μας. Ο Δήμος προσβλέπει στη συνεργασία των πολιτών για την ασφάλεια όλων μας, αλλά και για την προστασία του Περιβάλλοντος και της Δημοτικής και ιδιωτικής περιουσίας.
 
Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου
Κωνσταντίνος Σασαρίδης