3 Νοε 2014

Οι αθλητικές εγκαταστάσεις τού Ολυμπιακοῦ Χωριού περιέρχονται στόν Δήμο Αχαρνών

Ο Πρόεδρος τού ΟΑΕΔ κύριος Αμπατζόγλου είχε ζητήσει από τόν Δήμο Αχαρνών νά υπάρχει απόφαση τού Δημοτικού Συμβουλίου, μέ τήν οποία νά αποδέχεται ο Δήμος τήν παραχώρηση τών αθλητικών εγκαταστάστεων. Πράγματι στίς 26 Σεπτεμβρίου, όπως γράψαμε καί στήν εφημερίδα, ελήφθη σχεδόν ομόφωνα η ζητούμενη απόφαση. 
      Έτσι στίς 21 Οκτωβρίου τό Διοικητικό Συμβούλιο τού ΟΑΕΔ αποφάσισε από τήν μεριά του, νά παραχωρήσει τίς ανωτέρω εγκαταστάσεις, μαζί μέ τούς χώρους στάθμευσης, στόν Δήμο. 
    Υπάρχει αισιοδοξία γιά χρηματοδότηση από τό ΚΑΠΕ(ανανεώσιμες πηγές ενέργειας), ώστε νά λειτουργήσει τό κολυμβητήριο μέ μικρό κόστος γιά νά είναι βιώσιμο.