30 Απρ 2018

Κλεισθένης 1: Κατ’ επιλογήν του Υπουργού οι Επόπτες Ο.Τ.Α.

Ένα από τα Κεφάλαια του ν/σ του Υπουργείου Εσωτερικών είναι το ΣΤ’ περί Εποπτείας των Ο.Τ.Α.

Με αυτό, η Κυβέρνηση επαναφέρει το περιεχόμενο διατάξεων περί ελέγχου νομιμότητας Ο.Τ.Α. στη βασική κατεύθυνση που είχαν αρχικώς νομοθετηθεί το 2010 με τον “Καλλικράτη”.

Δηλαδή η “Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α.” (όπως την είχε ονομάσει ο “Καλλικράτης”)να μην λειτουργεί υπό την Αποκεντρωμένη Διοίκηση αλλά “ως αποκεντρωμένη υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό”.

Αυτή ήταν η διατύπωση τότε (ΦΕΚ Α’ 87, 7/6/2010), αυτή η διατύπωση και στο ν/σ Σκουρλέτη (αρ.106).

Μία από τις τροποποιήσεις της νυν Κυβέρνησης είναι ότι ο προϊστάμενος κάθε Αυτοτελούς Υπηρεσίας δεν θα ονομάζεται “Ελεγκτής Νομιμότητας” αλλά “Επόπτης Ο.Τ.Α.”

Πως όμως θα γίνεται κάποιος “Επόπτης” της νομιμότητας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των πράξεων και των Αιρετών της ;
Την απάντηση δίνει το αρ.107 που ορίζει, μεταξύ άλλων, ότι η επιλογή γίνεται μετά από προκήρυξη ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Εσωτερικών, από το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Διοικήσεων (Ε.Σ.Ε.Δ.) “με τη διαδικασία της παρ.1 του αρ.7 του ν.4369/2016”.

Ποια είναι αυτή η διαδικασία ;
Η διαδικασία που νομοθετήθηκε για να επιλεγούν οι επιπλέον Γραμματείς των Υπουργείων, οι Διοικητικοί – Τομεακοί - Αναπληρωτές Διοικητικοί – Ειδικοί Τομεακοί Γραμματείς Υπουργείων.

Πρόκειται για άρθρο που έχει πολλές φορές απασχολήσει την επικαιρότητα, έχοντας εγείρει προβληματισμό από πολιτικά κόμματα για το αδιάβλητο της εφαρμογής του, προβληματισμό που έχει λάβει και τη μορφή κατάθεσης σχετικών Ερωτήσεων στη Βουλή.

Τί αναφέρει συγκεκριμένα ο Νόμος όπου παραπέμπει το ν/σ Σκουρλέτη;

Ότι “το Ε.Σ.Ε.Δ. αξιολογεί τα προσόντα των υποψηφίων και υποβάλλει στον αρμόδιο Υπουργό εισήγηση με ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ (3) επικρατέστερους υποψηφίους, μέχρι ένας (1) εκ των οποίων θα μπορεί να επιλέγεται μεταξύ των υποψηφίων που δεν υπηρετούν στο δημόσιο τομέα. Ο διορισμός ολοκληρώνεται με απόφαση του αρμόδιου ΥΠΟΥΡΓΟΥ, ο οποίος ΕΠΙΛΕΓΕΙ υποχρεωτικά έναν από τους τρεις (3) επικρατέστερους υποψηφίους”.

Το αρ.7 του ν.4369/2016 δεν προβλέπει κάποιο κριτήριο βάσει του οποίου ο Υπουργός στην τελική φάση θα διαλέξει τον έναν από τους τρεις, απορρίπτοντας τους άλλους δύο. Συνεπώς, ελλείψει νομοθετικώς προσδιορισμένων κριτηρίων για το συγκεκριμένο σημείο της διαδικασίας, η τελική και καθοριστική επιλογή εναπόκειται στη διακριτική του ευχέρεια.

Με ενδιαφέρον αναμένεται η γνώμη της Αυτοδιοίκησης για το σημείο αυτό της Μεταρρύθμισης.

Ιδίως δε αν λάβουμε υπόψη ότι παρόμοια διατύπωση (όχι παραπομπή στον 4369/2016, αλλά διαδικασία με τελική επιλογή του Υπουργού από αριθμό επικρατέστερων υποψηφίων) είχε εμφανιστεί ξανά πριν 2 χρόνια σε σχέδιο διαβούλευσης και είχε δεχθεί κριτική στην τότε Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ.